lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - RH-programmet

Riskhantering      07/08 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOA01 9 G1 O 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
VBR180 15 A O 3 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 30 32 14 0 124
FMS065 7,5 G2 O 3 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
TEK070 7,5 G2 O 4 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W
MAM090 7,5 A O 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W
MIO120 7,5 G2 O 4 4 - S Riskekonomi KS KE U W
VBR171 7,5 A O 4 4 - S Riskhanteringsprocessen KS KE U W

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO060 4,5 G2 3 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W
GEMA45 3 G1 3 3 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 3 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 3 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
AAM010 7,5 G2 3 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 12 18 0 0 30
MIO331 9 A 3 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W 0 10 0 32 78
MIO030 4,5 G2 3 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen påbörjas HT LP1 samt VT LP1. KS KE U W
KET040 7,5 G2 4 3 - S Kemisk processteknologi KS KE U W
MAM061 7,5 G1 4 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 3 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MMV016 6 G1 4 3 - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W
VBR082 15 A 4 4 - S Aktiva system KS KE U W
VBR054 15 A 4 4 - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 4 3 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 3 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
VBR225 15 G2 4 4 - S Olycks- och krishantering KS KE U W
VBR110 7,5 A 4 3 - S Samhällsplanering KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 3 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 3 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 3 - S Tyska för tekniker KS KE U W
VBR022 15 G2 4 4 - E2 Brandkemi – explosioner KS KE U W
MIO140 6 G2 4 3 - S Finansiell ekonomi KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
MTT045 7,5 A 4 3 - E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik X Kursen pågår en läsperiod och påbörjas HT LP2, VT LP1 samt VT LP2. KS KE U W
VBE110 6 G1 4 3 - S Projektmetodik KS KE U W
VBR033 12 G2 4 4 - E2 Branddynamik KS KE U W
TEK095 15 A 4 4 - E1 Ekotoxikologi KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 4 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen påbörjas HT LP1 samt VT LP1. KS KE U W
VBR230 9 G1 4 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U W
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik X Kursen pågår en läsperiod och påbörjas HT LP2, VT LP1 samt VT LP2. KS KE U W
MTT240 7,5 A 4 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
FMI065 9 G2 4 3 - S Miljö och management KS KE U W
KOK032 7,5 G2 4 3 X E1 Miljökemi KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 4 3 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 3 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EIT060 7,5 G1 4 3 X S Datasäkerhet KS KE U W 14 0 4 40 50
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 4 3 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMI085 15 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 18 44 0 0 138
FMI110 7,5 A 4 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 15 15 0 0 70
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 0 60
MVK120 7,5 A 4 3 - E1 Projekt – energihushållning KS KE U W 4 0 0 42 54
VBR200 7,5 G2 4 3 - E Simulering av rumsbrand (CFD) X Tentamenstid meddelas av kursledaren KS KE U W 10 4 0 0 86
GEMA15 7,5 G1 4 3 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
KOO070 7,5 G1 4 3 - S Allmän kemi KS KE U W 42 28 0 0 110
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 12 120
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik X Kursen pågår en läsperiod och påbörjas HT LP2, VT LP1 samt VT LP2. KS KE U W 24 10 0 40 46
FRT110 6 G2 4 3 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70
TEK097 15 A 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
VBR190 7,5 G2 4 3 - S Tillämpad säkerhet inom processindustrin KS KE U W 30 5 0 0 165

MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen påbörjas HT LP1 samt VT LP1.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MTTF01 Logistik: Kursen pågår en läsperiod och påbörjas HT LP2, VT LP1 samt VT LP2.
VBR200 Simulering av rumsbrand (CFD): Tentamenstid meddelas av kursledaren

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U W
VBR920 30 Examensarbete i riskhantering U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U