lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - N-programmet

Teknisk nanovetenskap      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W 32 14 14 0 80 32 18 12 0 100
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W 36 6 16 4 62 0 0 0 24 38
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 34 42 0 0 81 0 0 0 0 0 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W 18 38 10 0 114
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 28 22 6 0 64 14 8 6 0 52
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 42 20 12 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMF180 3 G1 - S Beräkningsverktyg KS KE U W 8 40 0 0 32
FAF240 7,5 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 10 129
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W 22 12 10 0 36 33 18 15 0 54
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 10 8 0 0 50 26 20 10 0 120
FFF100 10,5 G2 - S Termodynamik och elektroniska material KS KE U W 20 15 10 0 70 26 16 20 0 100
FFF155 9 G2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W 48 12 8 20 112 0 5 0 35 0
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 56 14 0 0 90
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70

FFF155 Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 28 28 0 0 124
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W 56 10 0 0 100
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U 40 20 20 0 120
FAF052 7,5 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W 14 0 0 6 180
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W 14 14 20 0 120

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK287 15 G2 O 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 32 30 80 0 258
TEK287 X Kursen ges två gånger per läsår. 32 30 80 0 258
KBT050 7,5 G2 V 4 3 X E Bioanalys KS KE U W 30 0 50 0 80
KOK085 7,5 G2 V 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W 28 20 0 0 100
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W 42 0 28 0 90
EXTN01 15 A V 4 3 X E2 Mikrobiologi KS KE U W 55 30 50 80 185
TEK157 15 A V 4 3 X E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 20 40 80 220
TEK012 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 70 21 36 0 273
TEK299 15 A V 4 3 X E2 Toxikologi KS KE U W 18 27 72 0 283
KFK025 7,5 G2 V 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W 26 8 12 60 100
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
TEK157 15 A V 4 3 X E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 20 40 80 220
TEK012 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 70 21 36 0 273
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80

TEK287 Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK157 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK012 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges två gånger per läsår.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering nel - Nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A V 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FMA022 4,5 G2 V 3 3 - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 28 14 4 0 74
FFF160 7,5 A O 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 12 42 120
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 24 10 24 0 100
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FAF245 4,5 G2 V 4 3 - E1 Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FFF115 7,5 A V 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 6 8 60 60
FFF165 7,5 A V 4 3 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W 28 14 0 0 158
ETI032 9 A V 4 3 - E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
ETI290 6 A V 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90

FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA022 4,5 G2 V 3 3 - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 28 14 4 0 74
FHL055 7,5 G1 V 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
FFF042 7,5 A O 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 24 10 24 0 100
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FAF245 4,5 G2 V 4 3 - E1 Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FFF115 7,5 A V 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 6 8 60 60
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
FFF165 7,5 A V 4 3 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W 28 14 0 0 158
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
EEM050 6 A V 4 3 - E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 12 42 120
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering nm - Nanomaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 V 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
KOO045 7,5 A O 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W 28 56 0 0 100
KOO065 7,5 A O 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W 28 0 56 0 80
KAK016 7,5 G2 V 4 3 - S Analytisk kemi KS KE U W 28 14 24 0 136
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 120
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 24 10 24 0 100
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
KFK025 7,5 G2 V 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W 26 8 12 60 100
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
KPO010 7,5 A V 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W 20 8 42 2 120
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 42 20 0 60
KAT080 7,5 A V 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 2 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 2 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
GEMA10 7,5 G1 2 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMF01 7,5 G2 2 1 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
GEMA25 7,5 G1 2 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMA40 7,5 G1 2 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 45 0 0 5 150
GEMA35 4,5 G1 2 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W 26 0 0 0 94
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 2 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 2 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 2 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
GEMA15 7,5 G1 2 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
EDA027 7,5 G1 3 3 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W 38 0 12 0 130
ETI130 6 A 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FMA280 7,5 G2 3 3 - S Funktionsteori X Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen. KS KE U W 42 28 4 0 130
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 50 12 4 0 94
INN001 7,5 G1 3 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W 14 28 0 0 158
FMF090 6 G2 3 3 X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W 28 14 4 0 114
FMA037 6 G2 3 3 - S Komplex analys X Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen. KS KE U W 42 28 4 0 90
FMI050 7,5 A 3 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FMA085 4,5 G1 3 2 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 8 4 0 0 12 8 6 0 0 10 10 8 0 14 48
TEK287 15 G2 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 32 30 80 0 258
EDA216 7,5 G2 3 2 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 50 12 4 0 94
FMA036 7,5 G2 3 2 - S Linjär analys X Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen. KS KE U W 42 28 4 0 130
FMF092 3 A 3 3 X E1 Projektarbete inom kaosteorin KS KE U W 6 6 0 4 64
FMA450 7,5 G2 3 3 - S System och transformer X Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen. KS KE U W 42 28 4 0 90
ESS020 6 G2 3 3 - S Analog elektronik KS KE U W 14 14 8 0 50 28 14 8 0 50
KOK032 7,5 G2 3 3 X E1 Miljökemi KS KE U W 54 28 0 0 80
MAM203 7,5 G1 3 3 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
FMI040 7,5 A 3 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
EEM035 7,5 A 3 3 - S Ingenjörsutsikter och insikter KS KE U W 14 2 0 10 56 14 2 0 10 56
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA021 7,5 A 3 2 - S Kontinuerliga system X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 20 10 0 0 40 28 14 6 0 80
TEK287 15 G2 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 32 30 80 0 258
ESS040 6 G2 3 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
KII010 7,5 G2 3 3 - S Industriellt miljöarbete KS KE U W 28 0 0 32 80
FMA022 4,5 G2 3 3 - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 28 14 4 0 74
FMA023 3 A 3 3 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008. KS KE U W 0 0 0 10 70
FRTN05 7,5 A 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FHL055 7,5 G1 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
ETI063 6 A 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
KAK016 7,5 G2 4 3 - S Analytisk kemi KS KE U W 28 14 24 0 136
FAF080 7,5 A 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 120
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 24 10 24 0 100
KBT050 7,5 G2 4 3 X E Bioanalys KS KE U W 30 0 50 0 80
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W 0 28 12 60 85
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
TEK017 15 A 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 14 68 24 0 294
TEK153 15 A 4 3 X E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 20 50 70 220
FAF245 4,5 G2 4 3 - E1 Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
KOK085 7,5 G2 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W 28 20 0 0 100
KOO045 7,5 A 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W 28 56 0 0 100
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W 42 0 28 0 90
EXTN01 15 A 4 3 X E2 Mikrobiologi KS KE U W 55 30 50 80 185
EEM055 7,5 A 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
KTE080 7,5 A 4 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W 26 10 34 0 120
ETI031 6 G2 4 3 - E2 Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W 40 0 0 10 150
FAF045 9 A 4 3 X E Nanostrukturers fysik och kemi KS KE U W 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
TEK297 15 A 4 3 X E2 Bakteriers och fagers molekylärgenetik KS KE U W 50 50 0 0 300
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W 22 14 8 0 70
FKFN05 7,5 A 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
TEK157 15 A 4 3 X E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 20 40 80 220
TEK012 15 G2 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 70 21 36 0 273
FFF115 7,5 A 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 6 8 60 60
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
FFF165 7,5 A 4 3 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W 28 14 0 0 158
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
KOO065 7,5 A 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W 28 0 56 0 80
FAF141 6 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 50
TEK083 15 A 4 3 X E2 Sinnesbiologi KS KE U W 31 25 32 0 312
TEK299 15 A 4 3 X E2 Toxikologi KS KE U W 18 27 72 0 283
TEK087 15 A 4 3 X E2 Växtbiologi KS KE U W 80 30 60 0 230
KFK025 7,5 G2 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W 26 8 12 60 100
ETI032 9 A 4 3 - E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF042 7,5 A 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
TEK017 15 A 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 14 68 24 0 294
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
TEK153 15 A 4 3 X E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 20 50 70 220
FMS210 7,5 G2 4 3 - S Kemometri KS KE U 14 0 21 0 120
ETS075 4,5 G2 4 3 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
FMF033 7,5 A 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 104
TEK151 15 A 4 3 X E2 Molekylärgenetik i eukaryota organismer KS KE U W 60 30 90 40 180
KOO022 7,5 G1 4 3 - S Oorganisk kemi KS KE U W 28 28 25 0 70
KPO010 7,5 A 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W 20 8 42 2 120
TEK159 15 A 4 3 X E2 Virologi KS KE U W 55 30 120 40 155
TEK265 15 A 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
EIE070 7,5 G2 4 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 10 50 16 4 0 22 50
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
ETI290 6 A 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
TEK157 15 A 4 3 X E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 20 40 80 220
FHL064 7,5 G2 4 3 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
TEK012 15 G2 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 70 21 36 0 273
KIM015 7,5 A 4 3 X E2 Immunteknologi KS KE U W 32 18 45 0 105
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
EEM050 6 A 4 3 - E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
KFK090 7,5 G2 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 42 20 0 60
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 12 42 120
KAT080 7,5 A 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA280 Funktionsteori: Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA037 Komplex analys: Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen.
TEK287 Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA036 Linjär analys: Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen.
FMA450 System och transformer: Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen.
FMA021 Kontinuerliga system: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008.
TEK017 Humanfysiologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK153 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK157 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK012 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi U
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik U
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
FFF820 30 Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FBR820 30 Examensarbete i förbränningsfysik U
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U W
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi U W
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi U
FKF820 30 Examensarbete i kärnfysik U
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik U
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi U
FMF820 30 Examensarbete i matematisk fysik U
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik U W
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi U
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi U W
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi U W
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi U