lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - I-programmet

Industriell ekonomi      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W
FAFA15 9 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 0 142
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation X Ges både för åk 1 och åk 2 läsåret 07/08. KS KE U W 30 0 22 8 60

MIO022 Företagsorganisation: Ges både för åk 1 och åk 2 läsåret 07/08.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA280 7,5 G2 - S Funktionsteori KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W
FMA450 7,5 G2 - S System och transformer KS KE U W
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W
MIO310 6 G2 - S Optimering och simulering KS KE U W
MIO071 4,5 G2 - S Ekonomi och handel KS KE U W 42 0 4 0 74
MIO030 4,5 G2 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
MIO140 6 G2 - S Finansiell ekonomi KS KE U W
MAM070 4,5 G2 - S Arbete – människa – teknik KS KE U W 10 20 0 0 35

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INN005 7,5 G2 V 3 3 X E Global innovation och teknologiintensiva sektorer KS KE U W
MAM026 4,5 G1 V 3 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 V 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
TEK140 7,5 G2 V 3 3 - E Industriell organisation KS KE U W
MIO150 6 A O 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
MIO090 6 A O 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MTT240 7,5 A V 4 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W
MIO015 6 A V 4 3 X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 0 104
MTT115 7,5 A V 4 3 - S Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
MIO035 6 A V 4 3 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W 28 28 0 0 104

Specialisering fi - Finansiering och risk

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS155 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 V 3 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Ersätter EDA027 Algoritmer och datastrukturer. KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMS051 7,5 A V 3 3 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
TEK135 10,5 G2 V 3 3 - S Mikroekonomisk teori KS KE U W 38 20 0 0 210
TEK180 7,5 A O 4 3 - E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMS161 7,5 A O 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 12 120
TEK103 7,5 A V 4 3 - E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
TEK110 7,5 A V 4 3 - E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 0 60

EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Ersätter EDA027 Algoritmer och datastrukturer.

Specialisering ip - Integrerade programvarusystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS032 7,5 G2 O 3 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 O 3 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Ersätter EDA027 Algoritmer och datastrukturer. KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 3 3 X E1 Automation KS KE U W
MIE090 7,5 A V 3 3 X E2 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 50 20 70
ETS061 7,5 A V 3 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
EDA061 4,5 G2 V 4 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W
EDA260 6 G2 V 4 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
MIO150 6 A V 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W
MIO090 6 A V 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
MIO015 6 A V 4 3 X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 0 104
ETS160 6 G2 V 4 3 - S Metodik för programvaruutveckling KS KE U W 18 18 0 0 124
ETS200 7,5 A V 4 4 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80

EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Ersätter EDA027 Algoritmer och datastrukturer.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTT032 4,5 G2 V 3 3 X E2 Förpackningsteknik KS KE U W
MTTF10 5 G2 V 3 3 - S Materialhantering KS KE U W
MTTF05 5 G2 V 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U W
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MTT045 7,5 A V 4 3 - E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W
MTT240 7,5 A V 4 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W
MTT225 7,5 A V 4 3 X E2 Modellering av förpackningssystem KS KE U W 7 21 0 0 12
MIO331 9 A V 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W 0 10 0 32 78
MTT215 7,5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90
MTT115 7,5 A V 4 3 - S Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
MTT070 9 A V 4 3 X E2 Internationellt projekt – exportteknik KS KE U W 14 14 56 0 156

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMT175 7,5 A V 3 3 - S Kompositteknik KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 3 3 X E1 Automation KS KE U W
MTT091 6 G2 V 3 3 - S Materialhantering KS KE U W
MIE090 7,5 A V 3 3 X E2 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 50 20 70
MMT045 7,5 A V 3 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MMT150 7,5 G2 V 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK040 9 G2 V 3 3 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45
MMK121 4,5 G2 V 3 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 4 45 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 3 3 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
FMEF05 8 G2 V 3 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
MMK145 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
MMK095 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W

Valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL021 7,5 G1 3 3 - S Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W
INN001 7,5 G1 3 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FMA051 6 A 3 2 X E1 Optimering KS KE U W
MMT091 7,5 A 3 3 - S Projekt – mekanisk teknologi KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 2 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
INN010 7,5 G2 3 3 X E Innovation i praktiken KS KE U W
FRTN10 7,5 A 3 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FKM060 4,5 G1 3 2 - S Materialteknik KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MMT160 7,5 G2 3 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 14 28 0 2 55
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 3 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
MMT015 7,5 A 3 3 - S Material- och metodval KS KE U W 0 14 0 10 75
FMA120 6 A 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 3 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FMIF01 6 G2 3 2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W 7 23 0 0 50
GEMA15 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
FRT041 7,5 A 3 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
FMS180 6 G2 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A 3 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100
MTT095 4,5 A 3 3 - S Materialhantering och arbetsorganisation, projekt KS KE U W 6 0 0 10 100
FMN050 6 G2 3 3 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
FRTN05 7,5 A 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FMS047 3 A 3 3 - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EXTN05 7,5 A 4 3 - E Avancerad ekonometri KS KE U W
FHL072 7,5 A 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
FMEF01 8 G2 4 4 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
MMK110 4,5 G2 4 4 X E2 Produktutveckling KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W
EIT090 9 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
MIE041 9 G2 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning KS KE U W
MAM041 7,5 G2 4 3 - S Människa-maskin-system KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
TEK190 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen ges både i LP 2 och LP 4. KS KE U W
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMN130 7,5 A 4 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FHL034 7,5 A 4 3 X E2 Dimensioneringsproblem, fortsättningskurs KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MAMF05 7,5 G2 4 2 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 - E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88
MAM120 7,5 G2 4 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
TEK190 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen ges både i LP 2 och LP 4. KS KE U W 30 8 0 0 100
KII010 7,5 G2 4 4 - S Industriellt miljöarbete KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150

GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse.
TEK190 Ekonometri: Kursen ges både i LP 2 och LP 4.

Examensarbeten - I

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i I-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U W
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
EIT820 30 Examensarbete i informationsteknologi U
INN920 30 Examensarbete i innovation U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U W
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U W
MMT820 30 Examensarbete i mekanisk teknologi och verktygsmaskiner U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U W
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U