lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - PI-programmet

Teknisk matematik      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W
FMA045 4,5 G1 - S Matematisk modellering KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 10 10 0 0 20
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA027 7,5 G1 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
FMA280 7,5 G2 - S Funktionsteori KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMA450 7,5 G2 - S System och transformer KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 28 14 6 0 80
ETT080 6 G2 - S Signaler och kommunikation KS KE U W 26 22 14 0 56

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
FMA120 6 A - S Matristeori KS KE U W
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
FMN130 7,5 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
EDA115 4,5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 V 2 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FMS091 7,5 A V 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA140 6 A V 3 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 3 3 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
KFK090 7,5 G2 V 3 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 42 20 0 60
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMS160 4,5 A V 4 3 - E1 Statistisk genetik KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL064 7,5 G2 O 3 3 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
FMS091 7,5 A V 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA260 7,5 A V 3 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA250 7,5 A V 3 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMN110 7,5 A V 3 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W 28 28 28 30 80
FMN135 7,5 A V 4 4 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
ETE071 6 A V 4 4 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMN145 4,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
KTE061 7,5 A V 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
FFF100 10,5 G2 V 4 4 - S Termodynamik och elektroniska material KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSM045 7,5 A V 4 4 - S Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
FMEF05 8 G2 V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 42 20 0 60

KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK135 10,5 G2 O 3 3 - S Mikroekonomisk teori KS KE U W 38 20 0 0 210
MIO012 6 G1 V 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
MIO012 6 G1 V 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMS155 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
MIO040 6 G2 V 3 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
MTTF01 5 G2 V 3 3 - S Logistik KS KE U W
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 3 3 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
TEK103 7,5 A V 4 3 - E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 - E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 0 60
FMS161 7,5 A V 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 12 120

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen.

Specialisering mrk - Miljö, risk och klimat

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS091 7,5 A V 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA140 6 A V 3 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS150 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMS051 7,5 A V 3 3 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
VVR140 7,5 A V 4 3 X E Rurala vatten KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
VBR180 15 A V 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 30 32 14 0 124
EXTN15 7,5 A V 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FMS065 7,5 G2 V 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120

Specialisering sbs - Signaler, bilder och system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA110 6 A V 3 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMS091 7,5 A V 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA260 7,5 A V 3 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 3 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 3 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FMS150 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
EIT080 7,5 G2 V 3 3 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 3 3 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
FRTN05 7,5 A V 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EIT020 9 G2 V 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W

Valfria kurser - PI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMI050 7,5 A 2 1 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 2 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 1 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 2 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
FRT130 3 G2 2 2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA115 6 A 2 2 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
FMI040 7,5 A 2 1 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 2 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 2 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 2 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
GEMA15 7,5 G1 2 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
KII010 7,5 G2 2 1 - S Industriellt miljöarbete KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 2 1 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
FMA023 3 A 2 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008. KS KE U W 0 0 0 10 70
FMS047 3 A 2 2 - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EDA150 3 G1 3 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMS091 7,5 A 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA140 6 A 3 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 3 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FMA175 3 A 3 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMA125 3 A 3 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
FMA145 3 A 3 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMF092 3 A 3 3 X E1 Projektarbete inom kaosteorin KS KE U W
TEK275 7,5 A 3 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W
EDA116 3 A 3 3 - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W
EDA150 3 G1 3 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
FMA130 6 A 3 3 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMIF01 6 G2 3 3 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W 7 23 0 0 50
EIT025 7,5 G2 3 3 X E Datoraritmetik KS KE U W 14 8 8 0 170
FHL064 7,5 G2 3 3 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
KFK090 7,5 G2 3 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 42 20 0 60
EDAF01 3 G2 3 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EDA120 6 G2 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FMF090 6 G2 4 3 X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 4 X S Kodningsteknik KS KE U W
FHL072 7,5 A 4 4 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
FMEF01 8 G2 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMF025 7,5 G2 4 3 X E1 Kvantmekanik KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
EDA075 7,5 A 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
VVR140 7,5 A 4 3 X E Rurala vatten KS KE U W
KFK080 7,5 G1 4 3 - S Termodynamik KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MMT150 7,5 G2 4 4 X E1 Robotteknik KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
EIT070 6 G2 4 3 - S Datorteknik X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
TEK110 7,5 A 4 4 - E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 4 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK145 7,5 A 4 4 - E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori KS KE U W
VTA030 4,5 A 4 4 - S Teknisk akustik KS KE U W
MVK140 7,5 A 4 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
EDA340 6 A 4 4 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EIT070 6 G2 4 3 - S Datorteknik X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
FHL034 7,5 A 4 3 X E2 Dimensioneringsproblem, fortsättningskurs KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 3 - S Kemometri KS KE U
TEK210 4,5 G1 4 4 - S Kognition KS KE U W
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
KETN01 7,5 A 4 3 X E1 Processimulering KS KE U W
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 4 4 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
VBR180 15 A 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 30 32 14 0 124
VTA060 9 G2 4 4 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EDA132 7,5 G2 4 3 X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
ETE100 6 A 4 3 X E2 Antennteknik KS KE U W 42 0 6 0 100
MIE090 7,5 A 4 3 X E2 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 50 20 70
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
ETI270 6 G2 4 3 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EXTN15 7,5 A 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
FMEF05 8 G2 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDA145 7,5 A 4 3 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
VSM032 6 A 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETS061 7,5 A 4 4 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
FMF150 7,5 A 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 4 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75

GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008.
EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EIT070 Datorteknik: Kursen ges två gånger per år.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Examensarbeten - PI

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i PI-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U W
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
EIT820 30 Examensarbete i informationsteknologi U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W