lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - W-programmet

Ekosystemteknik      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
VVR111 15 G1 X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W 42 52 0 0 100 30 25 0 0 70
FAFA20 10 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 2 166
KOOA01 5 G1 - S Inledande kemi KS KE U W 40 16 0 0 80
VTGA05 5 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W 32 16 16 0 80
EXTA01 10 G1 X E Terrester ekologi KS KE U W 36 32 56 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
KOK050 7,5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 26 14 24 0 100
KTM041 7,5 G1 - S Teknisk modellering KS KE U W 42 42 0 0 120
KFK060 10,5 G1 - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W 48 42 20 0 80
KMB050 15 G1 X E Molekylär cellbiologi KS KE U W 50 20 50 0 280
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
KOO090 9 G2 X E Vatten- och atmosfärskemi KS KE U W 38 40 26 0 120

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS140 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 14 28 14 14 120
VVR120 7,5 G2 - S Strömningslära KS KE U W 44 28 0 0 128
KTE170 15 G2 X E2 Masstransport i naturliga och tekniska system X Kursen slutar med examination kalendervecka 9. KS KE U W 40 28 12 20 80 28 14 10 40 50
FMI065 9 G2 - S Miljö och management KS KE U W 56 34 0 0 150
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70

KTE170 Masstransport i naturliga och tekniska system: Kursen slutar med examination kalendervecka 9.

Specialisering ea - Energisystemanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK061 6 A V 4 3 - E1 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
AEB010 7,5 G2 V 4 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
FMIN01 6 A V 4 4 X E2 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 17 4 0 0 59 15 6 0 0 59
MVK071 6 A V 4 3 - E1 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVK080 4,5 A V 4 3 - S Energigasteknik KS KE U W 20 14 8 0 50
AEB020 7,5 G2 V 4 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
FMI070 7,5 A V 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174

Specialisering ma - Miljösystemanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A V 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 82 10 6 0 0 84
FMIN01 6 A V 4 4 X E2 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 17 4 0 0 59 15 6 0 0 59
FMI090 15 G2 V 4 3 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W 40 20 0 0 140 40 20 0 0 140
FMI085 15 A V 4 3 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 24 24 0 0 152 18 44 0 0 138
FMI110 7,5 A V 4 3 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 20 10 0 0 70 15 15 0 0 70

Specialisering ne - Naturvård med ekotoxikologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTN20 15 A V 4 4 - E2 Markekologi KS KE U W
TEK045 15 A V 4 4 - S Naturvård KS KE U W 84 116 0 0 200
TEK095 15 A V 4 4 - E1 Ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
TEK105 15 A V 4 4 - S Biologisk miljöövervakning KS KE U W 84 116 0 0 200
TEK097 15 A V 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KET040 7,5 G2 V 4 3 - S Kemisk processteknologi KS KE U W 34 16 0 5 140
KAT051 7,5 A V 4 3 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W 28 20 50 0 100
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
KET010 7,5 A V 4 3 - S Energi och miljö KS KE U W 32 22 42 0 100
KTE061 7,5 A V 4 3 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W 28 20 40 6 56
KBT080 7,5 G2 V 4 3 X E Miljöbioteknik KS KE U W 24 0 35 0 50
KTE131 7,5 G2 V 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W 16 56 0 0 70
KET050 15 A V 4 4 - S Projektering KS KE U W 14 56 0 0 100 0 56 0 0 100
KAT080 7,5 A V 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90

KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering ve - Vattenvård med ekotoxikologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK035 15 A V 4 4 - E1 Limnologi KS KE U W 84 112 0 0 194
EXTN25 15 A V 4 4 - S Vattenvård KS KE U W
TEK095 15 A V 4 4 - E1 Ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
VVR170 7,5 A V 4 3 X E Flodrestaurering KS KE U W 15 0 8 6 70 15 0 8 6 70
KTE190 7,5 G2 V 4 3 X E1 Biogeokemisk modellering KS KE U W 24 60 0 0 80
TEK097 15 A V 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W 20 4 0 8 168
VVR140 7,5 A V 4 3 X E Rurala vatten KS KE U W 28 14 21 0 147
VVA030 15 A V 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W 28 28 0 0 65 28 28 0 0 65
VTG070 15 A V 4 3 X E Grundvatten och miljö KS KE U W 48 30 0 4 120 20 20 0 26 134
VVR170 7,5 A V 4 3 X E Flodrestaurering KS KE U W 15 0 8 6 70 15 0 8 6 70
VVR090 7,5 A V 4 3 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70 18 10 0 0 70
VVR176 7,5 A V 4 3 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W 18 10 0 0 70 18 10 0 0 70
VVR040 7,5 A V 4 3 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 135

Valfria kurser - W

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 3 1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 0 94
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA10 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
MIO012 6 G1 3 1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 0 94
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 45 0 0 5 150
MIOA01 9 G1 3 1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 58 12 4 1 165
EDA501 6 G1 3 3 - S Programmering KS KE U W 32 14 14 0 95
GEMA35 4,5 G1 3 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W 26 0 0 0 94
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
AAM010 7,5 G2 3 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 28 42 0 0 70 12 18 0 0 30
GEMA15 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
MVK061 6 A 4 3 - E1 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
VVRF01 7,5 G2 4 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W 20 4 0 8 168
KET040 7,5 G2 4 3 - S Kemisk processteknologi KS KE U W 34 16 0 5 140
TEK035 15 A 4 4 - E1 Limnologi KS KE U W 84 112 0 0 194
VVA910 7,5 A 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U 0 0 0 0 200
VVR140 7,5 A 4 4 X E Rurala vatten KS KE U W 28 14 21 0 147
KAT051 7,5 A 4 4 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W 28 20 50 0 100
AEB010 7,5 G2 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMF05 7,5 G2 4 1 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
FMI055 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 82 10 6 0 0 84
FMIN01 6 A 4 4 X E2 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 17 4 0 0 59 15 6 0 0 59
FMI090 15 G2 4 3 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W 40 20 0 0 140 40 20 0 0 140
VVA030 15 A 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W 28 28 0 0 65 28 28 0 0 65
MAM242 7,5 G2 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
KET010 7,5 A 4 4 - S Energi och miljö KS KE U W 32 22 42 0 100
MVK071 6 A 4 3 - E1 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVK080 4,5 A 4 3 - S Energigasteknik KS KE U W 20 14 8 0 50
MIO140 6 G2 4 3 - S Finansiell ekonomi KS KE U W 36 10 6 0 100
KTE061 7,5 A 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W 28 20 40 6 56
TEK045 15 A 4 4 - S Naturvård KS KE U W 84 116 0 0 200
VVA910 7,5 A 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U 0 0 0 0 200
VTG070 15 A 4 4 X E Grundvatten och miljö KS KE U W 48 30 0 4 120 20 20 0 26 134
AEBF01 3 G2 4 4 X E1 Design för energieffektivt byggande KS KE U W 20 14 0 0 46
TEK095 15 A 4 4 - E1 Ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
MIO060 4,5 G2 4 4 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W 42 0 0 0 78
KBT080 7,5 G2 4 4 X E Miljöbioteknik KS KE U W 24 0 35 0 50
KETN01 7,5 A 4 4 X E1 Processimulering KS KE U W 18 18 18 40 20
KTE131 7,5 G2 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W 16 56 0 0 70
VVA910 7,5 A 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U 0 0 0 0 200
AEB020 7,5 G2 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
VVAN01 7,5 A 4 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W 40 12 8 0 50 0 6 0 30 100
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
VVR170 7,5 A 4 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 15 0 8 6 70 15 0 8 6 70
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
VVR090 7,5 A 4 3 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70 18 10 0 0 70
FKF100 7,5 A 4 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMI085 15 A 4 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 24 24 0 0 152 18 44 0 0 138
FMI110 7,5 A 4 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 20 10 0 0 70 15 15 0 0 70
MVK120 7,5 A 4 3 - E1 Projekt – energihushållning KS KE U W 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
KET050 15 A 4 4 - S Projektering KS KE U W 14 56 0 0 100 0 56 0 0 100
VVR176 7,5 A 4 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W 18 10 0 0 70 18 10 0 0 70
FMA062 7,5 G2 4 1 - S Tillämpad matematik KS KE U W 28 14 0 0 58 28 14 0 0 58
KTE190 7,5 G2 4 3 X E1 Biogeokemisk modellering KS KE U W 24 60 0 0 80
TEK105 15 A 4 4 - S Biologisk miljöövervakning KS KE U W 84 116 0 0 200
EXTF01 7,5 G2 4 3 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 34 0 0 150
FBR012 7,5 G2 4 4 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 22 10 8 60 100
KII010 7,5 G2 4 4 - S Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
VVR040 7,5 A 4 4 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 135
VVA910 7,5 A 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U 0 0 0 0 200
TEK097 15 A 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
VVA910 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
VVA920 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Examensarbeten - W

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i W-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi U
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi U
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära U
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik U