lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - L-programmet

Lantmäteri      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
VFR140 15 G1 - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W 28 28 0 0 144 28 28 0 0 144
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
VTVA01 12 G1 - S Infrastrukturteknik KS KE U W 50 40 0 10 130 10 15 0 0 65
VTVA05 12 G1 - S Hållbart byggande KS KE U W 60 70 0 10 180

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK270 19,5 G1 - S Geomatik, allmän kurs KS KE U W 40 50 0 0 160 34 45 0 0 191
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 14 14 4 0 60 14 14 8 0 60
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W 32 14 14 0 95
VFT025 21 G1 - S Fastighetsinformationsteknik KS KE U W 48 54 0 0 178 32 28 0 4 216
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFT045 27 G2 - S Fastighetsekonomi KS KE U W 42 48 0 10 250 42 60 0 20 248
VFT085 33 G2 - S Fastighetsteknik KS KE U W 40 30 0 6 364 40 30 0 5 365

Specialisering fa - Fastighetsmarknaden

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFT015 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsmarknaden KS KE U W 36 6 0 0 158
VFR120 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W 28 28 0 2 140
VBE031 9 G2 V 4 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W 30 74 0 0 136
VFT043 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsvärdering KS KE U W 30 20 0 0 150
FMS045 6 G2 V 4 4 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 24 28 6 0 80
FMS170 9 A V 4 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 2 0 60 14 14 4 0 60
FMS161 7,5 A V 4 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 12 120
FMS051 7,5 A V 4 4 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120

Specialisering fr - Fastighetsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFT011 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsbildning KS KE U W 30 30 0 0 160
VFR035 7,5 G2 V 4 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. Kursen ges två gånger under läsåret 2007/08. KS KE U W 21 14 0 0 165
VFR120 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W 28 28 0 2 140
VFR130 7,5 A V 4 4 X E2 Marksamverkan KS KE U W 26 14 0 1 159
VFT043 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsvärdering KS KE U W 30 20 0 0 150
VFRN01 7,5 A V 4 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W 28 14 0 2 156
VFR180 7,5 A V 4 4 - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W 30 30 0 0 140
EXTN10 7,5 A V 4 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 22 20 0 16 142
TEK255 7,5 G2 V 4 4 - S Miljörätt X Kursen ges på deltid i lp1 och delvis i lp2.Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 30 0 0 0 70 30 0 0 0 70
VFR035 7,5 G2 V 4 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. Kursen ges två gånger under läsåret 2007/08. KS KE U W 21 14 0 0 165
VFT181 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsvetenskapliga seminarier KS KE U W 42 0 0 2 138
VFR071 7,5 A V 4 4 - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W 25 25 0 0 150
VFRN05 7,5 A V 4 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W 28 14 0 2 150
VTT071 7,5 G2 V 4 4 X E2 Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs KS KE U W 12 48 0 0 140

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. Kursen ges två gånger under läsåret 2007/08.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
TEK255 Miljörätt: Kursen ges på deltid i lp1 och delvis i lp2.Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering fu - Fastighetsutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFT015 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsmarknaden KS KE U W 36 6 0 0 158
VFR120 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W 28 28 0 2 140
VBE031 9 G2 V 4 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W 30 74 0 0 136
VFT043 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsvärdering KS KE U W 30 20 0 0 150
VFRN01 7,5 A V 4 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W 28 14 0 2 156
VFR081 15 A V 4 4 - S Fastighetsföretagande och Facility Management KS KE U W 28 84 0 0 90 28 84 0 0 90
VBE041 9 A V 4 4 - S Byggledning KS KE U W 26 40 0 15 160
VFRN05 7,5 A V 4 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W 28 14 0 2 150

Specialisering gi - Geografisk informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA027 7,5 G1 V 4 3 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W 38 0 12 0 130
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
VFT011 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsbildning KS KE U W 30 30 0 0 160
EDA061 4,5 G2 V 4 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
ETS032 7,5 G2 V 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
EDA216 7,5 G2 V 4 3 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
FMA030 9 G2 V 4 3 - S Linjär analys KS KE U W 22 22 0 0 65 28 14 0 0 70
TEK230 7,5 A V 4 4 X E2 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 26 30 0 4 140
FMS045 6 G2 V 4 4 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 24 28 6 0 80
EXTN10 7,5 A V 4 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 22 20 0 16 142
EXTN15 7,5 A V 4 4 - E2 Fjärranalys, digitala metoder X Kursen samläses med kurs på naturgeografiska inst. KS KE U W 22 38 0 0 140
VGM021 9 G2 V 4 4 - E2 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs X Fältövning 3 dagar KS KE U W 26 22 24 0 168
FMN011 6 G2 V 4 3 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
VTT071 7,5 G2 V 4 4 X E2 Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs KS KE U W 12 48 0 0 140

TEK230 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN15 Fjärranalys, digitala metoder: Kursen samläses med kurs på naturgeografiska inst.
VGM021 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs: Fältövning 3 dagar

Specialisering su - Stadsutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASB170 7,5 G2 V 4 4 - S Stadsbyggnad, grundkurs X Kursen pågår under fyra veckor. KS KE U 30 84 0 0 86
ASB191 13,5 G2 V 4 4 - S Stadsutformning KS KE U 10 116 0 20 34 10 116 0 20 34
AAU260 1,5 G2 V 4 4 - S SHELTER – om begreppet tak över huvudet X Kursen pågår under en vecka KS KE U W 3 24 0 1 12
ABV060 4,5 G2 V 4 4 - S Stadens utveckling X Kursen pågår under två veckor. KS KE U W 34 34 0 0 52
TEK255 7,5 G2 V 4 4 - S Miljörätt X Kursen ges på deltid i lp1 och delvis i lp2.Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 30 0 0 0 70 30 0 0 0 70
ASB060 7,5 A V 4 4 X E2 Stadsförnyelse KS KE U 14 32 0 0 46 0 32 0 0 32
VTT071 7,5 G2 V 4 4 X E2 Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs KS KE U W 12 48 0 0 140

ASB170 Stadsbyggnad, grundkurs: Kursen pågår under fyra veckor.
AAU260 SHELTER – om begreppet tak över huvudet: Kursen pågår under en vecka
ABV060 Stadens utveckling: Kursen pågår under två veckor.
TEK255 Miljörätt: Kursen ges på deltid i lp1 och delvis i lp2.Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering XTG - Teknisk geomatisk inriktning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA027 7,5 G1 O 3 3 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W 38 0 12 0 130
EDA216 7,5 G2 O 3 3 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
FMN011 6 G2 O 3 3 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
FMA170 6 A V 3 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
FMS150 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 26 6 21 8 60
FMA030 9 G2 V 3 3 - S Linjär analys KS KE U W 22 22 0 0 65 28 14 0 0 70
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100

Valfria kurser - L

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 0 94
MIO012 X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. 50 12 4 0 94
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
EDA110 6 A 4 4 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 120
VBE013 10,5 G1 4 4 - S Byggprocessen och företagsekonomi KS KE U W 32 42 16 80 160
VBF015 7,5 G1 4 4 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 24 26 0 0 150
FMN100 6 A 4 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W 28 12 24 0 90
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 4 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMF05 7,5 G2 4 1 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
EDA040 6 G2 4 4 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
GEMA10 7,5 G1 4 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
TEK050 15 G2 4 1 - S Beskattningsrätt I X Kursen ges två gånger per läsår. Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 36 34 0 0 330
EDA221 7,5 G2 4 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 140
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 45 0 0 5 150
ETI280 6 G1 4 4 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W 38 12 20 6 84
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FMA120 6 A 4 4 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
AAM010 7,5 G2 4 4 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 28 42 0 0 70 12 18 0 0 30
GEMA15 7,5 G1 4 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
TEK050 15 G2 4 1 - S Beskattningsrätt I X Kursen ges två gånger per läsår. Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 36 34 0 0 330
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
FMS180 6 G2 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK050 Beskattningsrätt I: Kursen ges två gånger per läsår. Tentamenstid meddelas av kursledaren.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen.

Examensarbeten - L

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i L-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBE820 30 Examensarbete i byggnadsekonomi U W
VFT920 30 Examensarbete i fastighetsvetenskap U
VGM920 30 Examensarbete i geomatik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W