lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - E-programmet

Elektroteknik  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W 42 42 8 0 50 42 42 12 0 50 4 6 4 10 50
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 28 22 6 0 64 22 14 8 0 76
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 48 24 18 0 150

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W 26 14 12 0 90
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W 28 28 8 0 64 14 14 16 0 44
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W 14 8 16 0 50
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W 28 12 8 0 72
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90

EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 0 94
INN001 7,5 G1 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W 14 28 0 0 158
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 0 94
ETI280 6 G1 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 58 12 4 1 165
GEMA40 7,5 G1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W 22 14 8 0 70
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
ESS060 4,5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W 32 20 8 0 60
ESS070 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 6 20 20 0 70
ESS081 6 G2 - S Ingenjörsmässig analys KS KE U W 2 2 0 4 15 14 14 0 14 95
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 V 3 2 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMA120 6 A V 3 2 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
ETI270 6 G2 V 3 2 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMN100 6 A V 4 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W 28 12 24 0 90
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
ETT042 6 A V 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
EDA221 7,5 G2 V 4 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 140
FAF141 6 G2 V 4 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 50
FMS150 7,5 A V 4 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 28 6 21 8 60
FMA270 6 A V 4 2 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
EDA046 7,5 A V 4 2 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W 14 14 20 0 152
EDA101 7,5 A V 4 2 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
EITF01 9 G2 V 4 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188

FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.

Specialisering dps - Design av processorer och system på chips

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A V 3 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
EIT090 9 G2 V 3 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W 14 12 4 0 85 14 14 12 0 85
ETI220 6 A V 3 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W 24 2 16 0 118
ETI290 6 A V 3 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
EIT025 7,5 G2 V 3 2 X E Datoraritmetik KS KE U W 14 8 8 0 170
EDA380 6 G2 V 3 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
ETI200 4,5 A V 3 2 X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80
ETI063 6 A V 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
EIT120 7,5 G2 V 4 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W 28 0 28 0 144
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
EDA385 7,5 A V 4 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W 14 0 28 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETI180 6 A V 4 2 X E DSP-design KS KE U W 20 24 10 0 110
EIT130 12 A V 4 2 X E VLSI-arkitektur KS KE U W 0 28 0 0 93 0 0 56 36 122
ETIN01 12 A V 4 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
ETI135 4,5 A V 4 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
ETI170 6 A V 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
EDT081 7,5 A V 4 2 X E Datorsystemkonstruktion KS KE U W 14 0 0 14 170
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85

EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMF01 7,5 G2 V 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
MVK061 6 A V 4 2 - E1 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
TEK070 7,5 G2 V 4 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W 30 20 0 0 150
AEB010 7,5 G2 V 4 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A V 4 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
EIE015 12 A V 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 0 80 24 28 12 0 100
FMI055 7,5 A V 4 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 82 10 6 0 0 84
EIE061 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88 0 0 0 12 88
EIE030 6 A V 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 0 100
MVK071 6 A V 4 2 - E1 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MIE100 7,5 A V 4 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W 28 28 0 16 128
AEB020 7,5 G2 V 4 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
EIE050 6 A V 4 2 X E1 Elmaskinkonstruktion X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 22 30 0 0 0 20 60
FMI040 7,5 A V 4 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
EIE061 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88 0 0 0 12 88
KII010 7,5 G2 V 4 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse.
EIE050 Elmaskinkonstruktion: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS075 4,5 G2 V 3 2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMA190 6 A V 3 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
ETS190 9 A V 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 12 0 8 30 0 10 0 40 70
EITN15 3 A V 3 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W 8 6 0 0 70
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
ETT051 7,5 G2 V 4 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
EIT010 7,5 A V 4 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
EDI042 7,5 A V 4 2 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
EITN20 6 A V 4 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70
ETI085 6 A V 4 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 20 12 8 0 110
EDI051 7,5 G2 V 4 2 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 12 0 4 148
ETI051 6 A V 4 2 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
ETT055 9 A V 4 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
EIT150 7,5 G2 V 4 2 - S Internet inuti KS KE U W 10 0 112 0 50
FMA240 6 G2 V 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
ETT062 7,5 A V 4 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
ETS110 7,5 A V 4 2 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
ETS061 7,5 A V 4 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40

FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMS045 X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. 28 28 6 0 80
FMA170 6 A V 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
TEK290 7,5 G2 V 4 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 56 16 12 0 100
EEM040 6 G2 V 4 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
TNX097 7,5 G2 V 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
FKFN05 7,5 A V 4 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
TEK171 7,5 A V 4 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
FMS150 7,5 A V 4 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 28 6 21 8 60
EEM080 6 A V 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 28 0 80
GEMA55 6 G1 V 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FHL110 7,5 A V 4 2 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FAF150 7,5 A V 4 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 V 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 0 94
MIO012 X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. 50 12 4 0 94
MIE080 7,5 G2 V 3 2 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
MIOA01 9 G1 V 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 58 12 4 1 165
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
GEMA40 7,5 G1 V 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
MIO022 6 G2 V 3 2 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
FMS180 6 G2 V 3 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
MIO040 6 G2 V 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
MTTF01 5 G2 V 4 2 - S Logistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering. KS KE U W 24 10 0 40 46
FMA051 6 A V 4 2 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
ETS032 7,5 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
MIO150 6 A V 4 2 - S Affärsmarknadsföring X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 32 18 0 0 110
MIO051 6 A V 4 2 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 46 0 4 0 110
MIO090 6 A V 4 2 - S Teknologistrategier X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 42 12 0 16 100
MIE090 7,5 A V 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MIO040 6 G2 V 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
MIO015 6 A V 4 2 X S Industriell management X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 56 0 0 0 104
MTT115 7,5 A V 4 2 X E2 Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
FMS051 7,5 A V 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
MIO030 4,5 G2 V 4 2 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MIOF05 2 G2 V 4 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 0 33

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MTTF01 Logistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering.
MIO150 Affärsmarknadsföring: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO090 Teknologistrategier: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO015 Industriell management: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.

Specialisering ps - Programvara i system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 3 2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
EDAF10 7,5 G2 V 3 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
EDA040 6 G2 V 3 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDA145 7,5 A V 3 2 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
EDA110 6 A V 4 2 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 120
EDA230 7,5 A V 4 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W 28 12 4 0 140
ETS032 7,5 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDA240 6 A V 4 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 10 4 110
EDA260 6 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 14 48 0 35
EDA216 7,5 G2 V 4 2 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
ETS170 7,5 A V 4 2 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
FMA240 6 G2 V 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
EDA031 7,5 G2 V 4 2 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 2 X S Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDA050 4,5 G2 V 4 2 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 V 4 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
ETS200 7,5 A V 4 2 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA040 6 G2 V 3 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
MIE080 7,5 G2 V 3 2 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
FRTN10 7,5 A V 3 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FMA120 6 A V 3 2 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
EIE070 7,5 G2 V 3 2 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 10 50 16 4 0 22 50
FMA051 6 A V 4 2 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
EIE015 12 A V 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 0 80 24 28 12 0 100
EIE075 7,5 A V 4 2 X E1 Mekatronik, fortsättningskurs KS KE U W 0 0 0 20 80 0 0 0 20 80
FRTN15 7,5 A V 4 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EIE030 6 A V 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 0 100
FRT041 7,5 A V 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A V 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FRTN05 7,5 A V 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150

EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering rn - Radio och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 V 2 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159
ETI015 6 G2 V 3 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 100
ETE100 6 A V 3 2 X E2 Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 42 0 6 0 100
ETI063 6 A V 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
ETE071 6 A V 4 2 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 28 14 0 21 100
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
EITN10 7,5 A V 4 2 - E2 Multipelantennsystem KS KE U W 14 14 0 0 100
FAFF01 7,5 G2 V 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETI031 6 G2 V 4 2 X E2 Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
ETI260 6 A V 4 2 - S Elektromagnetiska beräkningar KS KE U W 42 0 0 21 97
FFF115 7,5 A V 4 2 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETI051 6 A V 4 2 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
ETI032 9 A V 4 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
FAF095 7,5 A V 4 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
ETI170 6 A V 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FFF160 7,5 A V 4 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
ETI041 6 A V 4 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100

ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
ETI270 6 G2 V 3 2 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
EEM050 6 A V 3 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
FMS045 6 G2 V 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
EEM070 6 A V 4 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FAFF01 7,5 G2 V 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
ETT042 6 A V 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
ETI180 6 A V 4 2 X E DSP-design KS KE U W 20 24 10 0 110
FAFN01 7,5 A V 4 2 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
EEM080 6 A V 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 28 0 80
ETI121 6 A V 4 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W 0 0 0 50 60
FMS072 7,5 G2 V 4 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FKF100 7,5 A V 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FRT041 7,5 A V 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FMS051 7,5 A V 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMF05 7,5 G2 2 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
FMA021 7,5 A 2 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
FMA091 6 G1 2 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FAFA10 9 G1 2 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159
ETI130 6 A 3 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FMSN05 3 A 3 2 X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. KS KE U W 0 0 0 40 40
EDA061 4,5 G2 3 2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
MAMA05 10 G1 3 3 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W 18 4 8 34 110 4 12 0 2 74
EIT090 9 G2 3 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W 14 12 4 0 85 14 14 12 0 85
ETI125 4,5 G1 3 3 - S Konsumentelektronik X Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07/08 eller 08/09. KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
EDAF10 7,5 G2 3 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
EDA040 6 G2 3 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
GEMF01 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
ETI220 6 A 3 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W 24 2 16 0 118
TEK210 4,5 G1 3 2 - S Kognition KS KE U W 24 12 0 0 80
FMA135 6 G1 3 2 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
MIE080 7,5 G2 3 2 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
EIT060 7,5 G1 3 2 X S Datasäkerhet KS KE U W 28 0 12 40 120
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 0 0 70 0 140
ETI015 6 G2 3 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 100
FRTN10 7,5 A 3 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
ETS075 4,5 G2 3 2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
FMA111 6 A 3 2 - S Matematiska strukturer KS KE U W 28 14 0 0 118
FRT130 3 G2 3 3 - E2 Reglerteori KS KE U W 0 24 0 0 76
EEM031 7,5 G2 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
FMS045 6 G2 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMA190 6 A 3 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
ETI022 7,5 A 3 2 X E1 Analoga projekt KS KE U W 8 0 0 40 40 0 0 0 40 40
MAM203 7,5 G1 3 2 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
ETS190 9 A 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 12 0 8 30 0 10 0 40 70
EDI022 12 G2 3 2 X S Digitala projekt, större kurs KS KE U W 0 0 70 0 140 0 0 70 0 140
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 3 2 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
EIE070 7,5 G2 3 2 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 10 50 16 4 0 22 50
EDA132 7,5 G2 3 2 X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 60 16 0 0 0 100
EDAF05 5 G2 3 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 4 10 0 100
ETE100 6 A 3 2 X E2 Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 42 0 6 0 100
ETI290 6 A 3 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
EIT025 7,5 G2 3 2 X E Datoraritmetik KS KE U W 14 8 8 0 170
ETI270 6 G2 3 2 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 0 0 70 0 140
MIO022 6 G2 3 2 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
EIT080 7,5 G2 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMFN05 7,5 A 3 2 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
EDA380 6 G2 3 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
ETI200 4,5 A 3 2 X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80
FMS180 6 G2 3 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMA125 3 A 3 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EEM050 6 A 3 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
EDA095 7,5 G2 3 2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA145 7,5 A 3 2 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
EITN15 3 A 3 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W 8 6 0 0 70
FMS045 6 G2 3 2 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FHL055 7,5 G1 3 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
EDA110 6 A 4 2 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 120
ETI063 6 A 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
FFFN01 7,5 A 4 2 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W 12 0 32 3 100
FMA170 6 A 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
TEK290 7,5 G2 4 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 56 16 12 0 100
EEM070 6 A 4 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
ETT051 7,5 G2 4 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
EIT120 7,5 G2 4 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W 28 0 28 0 144
EIT010 7,5 A 4 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
ETE071 6 A 4 2 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 28 14 0 21 100
MVK061 6 A 4 2 - E1 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
EDA120 6 G2 4 2 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W 28 0 0 0 132
FFF021 7,5 A 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
MIO040 6 G2 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
TEK070 7,5 G2 4 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W 30 20 0 0 150
EDI042 7,5 A 4 2 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
EDA385 7,5 A 4 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W 14 0 28 0 150
MTTF01 5 G2 4 2 - S Logistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering. KS KE U W 24 10 0 40 46
EEM040 6 G2 4 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
EEM055 7,5 A 4 2 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
FMS091 7,5 A 4 2 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 6 12 0 120
EITN10 7,5 A 4 2 - E2 Multipelantennsystem KS KE U W 14 14 0 0 100
FMNN01 7,5 A 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W 42 14 42 0 80
FMN100 6 A 4 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W 28 12 24 0 90
FAFF01 7,5 G2 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
ETT074 6 A 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
EDA230 7,5 A 4 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W 28 12 4 0 140
FMA051 6 A 4 2 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FFF110 7,5 G2 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETS032 7,5 G2 4 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
ETI031 6 G2 4 2 X E2 Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
EIT015 7,5 G2 4 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W 28 0 0 90 57
AEB010 7,5 G2 4 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
EITF05 4 G2 4 1 - S Webbsäkerhet KS KE U W 14 0 0 10 86
MAM032 7,5 A 4 2 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMI050 7,5 A 4 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FMA260 7,5 A 4 2 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
FRT100 4,5 A 4 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 60 20 0 0 0 60 20
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
EIE015 12 A 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 0 80 24 28 12 0 100
EIE075 7,5 A 4 2 X E1 Mekatronik, fortsättningskurs KS KE U W 0 0 0 20 80 0 0 0 20 80
FMI055 7,5 A 4 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 82 10 6 0 0 84
FMA140 6 A 4 2 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMS110 7,5 A 4 2 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W 16 4 8 12 60 16 4 8 16 60
FRTN15 7,5 A 4 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EIE061 7,5 A 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88 0 0 0 12 88
EITN20 6 A 4 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70
FRTN01 10 A 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA10 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
EDA171 7,5 A 4 2 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W 20 0 14 0 70 0 0 0 0 90
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
ETT042 6 A 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
FMA175 3 A 4 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EDA221 7,5 G2 4 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 140
ETI180 6 A 4 2 X E DSP-design KS KE U W 20 24 10 0 110
ETI260 6 A 4 2 - S Elektromagnetiska beräkningar KS KE U W 42 0 0 21 97
EIE030 6 A 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 0 100
MVK071 6 A 4 2 - E1 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
FKFN05 7,5 A 4 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
FFF042 7,5 A 4 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 30 12 16 10 130
FFF115 7,5 A 4 2 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETI085 6 A 4 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 20 12 8 0 110
EDA240 6 A 4 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 10 4 110
EDI051 7,5 G2 4 2 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 12 0 4 148
TEK171 7,5 A 4 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
FAFN01 7,5 A 4 2 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
FAF141 6 G2 4 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 50
FMA145 3 A 4 2 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
ETI051 6 A 4 2 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
FMS150 7,5 A 4 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 28 6 21 8 60
VTA030 4,5 A 4 2 X E1 Teknisk akustik KS KE U W 28 14 14 0 60
EEM080 6 A 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 28 0 80
ETT055 9 A 4 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
FMA250 7,5 A 4 2 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W 14 10 4 0 52 14 10 4 0 52
EDA260 6 G2 4 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 14 48 0 35
ETI032 9 A 4 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
EIT130 12 A 4 2 X E VLSI-arkitektur KS KE U W 0 28 0 0 93 0 0 56 36 122
ETIN01 12 A 4 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
MIO150 6 A 4 2 - S Affärsmarknadsföring X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 32 18 0 0 110
ETI121 6 A 4 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W 0 0 0 50 60
MAM026 4,5 G1 4 2 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
ETI135 4,5 A 4 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
EDA340 6 A 4 2 X E2 Constraint-programmering KS KE U W 20 0 12 0 100
EDA216 7,5 G2 4 2 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
FMA270 6 A 4 2 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
FFFN10 7,5 A 4 2 X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W 28 14 0 0 158
FMS072 7,5 G2 4 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FAF095 7,5 A 4 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
MIE100 7,5 A 4 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W 28 28 0 16 128
ETI170 6 A 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
EIT150 7,5 G2 4 2 - S Internet inuti KS KE U W 10 0 112 0 50
ETS170 7,5 A 4 2 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
FMA240 6 G2 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
EDI075 6 A 4 2 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W 24 12 0 4 120
MIO051 6 A 4 2 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 46 0 4 0 110
AEB020 7,5 G2 4 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
EDA046 7,5 A 4 2 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W 14 14 20 0 152
MIO090 6 A 4 2 - S Teknologistrategier X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 42 12 0 16 100
EDA031 7,5 G2 4 2 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EIE050 6 A 4 2 X E1 Elmaskinkonstruktion X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 22 30 0 0 0 20 60
FMI040 7,5 A 4 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
EDA180 7,5 G2 4 2 X S Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
AAM010 7,5 G2 4 2 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 28 42 0 0 70 12 18 0 0 30
EIE061 7,5 A 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88 0 0 0 12 88
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design X Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/fk/ KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
GEMA15 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
VTA060 9 G2 4 2 - S Strukturakustik KS KE U W 28 0 4 0 88 14 14 14 0 88
FRT041 7,5 A 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
FMA200 6 A 4 2 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
MAM120 7,5 G2 4 2 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
MIE090 7,5 A 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FFFN01 7,5 A 4 2 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W 12 0 32 3 100
EDA101 7,5 A 4 2 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
ETT062 7,5 A 4 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
FHL110 7,5 A 4 2 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMA272 3 A 4 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EDT081 7,5 A 4 2 X E Datorsystemkonstruktion KS KE U W 14 0 0 14 170
EITF01 9 G2 4 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EEM060 6 A 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FHL064 7,5 G2 4 2 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MIO040 6 G2 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
MIO015 6 A 4 2 X S Industriell management X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 56 0 0 0 104
MTT115 7,5 A 4 2 X E2 Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
KII010 7,5 G2 4 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
ETS110 7,5 A 4 2 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
MAM061 7,5 G1 4 2 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 28 20 0 4 148
FMS051 7,5 A 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
MIO030 4,5 G2 4 2 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
FAF150 7,5 A 4 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FFF160 7,5 A 4 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
EIT140 7,5 A 4 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150
FRTN05 7,5 A 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EDA050 4,5 G2 4 2 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
ETS200 7,5 A 4 2 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
MIOF05 2 G2 4 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 0 33
FRT090 7,5 A 4 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETI041 6 A 4 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100
ETS061 7,5 A 4 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande.
ETI125 Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07/08 eller 08/09.
EDI021 Digitala projekt: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger läsåret 08/09.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MTTF01 Logistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
MIO150 Affärsmarknadsföring: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO090 Teknologistrategier: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
EIE050 Elmaskinkonstruktion: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
TNX153 Rehabiliteringsteknik och design: Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/fk/
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
MIO015 Industriell management: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
FFF820 30 Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U