lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - C-programmet

Infocom  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS130 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W 24 10 16 20 122 0 0 0 0 8
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 16 12 20 0 40 14 14 18 0 65
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 34 42 0 0 81 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12
MAMA01 7 G1 - S Människans samspel med tekniska system KS KE U W 12 8 0 4 22 14 18 0 12 70
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 28 10 10 0 150
EIT100 7,5 G1 X E2 Informationsöverföring KS KE U W 56 12 0 0 130
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 14 14 0 0 105
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 14 14 0 0 75

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
ETS150 9 G2 X E2 Datakommunikation KS KE U W 28 14 12 0 60 4 8 0 40 30
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W 24 12 0 0 80
EDA216 7,5 G2 X S Databasteknik X Ges också som valfri kurs i åk 3 KS KE U W 26 12 8 0 150
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet X Skall också ligga i obligatoriet i åk 3 KS KE U W 28 0 12 40 120
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
MAM061 7,5 G1 - S Människa - datorinteraktion X Skall också ges i obligatoriet i åk 3 i VT2 KS KE U W 28 20 0 4 148
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W 28 28 14 0 120

EDA216 Databasteknik: Ges också som valfri kurs i åk 3
EIT060 Datasäkerhet: Skall också ligga i obligatoriet i åk 3
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen
MAM061 Människa - datorinteraktion: Skall också ges i obligatoriet i åk 3 i VT2

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W 14 8 16 0 50
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering X Kuren ges ej 08/09 pga flytt inom obligatoriet från åk 2 till åk 3 KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA095 Nätverksprogrammering: Kuren ges ej 08/09 pga flytt inom obligatoriet från åk 2 till åk 3
EIT060 Datasäkerhet: Skall också ligga i obligatoriet i åk 3 Se Årskurs 2 (obligatoriska kurser) .
MAM061 Människa - datorinteraktion: Skall också ges i obligatoriet i åk 3 i VT2 Se Årskurs 2 (obligatoriska kurser) .

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK280 7,5 G2 V 3 2 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W 20 50 0 0 150
EDA260 6 G2 V 3 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 14 48 0 35
MAM120 7,5 G2 V 3 2 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
ETS032 7,5 G2 V 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
MAM032 7,5 A V 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
TNX097 7,5 G2 V 4 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
EDA240 6 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 10 4 110
EDA270 9 A V 4 3 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W 14 0 0 0 66 2 32 48 0 78
MAM026 4,5 G1 V 4 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
ETS170 7,5 A V 4 3 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
EDA046 7,5 A V 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W 14 14 20 0 152
TNX153 7,5 G2 V 4 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
MAM101 7,5 G2 V 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMN01 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W 7 14 0 0 179
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS190 9 A V 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 12 0 8 30 0 10 0 40 70
EIT080 7,5 G2 V 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETS110 7,5 A V 3 2 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
EIT010 7,5 A V 4 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
EDI042 7,5 A V 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
EIT015 7,5 G2 V 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W 28 0 0 90 57
ETI085 6 A V 4 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 20 12 8 0 110
EDI051 7,5 G2 V 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 12 0 4 148
ETI051 6 A V 4 3 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
ETT055 9 A V 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
EIT150 7,5 G2 V 4 3 - S Internet inuti KS KE U W 10 0 112 0 50
FMS045 6 G2 V 4 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMA190 6 A V 4 3 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
ETT062 7,5 A V 4 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
EIT140 7,5 A V 4 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150
ETS061 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 V 4 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
EITN10 7,5 A V 5 4 - E2 Multipelantennsystem KS KE U W 14 14 0 0 100

FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.

Specialisering sd - Datasäkerhet och sårbarhet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS190 9 A V 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 12 0 8 30 0 10 0 40 70
EIT080 7,5 G2 V 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
MAM090 7,5 A V 4 3 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W 32 14 0 24 138
EIT015 7,5 G2 V 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W 28 0 0 90 57
EDA240 6 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 10 4 110
EDI051 7,5 G2 V 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 12 0 4 148
ETS170 7,5 A V 4 3 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
EDI075 6 A V 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W 24 12 0 4 120
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
FMS065 7,5 G2 V 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120

Specialisering sst - Signaler och systemteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI270 6 G2 V 3 2 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
EEM070 6 A V 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
FRTN15 7,5 A V 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
ETI121 6 A V 4 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W 0 0 0 50 60
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FMS045 6 G2 V 4 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMAF10 5 G2 V 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 14 4 0 58
FMA120 6 A V 4 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
FMS045 6 G2 V 4 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80

EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA221 7,5 G2 3 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 140
TEK280 7,5 G2 3 2 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W 20 50 0 0 150
EDA260 6 G2 3 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 14 48 0 35
ETS190 9 A 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 12 0 8 30 0 10 0 40 70
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
MAM120 7,5 G2 3 2 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
ETI270 6 G2 3 2 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
FMA091 6 G1 3 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
EIT080 7,5 G2 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETS110 7,5 A 3 2 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
FMS180 6 G2 3 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMN011 6 G2 3 2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
EDA150 3 G1 4 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
EIT010 7,5 A 4 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W 50 12 4 0 94
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W 14 28 0 0 158
EDI042 7,5 A 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
MAM090 7,5 A 4 3 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W 32 14 0 24 138
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W 28 12 24 0 90
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
ETS032 7,5 G2 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
ETI031 6 G2 4 3 X E2 Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
EIT015 7,5 G2 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W 28 0 0 90 57
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
EITF05 4 G2 4 3 - S Webbsäkerhet KS KE U W 14 0 0 10 86
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
EIT090 9 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W 14 12 4 0 85 14 14 12 0 85
EIT020 9 G2 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W 28 28 8 0 64 14 14 16 0 44
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
FRT100 4,5 A 4 3 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 60 20 0 0 0 60 20
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA10 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W 20 0 14 0 70 0 0 0 0 90
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMF01 7,5 G2 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W 50 12 4 0 94
ETI085 6 A 4 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 20 12 8 0 110
EDA240 6 A 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 10 4 110
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 12 0 4 148
FAF141 6 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 50
ETI051 6 A 4 3 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 28 6 21 8 60
EDA270 9 A 4 3 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W 14 0 0 0 66 2 32 48 0 78
ETT055 9 A 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
FMA135 6 G1 4 3 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
ETI121 6 A 4 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W 0 0 0 50 60
MAM026 4,5 G1 4 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
EDA150 3 G1 4 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIOA01 9 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 58 12 4 1 165
EIT150 7,5 G2 4 3 - S Internet inuti KS KE U W 10 0 112 0 50
ETS170 7,5 A 4 3 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
FMAF01 7 G2 4 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W 24 12 0 4 120
EEM031 7,5 G2 4 3 - S Sensorteknik KS KE U W 42 0 12 0 146
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W 14 14 20 0 152
FMS045 6 G2 4 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMAF10 5 G2 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 14 4 0 58
EITN01 7,5 A 4 3 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W 14 0 20 0 100
FMA190 6 A 4 3 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
TNX153 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
GEMA15 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
MAM101 7,5 G2 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMN01 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W 7 14 0 0 179
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
ETT062 7,5 A 4 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
KII010 7,5 G2 4 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMAF05 7 G2 4 3 - S Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 42 28 4 0 90
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EEM050 6 A 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
EIT140 7,5 A 4 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
ETS200 7,5 A 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
EITN05 7,5 A 4 3 X E2 Semantisk Webb-programmering KS KE U W 10 0 20 8 140
ETS061 7,5 A 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 4 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
EITN10 7,5 A 5 4 - E2 Multipelantennsystem KS KE U W 14 14 0 0 100
GEMA05 7,5 G1 5 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Examensarbeten - C

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
EIT820 30 Examensarbete i informationsteknologi U
TEK821 30 Examensarbete i kognitionsforskning U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
ETS921 30 Examensarbete i telekommunikation U