lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - MSUD-programmet

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
ASB180 24 A X E2 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk KS KE U
ASB185 6 A X E2 Stadsbyggnad: Stadskvalitet och urban form KS KE U
ASB121 24 A X E2 Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet KS KE U 1 Föreläsningar: 11 h (45-minuterspass)
Övningar: 188 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 111 h (45-minuterspass)
ASB111 6 A X E2 Stadsbyggnad: Landskap och trädgård KS KE U 1 Föreläsningar: 13 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 54 h (45-minuterspass)