lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - A-programmet

Arkitektur      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
AAH131 21 G1 - S Arkitektur, baskurs A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
AHI011 7,5 G1 - S Arkitekturhistoria I X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
ABFA01 1,5 G1 - E2 Föreläsningar i arkitektur – 07/08 X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 1 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 1 h (45-minuterspass)
AAH135 22,5 G1 - S Arkitektur, baskurs B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 1 Föreläsningar: 46 h (45-minuterspass)
Övningar: 170 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
ATE010 7,5 G1 - S Arkitekturteori A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 9 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 78 h (45-minuterspass)

AAH131 Arkitektur, baskurs A: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHI011 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ABFA01 Föreläsningar i arkitektur – 07/08: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAH135 Arkitektur, baskurs B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ATE010 Arkitekturteori A: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
AFO265 3 G2 - E2 Internationell Workshop 2 X Kursen startar 20 augusti 2007 och pågår ca 2v. KS KE U
ASB170 7,5 G2 - S Stadsbyggnad, grundkurs X Kursen pågår under fyra veckor. KS KE U
AAU260 1,5 G2 - S SHELTER – om begreppet tak över huvudet X Kursen pågår under en vecka KS KE U W
ABV060 4,5 G2 - S Stadens utveckling X Kursen pågår under två veckor. KS KE U W
AFO260 1,5 G2 - E2 Internationell workshop I X Kursen startar 7 januari 2008 och pågår ca 1v. KS KE U
AHI070 3 G2 - S Arkitekturhistoria III – Den historiska arkitekturens estetik KS KE U 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 36 h (45-minuterspass)
VBE051 4,5 G1 - S Byggprocessen X Kursen pågår under två veckor KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

AFO265 Internationell Workshop 2: Kursen startar 20 augusti 2007 och pågår ca 2v.
ASB170 Stadsbyggnad, grundkurs: Kursen pågår under fyra veckor.
AAU260 SHELTER – om begreppet tak över huvudet: Kursen pågår under en vecka
ABV060 Stadens utveckling: Kursen pågår under två veckor.
AFO260 Internationell workshop I: Kursen startar 7 januari 2008 och pågår ca 1v.
VBE051 Byggprocessen: Kursen pågår under två veckor

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
AAK046 13,5 G2 - S Arkitektur i stadssammanhang KS KE U
ASB191 13,5 G2 - S Stadsutformning KS KE U
AFO251 13,5 G2 - E2 Urbana experiment KS KE U
AFO106 21 G2 - E2 Studio: Från scenografi till arkitektur KS KE U 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ABV081 21 G2 - S Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 122 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 17 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
AAK161 21 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 200 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 20 h (45-minuterspass)
AAUF01 21 G2 - E2 Studio: STAR Design KS KE U 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 173 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 3 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMA01 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
AFO025 3 G2 3 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 25 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 15 h (45-minuterspass)
GEMA15 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
AEBF05 3 G2 4 3 X E1 Dagsljus i byggnader KS KE U W
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas två gånger per läsår KS KE U
ABF150 24 A 4 4 - S Arkitektur och samhälle: Arkitektur och kultur I X Kursen består av en baskurs samt två alternativa fortsättningskurser KS KE U
AAK165 24 A 4 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum-husrum 1 KS KE U
AAK170 6 A 4 3 X E1 Arkitektur och samhälle: Tektonik & rum KS KE U
ABV070 24 A 4 4 X E1 Bebyggelsevård: Kulturhistoriska byggnader KS KE U W
ABV075 6 A 4 3 X E1 Bebyggelsevård: Restaurering i teori och praktik KS KE U W
ADP151 6 G2 4 3 X E1 Byggnadsmodellering och projektering KS KE U W
ADP145 6 A 4 3 X E1 CAD-projektering för arkitektonisk utformning KS KE U W
ADPF01 6 G2 4 3 - S Industriellt byggande KS KE U W
AFO270 24 A 4 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Arkitektur som Teater KS KE U
AFO275 6 A 4 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Interiör arkitektur & möbler KS KE U
ABF111 6 G2 4 3 X E Skandinavisk arkitektur KS KE U W
ASB180 24 A 4 4 X E2 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk KS KE U
ASB185 6 A 4 3 X E2 Stadsbyggnad: Stadskvalitet och urban form KS KE U
ABF021 6 A 4 3 - S Trend och tradition med arkitekturhistorisk fördjupning KS KE U
ABF015 6 G2 4 3 X E Universal design KS KE U W
AEB015 3 G2 4 3 X E1 Solenergi i arkitekturen KS KE U W
AEBF01 3 G2 4 3 X E1 Design för energieffektivt byggande KS KE U W
MAM203 7,5 G1 4 3 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas två gånger per läsår KS KE U 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 120 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 260 h (45-minuterspass)
AAU193 24 A 4 4 X E2 Arkitektur i extrema miljöer: STAR Design II X Kursen ges vartannat år KS KE U 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 190 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 112 h (45-minuterspass)
AAU031 6 A 4 3 X E2 Arkitektur i extrema miljöer: Systemtänkande och den svarta lådan KS KE U 1 Föreläsningar: 5 h (45-minuterspass)
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 23 h (45-minuterspass)
AAK167 24 A 4 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum-husrum 2 KS KE U 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 270 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
ABV065 24 A 4 4 X E1 Bebyggelsevård: Modernismens byggnader KS KE U W 1 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 138 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 135 h (45-minuterspass)
ADP131 6 G2 4 3 X E1 Digital visualisering och presentation KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
AFO280 6 A 4 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
VBK055 7,5 G2 4 3 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
AFO120 24 A 4 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Kreativ Tävling, teori och applicering) KS KE U 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 178 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 124 h (45-minuterspass)
AFO125 6 A 4 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Nutida designprocesser inom arkitektur) KS KE U 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
AAM045 6 G2 4 3 - E1 Ljus och färg i ett miljöpsykologiskt perspektiv KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ABV015 6 G2 4 3 X E1 Natursten i byggandet KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ADP141 6 G2 4 3 - S Projekteringsledning KS KE U W 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ABF115 6 G2 4 3 X E Skandinaviskt stadsbyggande KS KE U 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ASB121 24 A 4 4 X E2 Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet KS KE U 1 Föreläsningar: 11 h (45-minuterspass)
Övningar: 188 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 111 h (45-minuterspass)
ASB111 6 A 4 3 X E2 Stadsbyggnad: Landskap och trädgård KS KE U 1 Föreläsningar: 13 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 54 h (45-minuterspass)
ABA002 6 A 4 3 X E1 Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)

GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas två gånger per läsår
ABF150 Arkitektur och samhälle: Arkitektur och kultur I: Kursen består av en baskurs samt två alternativa fortsättningskurser
AAU193 Arkitektur i extrema miljöer: STAR Design II: Kursen ges vartannat år

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur U W
ADPM01 30 Examensarbete i projekteringsmetodik U