lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - ID-programmet

Industridesign      07/08 

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM081 6 G1 - S Belastningsergonomi KS KE U W
MMK120 4,5 G1 - E2 Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W
IDE062 7,5 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W
TNS112 6 G1 - S Kognitionsergonomi KS KE U W
AFO220 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuella strukturer, del I KS KE U
AFO160 4,5 G1 X E2 Produktsemiotik KS KE U
TNS120 10,5 G2 - S Funktionshinder – universal design KS KE U W 2 0 0 12 88
AAM030 6 G1 - S Ljus och färg KS KE U W 12 12 6 20 30
AFO225 4,5 G1 - S Tillämpad estetik, visuella strukturer, del II KS KE U 1 17 0 0 36
AFO150 4,5 G1 - E1 Foto och videoteknik: Den fotografiska bilden som redskap KS KE U 10 50 0 0 12

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFO761 9 G2 X E1 Rum och inredningar KS KE U
VSM131 9 G2 X S Material, form och kraft KS KE U W
IDE091 9 G2 X E2 Industridesignprojekt I KS KE U W
AFO200 3 G1 X E2 Tillämpad estetik, visuella metamorfoser, del I KS KE U
ETI250 6 G1 X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W
TEK055 6 G2 X E1 Design management I KS KE U 15 0 0 0 50
IDE097 15 G2 X E2 Industridesignprojekt II KS KE U W 8 17 0 13 80
AFO205 3 G2 X E2 Tillämpad estetik, visuella metamorfoser, del II KS KE U 8 25 0 0 15

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFO632 6 A X E1 Teoretisk och tillämpad estetik KS KE U
IDE110 12 A X E2 Industridesignprojekt III KS KE U W
MMT100 7,5 G2 X E Material- och produktionsteknik KS KE U W
TEK075 4,5 G2 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U
IDE100 30 G2 - E2 Yrkespraktik KS KE U W 0 0 0 2 278

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK065 6 A X E Design Management och framtidsfrågor KS KE U
IDE081 4,5 A X E1 Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W

Valfria kurser - ID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA01 7,5 G1 1 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA30 4,5 G1 2 2 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 2 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 2 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 2 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 2 - S Tyska för tekniker KS KE U W
IDE150 4,5 G1 2 2 X E1 Bildesign KS KE U
IDE175 4,5 G2 2 2 - E2 3 D - Modellering II KS KE U
GEMA35 4,5 G1 2 2 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 2 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 2 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
IDE025 4,5 G1 2 2 - E2 Glasdesign KS KE U W 0 33 0 0 25
GEMA60 7,5 G1 2 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA05 7,5 G1 3 3 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 3 3 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
AAU025 19,5 A 5 5 - E2 Design i obekanta kulturer KS KE U
IDE120 19,5 A 5 5 X E2 Industridesignprojekt IV KS KE U W
AAU192 19,5 A 5 3 - E2 STAR Design KS KE U

GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.

Examensarbeten - ID

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i ID-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAH920 30 Examensarbete i arkitektur U W
TEK820 30 Examensarbete i Design Management U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
IDE820 30 Examensarbete i industridesign U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U W