lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - MSOC-programmet

Masterutbildning i system på chips      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI063 6 A X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EIT120 7,5 G2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
ETI280 6 G1 X S Immaterialrätt KS KE U W
EDA380 6 G2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
ETI200 4,5 A X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80

Årskurs 1 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT130 12 A X E VLSI-arkitektur KS KE U W
ETIN01 12 A X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 0 0 0 40 40

Valfria kurser - MSOC

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A 2 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
EDA385 7,5 A 2 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges nästa gång hösten 2008. KS KE U W
FFF110 7,5 G2 2 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 2 1 - E2 Radio KS KE U W
EIT090 9 G2 2 1 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
ETI180 6 A 2 1 X E DSP-design KS KE U W
FFF115 7,5 A 2 1 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI220 6 A 2 1 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETI085 6 A 2 1 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
ETI051 6 A 2 1 X E Radiosystem KS KE U W
ETI032 9 A 2 1 - E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI121 6 A 2 1 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
ETI135 4,5 A 2 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF042 7,5 A 2 1 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
ETI170 6 A 2 1 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETI290 6 A 2 1 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
EIT025 7,5 G2 2 1 X E Datoraritmetik KS KE U W 14 8 8 0 170
EDT081 7,5 A 2 1 X E Datorsystemkonstruktion KS KE U W 14 0 0 14 170
EEM050 6 A 2 1 - E2 Mikrosensorer KS KE U W 14 0 28 60 68
EIT140 7,5 A 2 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150

EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges nästa gång hösten 2008.