lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - D-programmet

Datateknik      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W
EDAA05 8 G1 - S Datorer i system KS KE U W
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
ETIA01 8 G1 - S Elektronik KS KE U W 14 14 12 0 60
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 14 14 0 0 105
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W
FAF106 10,5 G1 - S Grundläggande fysik KS KE U W
FMA030 9 G2 - S Linjär analys X Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen. KS KE U W
EDA260 6 G2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 36 28 10 0 170
ETS160 6 G2 - S Metodik för programvaruutveckling KS KE U W 18 18 0 0 124

FMA030 Linjär analys : Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
EDA040 6 G2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA221 7,5 G2 V 3 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FMA135 6 G1 V 3 2 X E2 Geometri KS KE U W
FMA120 6 A V 3 2 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
MAM061 7,5 G1 V 4 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
EDA075 7,5 A V 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FMN100 6 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMA175 3 A V 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMA270 6 A V 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EDA046 7,5 A V 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
MAM101 7,5 G2 V 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
EDA101 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
FMA272 3 A V 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
ETI270 6 G2 V 4 3 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
EITF01 9 G2 V 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT090 9 G2 V 3 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
EDI021 7,5 G2 V 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges tre gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W
EDI021 X Kursen ges tre gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system
EDA180 7,5 G2 V 3 2 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
EIT025 7,5 G2 V 3 2 X E Datoraritmetik KS KE U W 14 8 8 0 170
EDI021 7,5 G2 V 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges tre gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W 0 0 70 0 140
EDA380 6 G2 V 3 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
ETI130 6 A V 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EIT120 7,5 G2 V 4 3 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
EDA230 7,5 A V 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
ETI180 6 A V 4 3 X E DSP-design KS KE U W
EIT130 12 A V 4 3 X E VLSI-arkitektur KS KE U W
ETIN01 12 A V 4 3 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 0 0 0 40 40
EDA190 7,5 G2 V 4 3 - S Datamekatronik KS KE U W 9 0 9 8 120
EDT081 7,5 A V 4 3 X E Datorsystemkonstruktion KS KE U W 14 0 0 14 170
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
EDA385 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges nästa gång hösten 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDI021 Digitala projekt: Kursen ges tre gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges nästa gång hösten 2008.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS045 6 G2 V 3 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
ETS190 9 A V 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 0 10 0 40 70
EIT080 7,5 G2 V 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EDI042 7,5 A V 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W
EIT015 7,5 G2 V 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
ETI085 6 A V 4 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EDI051 7,5 G2 V 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
ETI051 6 A V 4 3 X E Radiosystem KS KE U W
ETT055 9 A V 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
EIT010 7,5 A V 4 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
EIT150 7,5 G2 V 4 3 - S Internet inuti KS KE U W
ETT062 7,5 A V 4 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
EITF01 9 G2 V 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
ETS110 7,5 A V 4 3 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
EIT140 7,5 A V 4 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150
ETS061 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40

Specialisering ps - Programvara i system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA120 6 G2 V 3 2 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 3 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDA270 9 A V 3 2 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
EDA180 7,5 G2 V 3 2 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA380 6 G2 V 3 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
EDA145 7,5 A V 3 2 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
EDA110 6 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
EDA230 7,5 A V 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
EDA240 6 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDA340 6 A V 4 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80

Specialisering sst - Signaler och systemteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT080 7,5 G2 O 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ESS070 4,5 G2 V 3 2 - S Mätteknik KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 3 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMS045 6 G2 V 3 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA120 6 A V 3 2 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMS051 7,5 A V 3 2 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
EEM070 6 A V 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
ETT055 9 A V 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETI121 6 A V 4 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
EEM040 6 G2 V 5 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W

EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA037 6 G2 2 2 - S Komplex analys X Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen. KS KE U W
FMA036 7,5 G2 2 2 - S Linjär analys X Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen. KS KE U W
EDA150 3 G1 3 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
EDA120 6 G2 3 2 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FMF090 6 G2 3 2 X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W
ETS032 7,5 G2 3 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EIT090 9 G2 3 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EDA221 7,5 G2 3 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges tre gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W
ETI220 6 A 3 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ESS070 4,5 G2 3 2 - S Mätteknik KS KE U W
FMF092 3 A 3 2 X E1 Projektarbete inom kaosteorin KS KE U W
ESS020 6 G2 3 2 - S Analog elektronik KS KE U W
EDA270 9 A 3 2 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
FMA135 6 G1 3 2 X E2 Geometri KS KE U W
EDA115 4,5 G2 3 2 - S Algoritmimplementering KS KE U W
EDA116 3 A 3 2 - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W
EDA150 3 G1 3 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period. KS KE U W
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges tre gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
FRTN10 7,5 A 3 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
ESS030 4,5 G2 3 2 - S Komponentfysik KS KE U W
FMA111 6 A 3 2 - S Matematiska strukturer KS KE U W
FRT130 3 G2 3 2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMS045 6 G2 3 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA130 6 A 3 2 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
MAM203 7,5 G1 3 2 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 0 0 0 30 65
ETS190 9 A 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 0 10 0 40 70
EIT060 7,5 G1 3 2 X S Datasäkerhet KS KE U W 14 0 4 40 50
FMA115 6 A 3 2 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
EDI022 12 G2 3 2 X S Digitala projekt, större kurs KS KE U W 0 0 70 0 140
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 3 2 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
FMA120 6 A 3 2 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EDA132 7,5 G2 3 2 X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
EIT025 7,5 G2 3 2 X E Datoraritmetik KS KE U W 14 8 8 0 170
ESS040 6 G2 3 2 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges tre gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W 0 0 70 0 140
FMA091 6 G1 3 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
EIT080 7,5 G2 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
EDA380 6 G2 3 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
ETI200 4,5 A 3 2 X E Konstruktion av system på kisel KS KE U W 20 4 16 0 80
FMA022 4,5 G2 3 2 - S Kontinuerliga system, allmän kurs KS KE U W 28 14 4 0 74
FMS180 6 G2 3 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A 3 2 - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
FMA125 3 A 3 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EDA095 7,5 G2 3 2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA050 4,5 G2 3 2 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 3 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EDA145 7,5 A 3 2 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
EIT031 7,5 A 3 2 X E2 Webb-intelligens KS KE U W 14 0 28 0 98
EDA110 6 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EIT120 7,5 G2 4 3 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
FAF240 7,5 G1 4 3 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W
MAM061 7,5 G1 4 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
EDA075 7,5 A 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EDA230 7,5 A 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
FMA051 6 A 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 - E2 Radio KS KE U W
EIT015 7,5 G2 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
FMN145 4,5 A 4 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
FRT100 4,5 A 4 3 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
ETI180 6 A 4 3 X E DSP-design KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W
ETI085 6 A 4 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EDA240 6 A 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
FAF141 6 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
ETI051 6 A 4 3 X E Radiosystem KS KE U W
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
ETT055 9 A 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
EIT130 12 A 4 3 X E VLSI-arkitektur KS KE U W
ETIN01 12 A 4 3 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 0 0 0 40 40
ETI121 6 A 4 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
MAM026 4,5 G1 4 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
EDA340 6 A 4 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EIT010 7,5 A 4 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIOA01 9 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
EIT150 7,5 G2 4 3 - S Internet inuti KS KE U W
ETS170 7,5 A 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
FMA240 6 G2 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 4 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
EEM031 7,5 G2 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA190 7,5 G2 4 3 - S Datamekatronik KS KE U W 9 0 9 8 120
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
MAMF01 6 G2 4 4 - S Fysisk ergonomi KS KE U W 4 0 0 30 70
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
AAM010 7,5 G2 4 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 12 18 0 0 30
TNX153 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik och design X Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/learning/fk/ KS KE U W 18 0 0 12 108
GEMA15 7,5 G1 4 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
MAM101 7,5 G2 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
MAM120 7,5 G2 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
ETT062 7,5 A 4 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EDT081 7,5 A 4 3 X E Datorsystemkonstruktion KS KE U W 14 0 0 14 170
ETI270 6 G2 4 3 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 12 120
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
KII010 7,5 G2 4 3 - S Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
ETS110 7,5 A 4 3 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EEM050 6 A 4 3 - E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
EIT140 7,5 A 4 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 14 14 8 0 150
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
ETS200 7,5 A 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETS061 7,5 A 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
MIO040 6 G2 5 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W
EEM040 6 G2 5 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 5 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
EEM080 6 A 5 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
MIO040 6 G2 5 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen. KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering X Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA385 7,5 A 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Kursen ges nästa gång hösten 2008. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMA037 Komplex analys: Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen.
FMA036 Linjär analys: Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen.
EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
EDI021 Digitala projekt: Kursen ges tre gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX153 Rehabiliteringsteknik och design: Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/learning/fk/
EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår. Kursomgången med start lp 3 för den som läser TM-avslutningen.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS072 Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.
EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges nästa gång hösten 2008.

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U W
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
EIT820 30 Examensarbete i informationsteknologi U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U W
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U W
ETS921 30 Examensarbete i telekommunikation U W