lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - E-programmet

Elektroteknik      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 48 24 18 0 150

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA037 6 G2 - S Komplex analys X Kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori är alternativobligatoriska. Endast en av kurserna får ingå i examen. KS KE U W
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W
ESS020 6 G2 - S Analog elektronik KS KE U W
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W
FMA036 7,5 G2 - S Linjär analys KS KE U W
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 36 28 10 0 170

FMA037 Komplex analys: Kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori är alternativobligatoriska. Endast en av kurserna får ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ESS060 4,5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ESS070 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W
ESS081 6 G2 - S Ingenjörsmässig analys KS KE U W
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 V 3 2 X E2 Geometri KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA120 6 A V 3 2 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
ETI270 6 G2 V 3 2 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
EDA075 7,5 A V 4 2 X S Mobilgrafik KS KE U W
FMN100 6 A V 4 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETT042 6 A V 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMA270 6 A V 4 2 X E2 Datorseende KS KE U W
EDA046 7,5 A V 4 2 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
EDA101 7,5 A V 4 2 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
EITF01 9 G2 V 4 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188

Specialisering dps - Design av processorer och system på chips

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A V 3 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EIT090 9 G2 V 3 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
ETI220 6 A V 3 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETI290 6 A V 3 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
EIT025 7,5 G2 V 3 2 X E Datoraritmetik KS KE U W 14 8 8 0 170
EDA380 6 G2 V 3 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
ETI200 4,5 A V 3 2 X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80
ETI063 6 A V 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
EIT120 7,5 G2 V 4 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI180 6 A V 4 2 X E DSP-design KS KE U W
EIT130 12 A V 4 2 X E VLSI-arkitektur KS KE U W
ETIN01 12 A V 4 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 0 0 0 40 40
ETI135 4,5 A V 4 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
ETI170 6 A V 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
EDT081 7,5 A V 4 2 X E Datorsystemkonstruktion KS KE U W 14 0 0 14 170
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
EDA385 7,5 A V 4 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges nästa gång hösten 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges nästa gång hösten 2008.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMF01 7,5 G2 V 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
MVK061 6 A V 4 2 - E1 Energianvändning KS KE U W
TEK070 7,5 G2 V 4 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W
FMI050 7,5 A V 4 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
EIE015 12 A V 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W
FMI055 7,5 A V 4 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
EIE061 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W
EIE030 6 A V 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
MVK071 6 A V 4 2 - E1 Energiförsörjning KS KE U W
AEB020 7,5 G2 V 4 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
EIE050 6 A V 4 2 X E1 Elmaskinkonstruktion X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 20 60
FMI040 7,5 A V 4 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
EIE061 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88
KII010 7,5 G2 V 4 2 - S Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse.
EIE050 Elmaskinkonstruktion: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS075 4,5 G2 V 3 3 X S Kösystem KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
ETS190 9 A V 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 0 10 0 40 70
ETT051 7,5 G2 V 4 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EDI042 7,5 A V 4 2 X S Kodningsteknik KS KE U W
ETI085 6 A V 4 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EDI051 7,5 G2 V 4 2 X S Kryptoteknik KS KE U W
ETI051 6 A V 4 2 X E Radiosystem KS KE U W
ETT055 9 A V 4 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
EIT010 7,5 A V 4 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
EIT150 7,5 G2 V 4 2 - S Internet inuti KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
ETT062 7,5 A V 4 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
ETS110 7,5 A V 4 2 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
ETS061 7,5 A V 4 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA170 6 A V 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W
TEK290 7,5 G2 V 4 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
TNX097 7,5 G2 V 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
EEM080 6 A V 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
GEMA55 6 G1 V 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FHL110 7,5 A V 4 2 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FAF150 7,5 A V 4 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 V 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MIO012 X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIE080 7,5 G2 V 3 2 X E1 Automation KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 V 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
MIO022 6 G2 V 3 2 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
FMS180 6 G2 V 3 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 3 2 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
MIO040 6 G2 V 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W
FMA051 6 A V 4 2 X E1 Optimering KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
MIO150 6 A V 4 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W
MTTF01 5 G2 V 4 2 - S Logistik KS KE U W
MIO051 6 A V 4 2 - S Produktionsledning KS KE U W
MIO090 6 A V 4 2 - S Teknologistrategier KS KE U W
MIE090 7,5 A V 4 2 X E2 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 50 20 70
MIO015 6 A V 4 2 X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 0 104
MTT115 7,5 A V 4 2 - S Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
MIO030 4,5 G2 V 4 2 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen.

Specialisering ps - Programvara i system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 3 2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EDA040 6 G2 V 3 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
EDA145 7,5 A V 3 2 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
EDA110 6 A V 4 2 X E Algoritmteori KS KE U W
EDA230 7,5 A V 4 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 2 X S Databasteknik KS KE U W
EDA240 6 A V 4 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDA260 6 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 2 X S Kravhantering KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 2 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 2 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
ETS160 6 G2 V 4 2 - S Metodik för programvaruutveckling KS KE U W 18 18 0 0 124
EDA050 4,5 G2 V 4 2 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 V 4 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
ETS200 7,5 A V 4 2 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA040 6 G2 V 3 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 3 2 X E1 Automation KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 3 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMA120 6 A V 3 2 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EIE070 7,5 G2 V 3 2 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 16 4 0 22 50
FMA051 6 A V 4 2 X E1 Optimering KS KE U W
EIE015 12 A V 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W
EIE075 7,5 A V 4 2 X E1 Mekatronik, fortsättningskurs KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EIE030 6 A V 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
FRT041 7,5 A V 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A V 4 2 X E2 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 50 20 70
FRTN05 7,5 A V 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150

EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering rn - Radio och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF240 7,5 G1 V 2 2 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
ETI015 6 G2 V 3 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W
ETE100 6 A V 3 2 X E2 Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 42 0 6 0 100
ETI063 6 A V 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETE071 6 A V 4 2 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 V 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 2 - E2 Radio KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 2 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETE091 6 A V 4 2 X E1 Mikrovågsteori X Kursen ges vartannat år. KS KE U W
ETI051 6 A V 4 2 X E Radiosystem KS KE U W
ETI032 9 A V 4 2 - E2 Radioelektronik KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
ETI170 6 A V 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FFF160 7,5 A V 4 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 12 42 120
ETI041 6 A V 4 2 - E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100

ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
ETE091 Mikrovågsteori: Kursen ges vartannat år.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
ETI270 6 G2 V 3 2 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
FMS051 7,5 A V 3 2 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
EEM050 6 A V 3 2 - E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
EEM070 6 A V 4 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 V 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETT042 6 A V 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
ETI180 6 A V 4 2 X E DSP-design KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 2 X E Lasrar KS KE U W
EEM080 6 A V 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETI121 6 A V 4 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
FKF100 7,5 A V 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FRT041 7,5 A V 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FMS072 7,5 G2 V 4 2 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 1 1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk KS KE U
EDA027 7,5 G1 2 2 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
FMA280 7,5 G2 2 2 - S Funktionsteori X Kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori är alternativobligatoriska. Endast en av kurserna får ingå i examen. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik X Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07/08. KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
FMA021 7,5 A 2 2 - S Kontinuerliga system X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 28 14 6 0 80
FMA091 6 G1 2 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FMA022 4,5 G2 2 2 - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen. KS KE U W 28 14 4 0 74
EDA150 3 G1 3 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
FMF090 6 G2 3 2 X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges tre gånger per läsår. KS KE U W
FMF092 3 A 3 2 X E1 Projektarbete inom kaosteorin KS KE U W
EDA150 3 G1 3 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges tre gånger per läsår. KS KE U W
MIOA01 9 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
TEK210 4,5 G1 3 2 - S Kognition KS KE U W
FMA111 6 A 3 2 - S Matematiska strukturer KS KE U W
FRT130 3 G2 3 3 - E2 Reglerteori KS KE U W
ETI022 7,5 A 3 2 X E1 Analoga projekt KS KE U W 0 0 0 40 40
FMA130 6 A 3 2 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
MAM203 7,5 G1 3 2 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 0 0 0 30 65
EIT060 7,5 G1 3 2 X S Datasäkerhet KS KE U W 14 0 4 40 50
FMA115 6 A 3 2 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
EDI022 12 G2 3 2 X S Digitala projekt, större kurs KS KE U W 0 0 70 0 140
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
EDA132 7,5 G2 3 2 X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges tre gånger per läsår. KS KE U W 0 0 70 0 140
EIT080 7,5 G2 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETSA01 5 G1 3 3 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 14 14 0 0 105
ETSA05 4 G1 3 3 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 10 10 0 0 50
FMA125 3 A 3 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EDA095 7,5 G2 3 2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
FHL055 7,5 G1 3 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
FMN135 7,5 A 4 2 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 2 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
EDA120 6 G2 4 2 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
MAM061 7,5 G1 4 2 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 2 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 2 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
EIT015 7,5 G2 4 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
FMN145 4,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 2 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 4 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 2 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FRT100 4,5 A 4 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA140 6 A 4 2 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 2 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 2 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
FMA175 3 A 4 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
FFF165 7,5 A 4 2 X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W
FMA145 3 A 4 2 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
VTA030 4,5 A 4 2 - S Teknisk akustik KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 2 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
MAM026 4,5 G1 4 2 - S Arbetsorganisation KS KE U W
EDA340 6 A 4 2 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI280 6 G1 4 2 X S Immaterialrätt KS KE U W
EDI075 6 A 4 2 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 4 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EDA190 7,5 G2 4 2 - S Datamekatronik KS KE U W 9 0 9 8 120
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
MAMF01 6 G2 4 4 - S Fysisk ergonomi KS KE U W 4 0 0 30 70
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
AAM010 7,5 G2 4 2 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 12 18 0 0 30
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design X Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/learning/fk/ KS KE U W 18 0 0 12 108
GEMA15 7,5 G1 4 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
VTA060 9 G2 4 2 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
MAM120 7,5 G2 4 2 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
FMA272 3 A 4 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FHL064 7,5 G2 4 2 X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
EIT140 7,5 A 4 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150

FMA280 Funktionsteori: Kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori är alternativobligatoriska. Endast en av kurserna får ingå i examen.
ETI125 Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07/08.
FMA021 Kontinuerliga system: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
EDI021 Digitala projekt: Kursen ges tre gånger per läsår.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX153 Rehabiliteringsteknik och design: Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/learning/fk/

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
FFF820 30 Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
EIT820 30 Examensarbete i informationsteknologi U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U W
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U
ETS921 30 Examensarbete i telekommunikation U W