lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - MWIR-programmet

Masterutbildning i trådlös kommunikation      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETI031 6 G2 - E2 Radio KS KE U W
ETI085 6 A X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
ETI051 6 A X E Radiosystem KS KE U W
ETT055 9 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETS190 9 A X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
EIT010 7,5 A X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
ETE100 6 A X E2 Antennteknik KS KE U W 42 0 6 0 100

Valfria kurser - MWIR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS072 7,5 G2 2 1 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W
EDI042 7,5 A 2 1 X S Kodningsteknik KS KE U W
ETT074 6 A 2 1 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETT042 6 A 2 1 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
EDI051 7,5 G2 2 1 X S Kryptoteknik KS KE U W
ETI032 9 A 2 1 - E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI015 6 G2 2 1 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W
ETI280 6 G1 2 1 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMS045 6 G2 2 1 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
ETT062 7,5 A 2 1 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
EIT080 7,5 G2 2 1 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETS110 7,5 A 2 1 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
EDA380 6 G2 2 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
EIT140 7,5 A 2 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150
ETI041 6 A 2 1 - E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100

FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.