lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - KID-programmet

Industridesign (kandidatutbildningen)      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 - E2 2D-tekniker KS KE U W 12 6 24 0 38
IDEA01 14 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W 20 80 0 0 50 20 80 0 0 50
AFO240 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U 8 25 0 0 47 4 12 0 1 63
EXTA05 4 G1 X E2 Designhistoria KS KE U 18 4 0 0 50
IDEA25 1 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W 12 0 0 0 12
IDEA15 1 G1 - E1 Fototeknik KS KE U W 8 8 0 0 10
IDEA20 4 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W 10 0 0 46 50
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W 14 28 0 0 70
IDEA10 5 G1 X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W 2 40 0 0 42 2 16 0 0 18
IDE015 3 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W 28 0 0 0 14 28 0 0 0 14
AFO245 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U 8 25 0 0 15 8 25 0 0 15
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W 30 10 4 0 70