lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - YL-programmet

YTH livsmedel      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
YTHA05 7,5 G1 - S Livsmedelskemi I - Vatten i mat och dryck KS KE U
YTHA01 7,5 G1 - S Mikrobiologi I - Matens mikrober och metodik KS KE U
YTHA25 7,5 G1 - S Företagsekonomi med livsmedelsinriktning KS KE U
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar KS KE U
YTHA15 7,5 G1 - S Livsmedelskemi II - Matens molekyler KS KE U
YTHA20 7,5 G1 - S Näringslära I KS KE U
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - värmelära KS KE U 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 60 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
YTHF01 7,5 G2 - S Mikrobiologi II - Livsmedelssäkerhet KS KE U 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 26 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 64 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)