lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - MWIR-programmet

Masterutbildning i trådlös kommunikation      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
ETI031 6 G2 - E2 Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
ETI085 6 A X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 20 12 8 0 110
ETI051 6 A X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
ETT055 9 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
ETS190 9 A X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 12 0 8 30
EIT010 7,5 A X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
ETE100 6 A X E2 Antennteknik KS KE U W 42 0 6 0 100

Valfria kurser - MWIR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS072 7,5 G2 2 1 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W 14 14 0 14 150
EDI042 7,5 A 2 1 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
ETT074 6 A 2 1 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
ETT042 6 A 2 1 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
EDI051 7,5 G2 2 1 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 12 0 4 148
ETI032 9 A 2 1 - E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETI015 6 G2 2 1 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 100
ETI280 6 G1 2 1 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
FMS045 6 G2 2 1 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 24 28 6 0 80
ETT062 7,5 A 2 1 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
EIT080 7,5 G2 2 1 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETS110 7,5 A 2 1 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
EDA380 6 G2 2 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
EIT140 7,5 A 2 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150
ETI041 6 A 2 1 - E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100

FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.