lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - F-programmet

Teknisk fysik  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 4 0 6 1 16
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 22 14 8 0 76
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 34 28 0 0 130
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 6 8 20 0 86

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF270 13,5 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W
ETE110 16,5 G2 - S Modellering och simulering inom fältteori KS KE U W
FMN041 6 G2 X E1 Numeriska metoder inom fysik och teknik KS KE U W
EEM035 7,5 A - S Ingenjörsutsikter och insikter X Valfri för årskull H03 eller tidigare. KS KE U W 14 2 0 10 56

EEM035 Ingenjörsutsikter och insikter: Valfri för årskull H03 eller tidigare.

Specialisering asf - Atomär och subatomär fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKF021 7,5 G2 V 3 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 3 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMF150 7,5 A V 3 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
EXTF05 6 G2 V 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FKFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
FKF070 7,5 A V 4 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
EXTF05 6 G2 V 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U 27 3 10 0 120

EXTF05 Partikelfysik och kosmologi: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE100 6 A V 3 3 X E2 Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 42 0 6 0 100
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
ETE071 6 A V 4 3 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 V 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 3 X E2 Radio KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 3 X E Lasrar KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FAFN10 7,5 A V 4 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80

ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering fs - Förbränning och strömning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMV211 7,5 G2 V 3 3 X S Strömningslära KS KE U W
FBR012 7,5 G2 V 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
FMF150 7,5 A V 3 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
MMV042 9 A V 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
FMN091 7,5 A V 4 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar KS KE U W
MVK140 7,5 A V 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
MVK093 6 G2 V 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
MVK135 7,5 A V 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
MVK106 6 A V 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A V 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNX097 7,5 G2 V 3 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 3 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
TNX153 7,5 G2 V 3 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 0 8 0 8 70
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
TEK290 7,5 G2 V 4 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
EEM080 6 A V 4 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
GEMA55 6 G1 V 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80

TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering nfe - Nanofysik och elektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A V 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETI200 4,5 A V 3 3 X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
FAFN20 15 A V 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
ETI170 6 A V 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A V 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger läsåret 08/09.

Specialisering rs - Reglersystem och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIE080 7,5 G2 V 3 3 X E1 Automation KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 3 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 3 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EEM070 6 A V 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
EEM050 6 A V 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering sfm - Stokastisk och finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA01 7,5 G1 V 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 3 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A V 3 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100
FMS045 6 G2 V 3 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS110 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 14 14 4 0 60
FMS161 7,5 A V 4 3 X E1 Finansiell statistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 28 14 14 12 120
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120

FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS170 Prissättning av derivattillgångar: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS161 Finansiell statistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEF01 8 G2 V 3 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 3 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMEN10 8 A V 3 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMFN05 7,5 A V 3 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
FMF150 7,5 A V 3 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
ETE071 6 A V 4 3 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
ETI260 6 A V 4 3 - S Elektromagnetiska beräkningar KS KE U W
FMEN15 7,5 A V 4 3 X E2 Analytisk mekanik KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
VTA060 9 G2 V 4 3 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88

Specialisering tmb - Tillämpad matematik och bildmodellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A V 3 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FRT095 4,5 A V 3 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FMN100 6 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMA270 6 A V 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EDA046 7,5 A V 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
EDA101 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
EITF01 9 G2 V 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188

Specialisering tvb - Teknisk-vetenskapliga beräkningar och programmering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 3 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EDA115 4,5 G2 V 3 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMA200 6 A V 3 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66
EDA110 6 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FHL072 7,5 A V 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
FMN100 6 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
ETI260 6 A V 4 3 - S Elektromagnetiska beräkningar KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A V 4 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
VSM045 7,5 A V 4 3 - S Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 3 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
VSM032 6 A V 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EIT070 6 G2 2 2 - S Datorteknik KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
FAF280 4,5 G2 2 2 X E1 Experimentell fysik KS KE U W 10 6 15 6 70
FMA023 3 A 2 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009. KS KE U W 0 0 0 10 70
ETI130 6 A 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
INN001 7,5 G1 3 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FKF021 7,5 G2 3 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
EDA061 4,5 G2 3 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
ETS032 7,5 G2 3 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EIT090 9 G2 3 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
EIT020 9 G2 3 3 - S Digitalteknik KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
EDA040 6 G2 3 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
TNX097 7,5 G2 3 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMF170 7,5 G2 3 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMEF01 8 G2 3 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
EDA115 4,5 G2 3 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W
MIE080 7,5 G2 3 3 X E1 Automation KS KE U W
EIT060 7,5 G1 3 2 X S Datasäkerhet KS KE U W
FRTN10 7,5 A 3 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MIOA01 9 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMFN01 7,5 A 3 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A 3 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMEN10 8 A 3 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FRT130 3 G2 3 3 - E2 Reglerteori KS KE U W
EEM031 7,5 G2 3 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FMS045 6 G2 3 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W
MMV211 7,5 G2 3 3 X S Strömningslära KS KE U W
FMA190 6 A 3 3 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59
MAM203 7,5 G1 3 2 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 0 0 0 30 65
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EIE070 7,5 G2 3 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 16 4 0 22 50
TNX153 7,5 G2 3 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 0 8 0 8 70
GEMA15 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
EDA132 7,5 G2 3 3 X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
FMA200 6 A 3 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66
EDAF05 5 G2 3 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 4 10 0 100
ETE100 6 A 3 3 X E2 Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 42 0 6 0 100
FKFF01 4 G2 3 3 - E2 Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FHL090 7,5 A 3 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
MIO022 6 G2 3 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
FBR012 7,5 G2 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
FMFN05 7,5 A 3 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
EDA380 6 G2 3 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
ETI200 4,5 A 3 3 X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80
FMS180 6 G2 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A 3 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100
FMA125 3 A 3 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EDA095 7,5 G2 3 3 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA145 7,5 A 3 3 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
FMS045 6 G2 3 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMS047 3 A 3 3 - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMF150 7,5 A 3 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MMV031 7,5 G2 3 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
EDA110 6 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
ETI063 6 A 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FAF080 7,5 A 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
TEK290 7,5 G2 4 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETE071 6 A 4 3 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
EDA120 6 G2 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FHL072 7,5 A 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 2 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EDA230 7,5 A 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
FMA051 6 A 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FFF110 7,5 G2 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 X E2 Radio KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
MVK026 6 G2 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI051 4,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FAFN20 15 A 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FRT100 4,5 A 4 3 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMF121 7,5 A 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
MMV042 9 A 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETI260 6 A 4 3 - S Elektromagnetiska beräkningar KS KE U W
FKFN05 7,5 A 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A 4 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF115 7,5 A 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 2 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W
FAF141 6 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMN130 7,5 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
EXTF05 6 G2 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U
FKMN05 7,5 A 4 3 X E1 Pulverteknologi KS KE U W
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
VTA030 4,5 A 4 2 X E1 Teknisk akustik KS KE U W
MVK140 7,5 A 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
EEM080 6 A 4 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMEN15 7,5 A 4 3 X E2 Analytisk mekanik KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FFFN10 7,5 A 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
MVK093 6 G2 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
MIE100 7,5 A 4 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W
ETI280 6 G1 4 2 X S Immaterialrätt KS KE U W
ETI170 6 A 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
FKM015 7,5 G1 4 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FBR024 7,5 A 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
VSM045 7,5 A 4 3 - S Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
FKFN01 7,5 A 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
EDA180 7,5 G2 4 3 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 14 14 4 0 60
VTA060 9 G2 4 3 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MVK106 6 A 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W 12 0 32 3 100
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FAFN10 7,5 A 4 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 28 14 14 12 120
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
KII010 7,5 G2 4 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EEM050 6 A 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
FKF070 7,5 A 4 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EXTF05 6 G2 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U 27 3 10 0 120
VSM032 6 A 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
FAF085 7,5 A 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
MVK150 6 A 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger läsåret 08/09.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EXTF05 Partikelfysik och kosmologi: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS170 Prissättning av derivattillgångar: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS161 Finansiell statistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Examensarbeten - F

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i F-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
FFF820 30 Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FBR820 30 Examensarbete i förbränningsfysik U
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
FKF820 30 Examensarbete i kärnfysik U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMF820 30 Examensarbete i matematisk fysik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U