lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - V-programmet

Väg- och vattenbyggnad      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi X Fältövning 1 dag KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VTVA10 4 G1 - E2 Ingenjörsfärdigheter KS KE U W
FAF108 7,5 G1 - S Inledande fysik KS KE U W
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 22 58 0 0 60
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116

VTGA01 Teknisk geologi: Fältövning 1 dag

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBE013 10,5 G1 - S Byggprocessen och företagsekonomi KS KE U W
FMI031 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W
VVR145 9 G1 - S Vatten KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
VSM141 7,5 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W
FMN140 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W 2 0 10 30 0
VBK013 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W 44 54 0 0 110
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 18 8 0 80

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVB055 13,5 G2 - E2 Anläggningsteknik KS KE U W

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBM070 6 G2 - S Byggnadsmaterialvetenskap KS KE U W
VTG100 16,5 G2 - S Projektmetodik och ingenjörsgeologi KS KE U W
VSM150 6 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W
VBE110 6 G1 - S Projektmetodik KS KE U W
VTA070 4,5 G1 - S Akustisk planering KS KE U W
VVB090 21 G2 - E2 Infrastruktursystem KS KE U W 40 30 0 0 185
VBK055 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 14 28 0 0 50
VBF055 7,5 G2 - S Byggnadsfysik och klimatsystem KS KE U W 25 15 10 0 150

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSM091 4,5 G2 V 4 4 - S Balkteori KS KE U W
VBK020 6 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W
VSM040 10,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W
VVB027 12 A V 4 4 - E2 Utformning av vägar och järnvägar X Fältövning 2 dagar KS KE U W
VBK035 4,5 G2 V 4 4 - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W
VGT021 10,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W
VBM031 6 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W
VSM051 6 A V 4 4 - S Strukturdynamik KS KE U W
VVB071 7,5 A V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik X Fältövning 1 dag KS KE U W
VBK041 7,5 A V 4 4 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W 14 28 0 0 70
VVB081 6 A V 4 4 X E2 Drift och underhåll av vägar X Fältövning 2 dagar KS KE U W 28 30 8 0 94
VGM021 9 G2 V 4 4 - E2 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs X Fältövning 3 dagar KS KE U W 26 22 24 0 168

VVB027 Utformning av vägar och järnvägar: Fältövning 2 dagar
VVB071 Vägbyggnadsteknik: Fältövning 1 dag
VVB081 Drift och underhåll av vägar: Fältövning 2 dagar
VGM021 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs: Fältövning 3 dagar

Specialisering fu - Fastighetsutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBE024 9 G2 V 4 4 - S Byggproduktion och produktionssystem KS KE U W
MTTN01 7,5 A V 4 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U W
VBF050 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W
VFR120 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W
VBE031 9 G2 V 4 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W
VBF045 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik - komplexa byggnader KS KE U W
VFR081 15 A V 4 4 - S Fastighetsföretagande och Facility Management KS KE U W 28 84 0 0 90
VBE041 9 A V 4 4 - S Byggledning KS KE U W 26 40 0 15 160

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSM091 4,5 G2 V 4 4 - S Balkteori KS KE U W
VBK020 6 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W
VTA016 7,5 G2 V 4 4 - S Byggnadsakustik KS KE U W
VSM040 10,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W
VBF050 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W
VBK035 4,5 G2 V 4 4 - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W
VGT021 10,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W
VBM031 6 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W
VBF045 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik - komplexa byggnader KS KE U W
VSM051 6 A V 4 4 - S Strukturdynamik KS KE U W
AFO280 6 A V 4 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U 8 32 0 0 40
VBM050 6 A V 4 4 - S Skadeanalys KS KE U W 30 12 0 0 120
VBK032 6 A V 4 4 - S Träbyggnadsteknik KS KE U W 22 34 4 0 80

AFO280 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering ib - Industriellt byggande

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTA016 7,5 G2 V 4 4 - S Byggnadsakustik KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W
MTTN01 7,5 A V 4 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U W
ADPF01 6 G2 V 4 4 - S Industriellt byggande KS KE U W
VBF050 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W
MMT012 7,5 G2 V 4 4 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W
VBM031 6 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W
MTT240 7,5 A V 4 4 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
VBK063 6 G1 V 4 3 - S CAD-teknik och informationshantering KS KE U W 10 28 0 0 62
MIO030 4,5 G2 V 4 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MMT045 7,5 A V 4 4 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130

MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen.

Specialisering sa - Strukturanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSM091 4,5 G2 V 4 4 - S Balkteori KS KE U W
VBK020 6 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W
FHL072 7,5 A V 4 4 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
VSM040 10,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W
VBK035 4,5 G2 V 4 4 - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W
VSM051 6 A V 4 4 - S Strukturdynamik KS KE U W
AFO280 6 A V 4 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U 8 32 0 0 40
VTA060 9 G2 V 4 4 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
VSM032 6 A V 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130

AFO280 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering tp - Trafikplanering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASB170 7,5 G2 V 4 4 - S Stadsbyggnad, grundkurs X Kursen pågår under fyra veckor. KS KE U
VTT131 7,5 G2 V 4 4 X E2 Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W
ASB191 13,5 G2 V 4 4 - S Stadsutformning KS KE U
VVB027 12 A V 4 4 - E2 Utformning av vägar och järnvägar X Fältövning 2 dagar KS KE U W
AAU260 1,5 G2 V 4 4 - S SHELTER – om begreppet tak över huvudet X Kursen pågår under en vecka KS KE U W
ABV060 4,5 G2 V 4 4 - S Stadens utveckling X Kursen pågår under två veckor. KS KE U W
VTT141 7,5 A V 4 4 X E2 Trafikslagens förutsättningar och egenskaper KS KE U W
VTT121 7,5 A V 4 4 X E2 Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3 KS KE U W
VVB071 7,5 A V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik X Fältövning 1 dag KS KE U W
VVB081 6 A V 4 4 X E2 Drift och underhåll av vägar X Fältövning 2 dagar KS KE U W 28 30 8 0 94
VTT071 7,5 G2 V 4 4 X E2 Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs KS KE U W 12 48 0 0 140
VTT151 7,5 A V 4 4 X E2 Trafikprojekt i tätort KS KE U W 14 30 8 28 120

ASB170 Stadsbyggnad, grundkurs: Kursen pågår under fyra veckor.
VVB027 Utformning av vägar och järnvägar: Fältövning 2 dagar
AAU260 SHELTER – om begreppet tak över huvudet: Kursen pågår under en vecka
ABV060 Stadens utveckling: Kursen pågår under två veckor.
VVB071 Vägbyggnadsteknik: Fältövning 1 dag
VVB081 Drift och underhåll av vägar: Fältövning 2 dagar

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
VVR140 7,5 A V 4 4 X E Rurala vatten KS KE U W
VVA030 15 A V 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
VTG070 15 A V 4 4 X E Grundvatten och miljö KS KE U W
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
VVR170 7,5 A V 4 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 15 0 8 6 70
VVR090 7,5 A V 4 4 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70
VVR176 7,5 A V 4 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W 18 10 0 0 70
VVR040 7,5 A V 4 4 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 135
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200

VVA910 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF01 3 G2 1 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen ingår endast i TVOLY. Kursen ges två gånger om året. KS KE U W
FMSF01 X Kursen ingår endast i TVOLY. Kursen ges två gånger om året. 0 0 8 0 30
VTG101 6 G2 3 3 - S Bergkunskap och ingenjörsgeologi KS KE U W
MAM026 4,5 G1 3 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W
ABF061 6 G2 3 3 - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W
FAF062 7,5 G1 3 2 - S Fysik KS KE U W
FMN081 7,5 G2 3 2 X E1 Mekanikens numeriska metoder KS KE U W
VBK063 6 G1 3 3 - S CAD-teknik och informationshantering KS KE U W 10 28 0 0 62
VVB095 12 G2 3 3 - E2 Infrastruktursystem - gator och trafik KS KE U W 24 18 0 0 110
VVB100 6 G2 3 3 - E2 Infrastruktursystem - vatten och avlopp KS KE U W 12 10 0 0 55
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA062 7,5 G2 3 1 - S Tillämpad matematik KS KE U W 28 14 0 0 58
EXTF01 7,5 G2 3 3 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 34 0 0 150
FMS065 7,5 G2 3 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
FMF090 6 G2 4 1 X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W
FMA037 6 G2 4 4 - S Komplex analys KS KE U W
FMEF01 8 G2 4 1 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ABV075 6 A 4 3 X E1 Bebyggelsevård: Restaurering i teori och praktik KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 4 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 1 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
VTG021 7,5 G2 4 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W
FMA036 7,5 G2 4 4 - S Linjär analys KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
FMN041 6 G2 4 4 X E1 Numeriska metoder inom fysik och teknik KS KE U W
FAF130 7,5 G2 4 4 - S Radon och inomhusluft KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 4 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
ASB041 6 G2 4 1 - S Stadsbyggnadsrätt KS KE U
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
AAM010 7,5 G2 4 4 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 12 18 0 0 30
GEMA15 7,5 G1 4 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
ASB060 7,5 A 4 3 X E2 Stadsförnyelse KS KE U 0 32 0 0 32
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen ingår endast i TVOLY. Kursen ges två gånger om året.
EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.

Examensarbeten - V

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i V-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAH920 30 Examensarbete i arkitektur U W
VBR820 30 Examensarbete i brandteknik U
VBE820 30 Examensarbete i byggnadsekonomi U W
VBF820 30 Examensarbete i byggnadsfysik U
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial U
VSM820 30 Examensarbete i byggnadsmekanik U
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
ABK920 30 Examensarbete i installationsteknik U
VBK920 30 Examensarbete i konstruktionsteknik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U W
ADP920 30 Examensarbete i projekteringsmetodik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära U
VTT820 30 Examensarbete i trafikteknik U W
VVB820 30 Examensarbete i vägbyggnad U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik U