lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - N-programmet

Teknisk nanovetenskap      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
FMF180 3 G1 - S Beräkningsverktyg KS KE U W
FAF240 7,5 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FFF100 10,5 G2 - S Termodynamik och elektroniska material KS KE U W
FFF155 9 G2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 5 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 35 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 0 h
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

FFF155 Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U
FAF052 7,5 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
TEK287 15 G2 O 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
TEK287 X Kursen ges två gånger per läsår. 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 80 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 258 h (45-minuterspass)
KBT050 7,5 G2 V 4 3 X E Bioanalys KS KE U W
KOK085 7,5 G2 V 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
EXTN01 15 A V 4 3 X E2 Mikrobiologi KS KE U W
TEK157 15 A V 4 3 X E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
TEK012 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
TEK299 15 A V 4 3 X E2 Toxikologi KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 210 h (45-minuterspass)
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
TEK157 15 A V 4 3 X E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 80 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 220 h (45-minuterspass)
TEK012 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 70 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 273 h (45-minuterspass)
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 70 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

TEK287 Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK157 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK012 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges två gånger per läsår.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering nel - Nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETI130 6 A V 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FMA022 4,5 G2 V 3 3 - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 74 h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A O 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 42 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FAF245 4,5 G2 V 4 3 - E1 Kvantteori KS KE U
FFF115 7,5 A V 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FFF165 7,5 A V 4 3 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W
ETI032 9 A V 4 3 - E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
ETI290 6 A V 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA022 4,5 G2 V 3 3 - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 74 h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 V 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FFF042 7,5 A O 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FAF245 4,5 G2 V 4 3 - E1 Kvantteori KS KE U
FFF115 7,5 A V 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FFF165 7,5 A V 4 3 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 210 h (45-minuterspass)
EEM050 6 A V 4 3 - E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 68 h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 42 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 174 h (45-minuterspass)

FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering nm - Nanomaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FHL055 7,5 G1 V 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A O 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W
KOO065 7,5 A O 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W
KAK016 7,5 G2 V 4 3 - S Analytisk kemi KS KE U W
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
KPO010 7,5 A V 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
KAT080 7,5 A V 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 174 h (45-minuterspass)

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 1 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 2 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 2 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA01 7,5 G1 2 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 2 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 2 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMA15 7,5 G1 2 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
EDA027 7,5 G1 3 3 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
ETI130 6 A 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FMA280 7,5 G2 3 3 - S Funktionsteori X Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen. KS KE U W
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
INN001 7,5 G1 3 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FMF090 6 G2 3 3 X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W
FMA037 6 G2 3 3 - S Komplex analys X Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen. KS KE U W
FMI050 7,5 A 3 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
FMA085 4,5 G1 3 2 - S Matematisk kommunikation KS KE U W
TEK287 15 G2 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EDA216 7,5 G2 3 2 X S Databasteknik KS KE U W
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA036 7,5 G2 3 2 - S Linjär analys X Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen. KS KE U W
FMF092 3 A 3 3 X E1 Projektarbete inom kaosteorin KS KE U W
FMA450 7,5 G2 3 3 - S System och transformer X Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen. KS KE U W
ESS020 6 G2 3 3 - S Analog elektronik KS KE U W
KOK032 7,5 G2 3 3 X E1 Miljökemi KS KE U W
MAM203 7,5 G1 3 3 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
FMI040 7,5 A 3 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
EEM035 7,5 A 3 3 - S Ingenjörsutsikter och insikter KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 56 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMA021 7,5 A 3 2 - S Kontinuerliga system X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
TEK287 15 G2 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 80 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 258 h (45-minuterspass)
ESS040 6 G2 3 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
KII010 7,5 G2 3 3 - S Industriellt miljöarbete KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 32 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMA022 4,5 G2 3 3 - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 74 h (45-minuterspass)
FMA023 3 A 3 3 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FRTN05 7,5 A 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 112 h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETI063 6 A 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
KAK016 7,5 G2 4 3 - S Analytisk kemi KS KE U W
FAF080 7,5 A 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
KBT050 7,5 G2 4 3 X E Bioanalys KS KE U W
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
TEK017 15 A 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
TEK153 15 A 4 3 X E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FAF245 4,5 G2 4 3 - E1 Kvantteori KS KE U
KOK085 7,5 G2 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
KOO045 7,5 A 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
EXTN01 15 A 4 3 X E2 Mikrobiologi KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
KTE080 7,5 A 4 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 - E2 Radio KS KE U W
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FAF045 9 A 4 3 X E Nanostrukturers fysik och kemi KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
TEK297 15 A 4 3 X E2 Bakteriers och fagers molekylärgenetik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
FKFN05 7,5 A 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
TEK157 15 A 4 3 X E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
TEK012 15 G2 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FFF115 7,5 A 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FFF165 7,5 A 4 3 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W
KOO065 7,5 A 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W
FAF141 6 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
TEK083 15 A 4 3 X E2 Sinnesbiologi KS KE U W
TEK299 15 A 4 3 X E2 Toxikologi KS KE U W
TEK087 15 A 4 3 X E2 Växtbiologi KS KE U W
KFK025 7,5 G2 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
ETI032 9 A 4 3 - E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
TEK017 15 A 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
TEK153 15 A 4 3 X E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 3 - S Kemometri KS KE U
ETS075 4,5 G2 4 3 X S Kösystem KS KE U W
FMF033 7,5 A 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
TEK151 15 A 4 3 X E2 Molekylärgenetik i eukaryota organismer KS KE U W
KOO022 7,5 G1 4 3 - S Oorganisk kemi KS KE U W
KPO010 7,5 A 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W
TEK159 15 A 4 3 X E2 Virologi KS KE U W
TEK265 15 A 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 210 h (45-minuterspass)
EIE070 7,5 G2 4 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 22 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETI290 6 A 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
TEK157 15 A 4 3 X E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 80 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 220 h (45-minuterspass)
FHL064 7,5 G2 4 3 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
TEK012 15 G2 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 70 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 273 h (45-minuterspass)
KIM015 7,5 A 4 3 X E2 Immunteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 45 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 105 h (45-minuterspass)
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 70 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
EEM050 6 A 4 3 - E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 68 h (45-minuterspass)
KFK090 7,5 G2 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 42 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
KAT080 7,5 A 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 174 h (45-minuterspass)
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA280 Funktionsteori: Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA037 Komplex analys: Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen.
TEK287 Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA036 Linjär analys: Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen.
FMA450 System och transformer: Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen.
FMA021 Kontinuerliga system: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008.
TEK017 Humanfysiologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK153 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK157 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK012 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi U
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik U
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
FFF820 30 Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FBR820 30 Examensarbete i förbränningsfysik U
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U W
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi U W
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi U
FKF820 30 Examensarbete i kärnfysik U
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik U
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi U
FMF820 30 Examensarbete i matematisk fysik U
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik U W
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi U
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi U W
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi U W
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi U