lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - M-programmet

Maskinteknik      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W 28 36 0 0 65
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
FMA421 9 G1 - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W 58 28 16 0 138
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Kursomgång med start ht 07 lp 2 är för M3/MD3. Kursstart vt 08 lp 2 gäller för M1. KS KE U W 24 10 0 40 46
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 58 12 4 1 165
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys X FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys samt i åk 2 och 3 FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys för den som önskar större kurs i matematik. Övriga läser FMA430. KS KE U W 50 28 4 0 90 10 10 0 0 20
MMTA01 5 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W 14 14 14 14 64
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Kursomgång med start ht 07 lp 2 är för M3/MD3. Kursstart vt 08 lp 2 gäller för M1. KS KE U W 24 10 0 40 46
FMEA01 5 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62

MTTF01 Logistik: Kursomgång med start ht 07 lp 2 är för M3/MD3. Kursstart vt 08 lp 2 gäller för M1.
FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys: FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys samt i åk 2 och 3 FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys för den som önskar större kurs i matematik. Övriga läser FMA430.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W 56 14 12 0 120
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 42 21 1 0 137 46 28 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W 42 28 10 0 110
MME022 4,5 G2 - S Tribologi KS KE U 26 14 0 0 56
MMV050 10,5 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W 26 32 0 0 62 26 48 6 0 80
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W 30 14 16 0 100
EDA501 6 G1 - S Programmering X Endast tentamen. Kursen ges nästa gång för M/MD läsåret 2008/09. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA501 Programmering: Endast tentamen. Kursen ges nästa gång för M/MD läsåret 2008/09.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 28 28 4 0 120
MME035 9 G2 - S Transmissioner KS KE U 50 28 0 0 114
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W 32 18 4 0 40 32 20 8 0 80

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK093 6 G2 V 3 3 - E1 Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK106 6 A V 3 3 - E1 Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK170 6 G2 V 3 3 - S Tillämpad termodynamik KS KE U W 28 28 0 0 85
MMV031 7,5 G2 V 3 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
MVK061 6 A V 4 3 - E1 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W 28 28 0 0 70
GEMF01 7,5 G2 V 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
EIE030 6 A V 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 0 100
MVK071 6 A V 4 3 - E1 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVK080 4,5 A V 4 3 - S Energigasteknik KS KE U W 20 14 8 0 50
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MVK120 7,5 A V 4 3 - E1 Projekt – energihushållning KS KE U W 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A V 4 3 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK093 6 G2 V 3 3 - E1 Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK106 6 A V 3 3 - E1 Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FHL064 7,5 G2 V 3 3 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
MAM041 7,5 G2 V 4 3 - S Människa-maskin-system KS KE U W 32 5 0 12 50 0 0 0 20 80
FHL066 7,5 A V 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
MMT175 7,5 A V 4 3 - S Kompositteknik KS KE U W 42 10 6 20 110
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U 42 14 0 0 80
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MAM085 7,5 G2 V 4 3 - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132
FMEF05 8 G2 V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155

Specialisering fs - Förbränning och strömning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMV025 7,5 G2 V 3 3 - S Strömningslära, fortsättningskurs KS KE U W 22 36 10 32 100
FBR012 7,5 G2 V 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 22 10 8 60 100
MMV031 7,5 G2 V 3 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W 28 28 0 0 70
MMV042 9 A V 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
MVK140 7,5 A V 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering X Kursen är obligatorisk i fördjupning Värmeöverföring och strömningsteknik. KS KE U W 24 34 4 0 120
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MVK135 7,5 A V 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W 20 10 0 8 65
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A V 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

MVK140 Turbulens – teori och modellering: Kursen är obligatorisk i fördjupning Värmeöverföring och strömningsteknik.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO040 6 G2 V 3 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W 38 12 20 6 84
MIO040 X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. 38 12 20 6 84
MTT240 7,5 A V 3 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 20 0 0 80 100
MTT091 6 G2 V 3 3 - S Materialhantering KS KE U W 34 30 12 0 64
MIO030 4,5 G2 V 3 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MMT045 7,5 A V 3 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MTTF05 5 G2 V 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U W 26 14 0 0 80
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W 28 8 0 0 84
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 18 0 20 8 114
MTT032 4,5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningsteknik KS KE U W 14 28 14 0 64
MTT045 7,5 A V 4 3 - E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W 35 20 0 10 130
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W 42 0 0 0 78
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 46 0 4 0 110
MTT225 7,5 A V 4 3 X E2 Modellering av förpackningssystem KS KE U W 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MTT215 7,5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90
MTT115 7,5 A V 4 3 - S Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130

MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen.

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIE070 7,5 G2 V 3 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 10 50 16 4 0 22 50
FRTN05 7,5 A V 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MIE041 9 G2 V 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning KS KE U W 14 26 12 0 40 0 10 0 34 100
EIE015 12 A V 4 3 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 0 80 24 28 12 0 100
EIE075 7,5 A V 4 3 X E1 Mekatronik, fortsättningskurs KS KE U W 0 0 0 20 80 0 0 0 20 80
EDA040 6 G2 V 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MMT175 7,5 A V 4 3 - S Kompositteknik KS KE U W 42 10 6 20 110
MMK095 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W 20 15 0 0 55 14 0 0 21 45
MMT200 7,5 A V 4 3 X E1 Konstruktion av mobila robotar KS KE U W 20 5 0 20 55 10 5 0 20 55
EDA380 6 G2 V 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110

EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering mo - Teknisk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL034 7,5 A V 3 3 X E2 Dimensioneringsproblem, fortsättningskurs KS KE U W 28 14 0 14 84
FHL090 7,5 A V 3 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 V 3 3 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
FHL072 7,5 A V 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FMEF01 8 G2 V 4 4 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 28 28 0 2 152
FHL066 7,5 A V 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W 42 0 8 0 150
VSM051 6 A V 4 3 - S Strukturdynamik KS KE U W 14 28 0 0 100
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMEF05 8 G2 V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIE080 7,5 G2 V 3 3 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 110
MTT091 6 G2 V 3 3 - S Materialhantering KS KE U W 34 30 12 0 64
MIO030 4,5 G2 V 3 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MMT045 7,5 A V 3 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W 42 28 20 0 120
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 18 0 20 8 114
MMT150 7,5 G2 V 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W 14 8 6 6 66 14 4 4 16 62
MMT175 7,5 A V 4 3 - S Kompositteknik KS KE U W 42 10 6 20 110
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W 42 0 0 0 78
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 46 0 4 0 110
MIE090 7,5 A V 4 3 X E2 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 50 20 70

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKM070 7,5 A V 3 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MMK040 9 G2 V 3 3 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45 14 0 0 28 45
MMK121 4,5 G2 V 3 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 4 45 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 3 3 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MMK145 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W 14 28 0 0 42
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U 42 14 0 0 80
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W 42 0 8 0 150
MMK095 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W 20 15 0 0 55 14 0 0 21 45
MMK050 6 G2 V 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W 28 20 4 0 80
FMEF05 8 G2 V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
MME080 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF01 3 G2 1 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i TMALY (avkortad CIM). Kursen ges två gånger om året. KS KE U W 0 0 4 0 20 0 0 8 0 30
FMSF01 X Kursen kan endast ingå i TMALY (avkortad CIM). Kursen ges två gånger om året. 0 0 4 0 20 0 0 8 0 30
MIO040 6 G2 2 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W 38 12 20 6 84
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
MAM026 4,5 G1 2 2 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
FKM070 7,5 A 2 2 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
GEMA40 7,5 G1 2 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 45 0 0 5 150
MIO040 6 G2 2 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W 38 12 20 6 84
FMA036 7,5 G2 2 2 - S Linjär analys KS KE U W 42 28 4 0 130
FMN081 7,5 G2 2 2 X E1 Mekanikens numeriska metoder KS KE U W 56 12 22 16 80
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 28 10 10 0 150
GEMA35 4,5 G1 2 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W 26 0 0 0 94
MAM203 7,5 G1 2 2 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MMT160 7,5 G2 2 2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 16 26 0 2 55 14 28 0 2 55
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 2 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FMA062 7,5 G2 2 2 - S Tillämpad matematik KS KE U W 28 14 0 0 58 28 14 0 0 58
FHL064 7,5 G2 2 2 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
MIO022 6 G2 2 1 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
MMT045 7,5 A 2 2 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
EDA150 3 G1 3 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W 6 0 0 0 80
FMA037 6 G2 3 3 - S Komplex analys KS KE U W 42 28 4 0 90
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA10 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
MTT045 7,5 A 3 3 - E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W 35 20 0 10 130
MMK095 7,5 A 3 3 X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W 20 15 0 0 55 14 0 0 21 45
MIO150 6 A 3 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W 32 18 0 0 110
MIE080 7,5 G2 3 3 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 110
EDA150 3 G1 3 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W 6 0 0 0 80
FHL034 7,5 A 3 3 X E2 Dimensioneringsproblem, fortsättningskurs KS KE U W 28 14 0 14 84
MVK093 6 G2 3 3 - E1 Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
MTT091 6 G2 3 3 - S Materialhantering KS KE U W 34 30 12 0 64
MIO310 6 G2 3 2 - S Optimering och simulering KS KE U W 40 14 8 12 86
FKM065 7,5 A 3 3 X S Projekt - materialteknik KS KE U W 0 0 0 0 200
FMS045 6 G2 3 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 24 28 6 0 80
MMV025 7,5 G2 3 2 - S Strömningslära, fortsättningskurs KS KE U W 22 36 10 32 100
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 8 0 0 40
MIO090 6 A 3 3 - S Teknologistrategier KS KE U W 42 12 0 16 100
MMK070 7,5 G2 3 3 X E Design i företag KS KE U W 14 28 0 0 42 14 28 0 0 42
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 3 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIE070 7,5 G2 3 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 10 50 16 4 0 22 50
GEMA15 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
VTA060 9 G2 3 3 - S Strukturakustik KS KE U W 28 0 4 0 88 14 14 14 0 88
MIO331 9 A 3 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
MMK040 9 G2 3 2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45 14 0 0 28 45
MVK106 6 A 3 3 - E1 Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MMK121 4,5 G2 3 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 4 45 0 0 40
KII010 7,5 G2 3 3 - S Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMA022 4,5 G2 3 3 - S Kontinuerliga system, allmän kurs KS KE U W 28 14 4 0 74
FMS180 6 G2 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
MIO030 4,5 G2 3 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MTT095 4,5 A 3 3 - S Materialhantering och arbetsorganisation, projekt X Kursen är obligatorisk i fördjupningen Logistik. OBS MTT091 Materialhantering är inriktningsobligatorisk och läses i årskurs 3. KS KE U W 6 0 0 10 100
VSM032 6 A 3 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
FMS065 7,5 G2 3 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
FAF035 6 G2 3 3 - S Tillämpad atomfysik KS KE U W 30 14 10 0 100
MVK170 6 G2 3 3 - S Tillämpad termodynamik KS KE U W 28 28 0 0 85
MMV031 7,5 G2 3 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
FMN135 7,5 A 4 4 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W 28 28 28 0 90
MMK140 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MVK061 6 A 4 3 - E1 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
FAF240 7,5 G1 4 3 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 10 129
MTTF05 5 G2 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U W 26 14 0 0 80
FHL072 7,5 A 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FMEF01 8 G2 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 28 28 0 2 152
EEM055 7,5 A 4 4 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
FMNN01 7,5 A 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W 44 14 40 0 80
MTTN05 5 A 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W 28 8 0 0 84
MMT031 7,5 A 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W 42 28 20 0 120
MVKN05 7,5 A 4 3 - S Projekt - formula student KS KE U W 0 0 0 50 150
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. KS KE U W 0 0 0 60 60
FMEN05 7,5 A 4 4 - S Projekt - mekanik KS KE U W 42 14 0 0 155
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. KS KE U W 0 0 0 60 60
MMT091 7,5 A 4 3 - S Projekt – mekanisk teknologi KS KE U W 0 0 0 40 160
MIO240 6 A 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 18 0 20 8 114
AEBN01 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsmetoder för energibehovsberäkningar i byggnader KS KE U W 24 25 0 6 145
FMN145 4,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W 14 0 42 0 40
AEB010 7,5 G2 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
MMT125 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W 12 24 0 24 140
MVK026 6 G2 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W 28 28 0 0 70
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MMK080 4,5 G1 4 3 X E Form och färg KS KE U W 10 25 0 0 25 6 29 0 0 29
GEMF05 7,5 G2 4 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
MIE041 9 G2 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning KS KE U W 14 26 12 0 40 0 10 0 34 100
ETI125 4,5 G1 4 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
EIE015 12 A 4 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 0 80 24 28 12 0 100
MAM041 7,5 G2 4 3 - S Människa-maskin-system KS KE U W 32 5 0 12 50 0 0 0 20 80
EIE075 7,5 A 4 4 X E1 Mekatronik, fortsättningskurs KS KE U W 0 0 0 20 80 0 0 0 20 80
MMV042 9 A 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88 0 0 0 12 88
MMT155 7,5 A 4 3 X E1 Projekt – robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
MMT150 7,5 G2 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W 14 8 6 6 66 14 4 4 16 62
GEMF01 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
MMK101 15 A 4 3 X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W 0 0 0 42 50 4 0 0 42 50 0 0 0 28 50 0 0 0 28 60
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
MMK145 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W 14 28 0 0 42
EIE030 6 A 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 0 100
MVK071 6 A 4 3 - E1 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVK080 4,5 A 4 3 - S Energigasteknik KS KE U W 20 14 8 0 50
FHL066 7,5 A 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
MTT032 4,5 G2 4 3 X E2 Förpackningsteknik KS KE U W 14 28 14 0 64
INN005 7,5 G2 4 3 X E Global innovation och teknologiintensiva sektorer KS KE U W 32 24 48 0 96
MMT175 7,5 A 4 3 - S Kompositteknik KS KE U W 42 10 6 20 110
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. KS KE U W 0 0 0 60 60
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. KS KE U W 0 0 0 60 60
VTA030 4,5 A 4 3 - S Teknisk akustik KS KE U W 28 14 14 0 60
VSM150 6 G2 4 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W 22 28 0 0 110
MME070 7,5 A 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U 42 14 0 0 80
MVK140 7,5 A 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering X Kursen är obligatorisk i fördjupning Värmeöverföring och strömningsteknik. KS KE U W 24 34 4 0 120
FKM090 7,5 A 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W 42 0 8 0 150
MVK051 7,5 A 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MMKN01 7,5 A 4 4 X E1 Digitala fabriker KS KE U W 28 20 20 12 120
MMK050 6 G2 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W 28 20 4 0 80
MIO060 4,5 G2 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W 42 0 0 0 78
MAMF05 7,5 G2 4 1 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
MTT240 7,5 A 4 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 20 0 0 80 100
MIO051 6 A 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 46 0 4 0 110
MVK115 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 0 200
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. KS KE U W 0 0 0 60 60
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. KS KE U W 0 0 0 60 60
AEB020 7,5 G2 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
VSM051 6 A 4 3 - S Strukturdynamik KS KE U W 14 28 0 0 100
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W 20 10 0 8 65
MMK126 7,5 G2 4 3 X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W 14 28 0 0 40 14 28 0 0 40
MMT200 7,5 A 4 3 X E1 Konstruktion av mobila robotar KS KE U W 20 5 0 20 55 10 5 0 20 55
MMT195 7,5 A 4 4 - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 20 8 6 10 51 12 10 8 20 50
MMT015 7,5 A 4 3 - S Material- och metodval KS KE U W 12 24 0 2 60 0 14 0 10 75
MTT225 7,5 A 4 3 X E2 Modellering av förpackningssystem KS KE U W 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88 0 0 0 12 88
MVK120 7,5 A 4 3 - E1 Projekt – energihushållning KS KE U W 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A 4 3 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 10 10 8 4 48 18 0 0 12 108
MIE090 7,5 A 4 3 X E2 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 50 20 70
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
MIO071 4,5 G2 4 3 - S Ekonomi och handel KS KE U W 42 0 4 0 74
MAM085 7,5 G2 4 3 - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132
MTT215 7,5 G2 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90
FBR012 7,5 G2 4 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 22 10 8 60 100
MTT115 7,5 A 4 3 - S Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
MTT070 9 A 4 3 X E2 Internationellt projekt – exportteknik KS KE U W 14 14 56 0 156
EDA380 6 G2 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
FMEF05 8 G2 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
FMN110 7,5 A 4 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W 28 28 28 30 80
FRTN05 7,5 A 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. KS KE U W 0 0 0 60 60
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. KS KE U W 0 0 0 60 60
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
MMT220 7,5 A 4 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 12 100
MVK150 6 A 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MME080 7,5 A 4 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80
MVK160 9 A 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i TMALY (avkortad CIM). Kursen ges två gånger om året.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen.
EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
MTT095 Materialhantering och arbetsorganisation, projekt: Kursen är obligatorisk i fördjupningen Logistik. OBS MTT091 Materialhantering är inriktningsobligatorisk och läses i årskurs 3.
MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp.
FHL025 Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
MVK140 Turbulens – teori och modellering: Kursen är obligatorisk i fördjupning Värmeöverföring och strömningsteknik.
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig.
FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U W
MME820 30 Examensarbete i maskinelement U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U W
MMT820 30 Examensarbete i mekanisk teknologi och verktygsmaskiner U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U W
MMT920 30 Examensarbete i robotteknik U
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U