lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - F-programmet

Teknisk fysik      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 4 0 6 1 16
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 22 14 8 0 76
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMA037 6 G2 - S Komplex analys X Kan bytas mot FMA280 Funktionsteori. KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMA036 7,5 G2 - S Linjär analys X Kan bytas mot FMA450 System och transformer. KS KE U W
FFF100 10,5 G2 - S Termodynamik och elektroniska material KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
ETE022 6 G2 - S Elektronik KS KE U W 28 28 0 0 56
FMA022 4,5 G2 - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Kan bytas mot FMA021 Kontinuerliga system. KS KE U W 28 14 4 0 74
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 6 8 20 0 86

FMA037 Komplex analys: Kan bytas mot FMA280 Funktionsteori.
FMA036 Linjär analys: Kan bytas mot FMA450 System och transformer.
FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs: Kan bytas mot FMA021 Kontinuerliga system.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF270 13,5 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W
ETE110 16,5 G2 - S Modellering och simulering inom fältteori KS KE U W
FMN041 6 G2 X E1 Numeriska metoder inom fysik och teknik KS KE U W
EEM035 7,5 A - S Ingenjörsutsikter och insikter X Valfri för årskull H03 eller tidigare. KS KE U W 14 2 0 10 56

EEM035 Ingenjörsutsikter och insikter: Valfri för årskull H03 eller tidigare.

Specialisering asf - Atomär och subatomär fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMF033 7,5 A V 3 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMF150 7,5 A V 3 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FBR030 7,5 A V 4 3 X E1 Molekylfysik KS KE U W
EXTF05 6 G2 V 4 3 - E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FKFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
FKF070 7,5 A V 4 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
EXTF05 6 G2 V 4 3 - E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U 27 3 10 0 120

EXTF05 Partikelfysik och kosmologi: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE100 6 A V 3 3 X E2 Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 42 0 6 0 100
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
ETE071 6 A V 4 3 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 V 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 3 - E2 Radio KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 3 X E Lasrar KS KE U W
ETE091 6 A V 4 3 X E1 Mikrovågsteori X Kursen ges vartannat år. KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FAFN10 7,5 A V 4 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80

ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
ETE091 Mikrovågsteori: Kursen ges vartannat år.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering fs - Förbränning och strömning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMV211 7,5 G2 V 3 3 X S Strömningslära KS KE U W
FBR012 7,5 G2 V 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 22 10 8 60 100
FMF150 7,5 A V 3 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
MMV042 9 A V 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
MVK140 7,5 A V 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
MVK135 7,5 A V 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A V 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNX097 7,5 G2 V 3 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 3 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
TNX153 7,5 G2 V 3 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 18 0 0 12 108
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
TEK290 7,5 G2 V 4 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
EEM080 6 A V 4 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
GEMA55 6 G1 V 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80

TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering nfe - Nanofysik och elektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A V 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETI200 4,5 A V 3 3 X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
FAF045 9 A V 4 3 X E Nanostrukturers fysik och kemi KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FFF165 7,5 A V 4 3 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
ETI170 6 A V 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 12 42 120
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

Specialisering rs - Reglersystem och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIE080 7,5 G2 V 3 3 X E1 Automation KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 3 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 3 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EEM070 6 A V 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EDA190 7,5 G2 V 4 3 - S Datamekatronik KS KE U W 9 0 9 8 120
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
EEM050 6 A V 4 3 - E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.

Specialisering sfm - Stokastisk och finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA027 7,5 G1 V 2 2 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 3 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A V 3 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100
FMS051 7,5 A V 3 3 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS110 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 - E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 0 60
FMS161 7,5 A V 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 12 120

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMF090 6 G2 V 3 2 X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W
FMEF01 8 G2 V 3 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMF033 7,5 A V 3 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMF032 3 A V 3 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs, projekt KS KE U W 10 10 0 0 60
FMEF05 8 G2 V 3 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
FMF150 7,5 A V 3 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
ETE071 6 A V 4 3 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
ETE091 6 A V 4 3 X E1 Mikrovågsteori X Kursen ges vartannat år. KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
VTA060 9 G2 V 4 3 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88

ETE091 Mikrovågsteori: Kursen ges vartannat år.

Specialisering tmb - Tillämpad matematik och bildmodellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A V 3 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FRT095 4,5 A V 3 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA075 7,5 A V 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FMN100 6 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMA270 6 A V 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EDA046 7,5 A V 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
EDA101 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
EITF01 9 G2 V 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188

Specialisering tvb - Teknisk-vetenskapliga beräkningar och programmering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 3 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EDA115 4,5 G2 V 3 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMN135 7,5 A V 4 3 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
EDA110 6 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMN100 6 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMN145 4,5 A V 4 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
VSM045 7,5 A V 4 3 - S Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 3 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
FMN110 7,5 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W 28 28 28 30 80
VSM032 6 A V 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
EDA027 7,5 G1 2 2 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
FMA280 7,5 G2 2 2 - S Funktionsteori KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EIT070 6 G2 2 2 - S Datorteknik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA450 7,5 G2 2 2 - S System och transformer KS KE U W
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
EIT070 6 G2 2 2 - S Datorteknik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FRT130 3 G2 2 2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
FMA021 7,5 A 2 2 - S Kontinuerliga system X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 28 14 6 0 80
FAF280 4,5 G2 2 2 X E1 Experimentell fysik KS KE U W 10 6 15 6 70
FMA023 3 A 2 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008. KS KE U W 0 0 0 10 70
ETI130 6 A 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
INN001 7,5 G1 3 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FMF090 6 G2 3 2 X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W
FMEF01 8 G2 3 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
EDA061 4,5 G2 3 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
ETS032 7,5 G2 3 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EIT090 9 G2 3 1 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
EIT020 9 G2 3 3 - S Digitalteknik KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
EDA040 6 G2 3 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
TNX097 7,5 G2 3 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMF170 7,5 G2 3 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMF092 3 A 3 2 X E1 Projektarbete inom kaosteorin KS KE U W
EDA115 4,5 G2 3 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W
MIE080 7,5 G2 3 3 X E1 Automation KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
FRTN10 7,5 A 3 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MIOA01 9 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMF033 7,5 A 3 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A 3 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 3 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
EEM031 7,5 G2 3 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FMS045 6 G2 3 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
MMV211 7,5 G2 3 3 X S Strömningslära KS KE U W
FMA130 6 A 3 3 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
MAM203 7,5 G1 3 2 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 0 0 0 30 65
EIT060 7,5 G1 3 2 X S Datasäkerhet KS KE U W 14 0 4 40 50
FMA115 6 A 3 3 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
GEMA01 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EIE070 7,5 G2 3 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 16 4 0 22 50
TNX153 7,5 G2 3 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 18 0 0 12 108
GEMA15 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
EDA132 7,5 G2 3 3 X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
ETE100 6 A 3 3 X E2 Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 42 0 6 0 100
FKF075 4,5 G2 3 3 - S Atmosfärsfysik och -kemi KS KE U W 12 12 0 14 80
FHL090 7,5 A 3 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
ESS040 6 G2 3 3 X S Digital signalbehandling X Endast en av kurserna ESS040 och ETT080 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 14 0 70
MIO022 6 G2 3 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
FBR012 7,5 G2 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 22 10 8 60 100
EDA380 6 G2 3 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
ETI200 4,5 A 3 3 X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80
FMF032 3 A 3 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs, projekt KS KE U W 10 10 0 0 60
FMS180 6 G2 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A 3 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100
FMS051 7,5 A 3 3 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
FMA125 3 A 3 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMEF05 8 G2 3 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
EDA095 7,5 G2 3 3 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA145 7,5 A 3 1 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
ETT080 6 G2 3 2 - S Signaler och kommunikation X Endast en av kurserna ESS040 och ETT080 får ingå i examen. KS KE U W 26 22 14 0 56
FMS047 3 A 3 3 - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMF150 7,5 A 3 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MMV031 7,5 G2 3 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
FMN135 7,5 A 4 3 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
EDA110 6 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
ETI063 6 A 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FAF080 7,5 A 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
TEK290 7,5 G2 4 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETE071 6 A 4 3 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
EDA120 6 G2 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FHL072 7,5 A 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
FKM015 7,5 G1 4 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 2 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
EDA075 7,5 A 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EDA230 7,5 A 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
FMA051 6 A 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FFF110 7,5 G2 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 - E2 Radio KS KE U W
FMN145 4,5 A 4 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MVK026 6 G2 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI051 4,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FRT100 4,5 A 4 3 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMF121 7,5 A 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FAF045 9 A 4 3 X E Nanostrukturers fysik och kemi KS KE U W
MMV042 9 A 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
FKFN05 7,5 A 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FFF115 7,5 A 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 2 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FFF165 7,5 A 4 3 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W
ETE091 6 A 4 3 X E1 Mikrovågsteori X Kursen ges vartannat år. KS KE U W
FBR030 7,5 A 4 3 X E1 Molekylfysik KS KE U W
FAF141 6 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMN130 7,5 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
EXTF05 6 G2 4 3 - E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
VTA030 4,5 A 4 2 - S Teknisk akustik KS KE U W
MVK140 7,5 A 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
EEM080 6 A 4 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMF111 6 G2 4 3 X E2 Astrofysik KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FHL034 7,5 A 4 3 X E2 Dimensioneringsproblem, fortsättningskurs KS KE U W
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
MVK093 6 G2 4 3 - E1 Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
ETI280 6 G1 4 2 X S Immaterialrätt KS KE U W
ETI170 6 A 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
FBR024 7,5 A 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
VSM045 7,5 A 4 3 - S Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
FKFN01 7,5 A 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 - E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA190 7,5 G2 4 3 - S Datamekatronik KS KE U W 9 0 9 8 120
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
EDA180 7,5 G2 4 3 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 0 60
VTA060 9 G2 4 3 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A 4 3 X E2 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 50 20 70
MVK106 6 A 4 3 - E1 Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FAFN10 7,5 A 4 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
KII010 7,5 G2 4 3 - S Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EEM050 6 A 4 3 - E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
FKF070 7,5 A 4 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 12 42 120
FMN110 7,5 A 4 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W 28 28 28 30 80
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EXTF05 6 G2 4 3 - E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U 27 3 10 0 120
VSM032 6 A 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
MVK150 6 A 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EIT070 Datorteknik: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA021 Kontinuerliga system: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
ESS040 Digital signalbehandling: Endast en av kurserna ESS040 och ETT080 får ingå i examen.
ETT080 Signaler och kommunikation: Endast en av kurserna ESS040 och ETT080 får ingå i examen.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
ETE091 Mikrovågsteori: Kursen ges vartannat år.
EXTF05 Partikelfysik och kosmologi: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.

Examensarbeten - F

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i F-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
FFF820 30 Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FBR820 30 Examensarbete i förbränningsfysik U
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
EIT820 30 Examensarbete i informationsteknologi U
FKF820 30 Examensarbete i kärnfysik U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMF820 30 Examensarbete i matematisk fysik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U W
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U