lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - A-programmet

Arkitektur      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAH131 21 G1 - S Arkitektur, baskurs A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
AHI011 7,5 G1 - S Arkitekturhistoria I X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
ABFA01 1,5 G1 - E2 Föreläsningar i arkitektur – 07/08 X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 9 0 0 0 1
AAH135 22,5 G1 - S Arkitektur, baskurs B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 46 170 0 0 104
ATE010 7,5 G1 - S Arkitekturteori A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 12 9 0 0 78

AAH131 Arkitektur, baskurs A: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHI011 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ABFA01 Föreläsningar i arkitektur – 07/08: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAH135 Arkitektur, baskurs B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ATE010 Arkitekturteori A: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFO265 3 G2 - E2 Internationell Workshop 2 X Kursen startar 20 augusti 2007 och pågår ca 2v. KS KE U
ASB170 7,5 G2 - S Stadsbyggnad, grundkurs X Kursen pågår under fyra veckor. KS KE U
AAU260 1,5 G2 - S SHELTER – om begreppet tak över huvudet X Kursen pågår under en vecka KS KE U W
ABV060 4,5 G2 - S Stadens utveckling X Kursen pågår under två veckor. KS KE U W
AFO260 1,5 G2 - E2 Internationell workshop I X Kursen startar 7 januari 2008 och pågår ca 1v. KS KE U
AHI070 3 G2 - S Arkitekturhistoria III – Den historiska arkitekturens estetik KS KE U 10 0 0 0 36
VBE051 4,5 G1 - S Byggprocessen X Kursen pågår under två veckor KS KE U W 20 40 0 0 60

AFO265 Internationell Workshop 2: Kursen startar 20 augusti 2007 och pågår ca 2v.
ASB170 Stadsbyggnad, grundkurs: Kursen pågår under fyra veckor.
AAU260 SHELTER – om begreppet tak över huvudet: Kursen pågår under en vecka
ABV060 Stadens utveckling: Kursen pågår under två veckor.
AFO260 Internationell workshop I: Kursen startar 7 januari 2008 och pågår ca 1v.
VBE051 Byggprocessen: Kursen pågår under två veckor

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAK046 13,5 G2 - S Arkitektur i stadssammanhang KS KE U
ASB191 13,5 G2 - S Stadsutformning KS KE U
AFO251 13,5 G2 - E2 Urbana experiment KS KE U
AFO106 21 G2 - E2 Studio: Från scenografi till arkitektur KS KE U 15 145 0 0 120
ABV081 21 G2 - S Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W 23 122 0 17 120
AAK161 21 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U 4 200 0 10 20
AAUF01 21 G2 - E2 Studio: STAR Design KS KE U 10 173 0 7 90

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 3 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
AFO025 3 G2 3 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U 8 25 0 0 15
GEMA15 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
AEBF05 3 G2 4 3 X E1 Dagsljus i byggnader KS KE U W
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas två gånger per läsår KS KE U
ABF150 24 A 4 4 - S Arkitektur och samhälle: Arkitektur och kultur I X Kursen består av en baskurs samt två alternativa fortsättningskurser KS KE U
AAK165 24 A 4 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum-husrum 1 KS KE U
AAK170 6 A 4 3 X E1 Arkitektur och samhälle: Tektonik & rum KS KE U
ABV070 24 A 4 4 X E1 Bebyggelsevård: Kulturhistoriska byggnader KS KE U W
ABV075 6 A 4 3 X E1 Bebyggelsevård: Restaurering i teori och praktik KS KE U W
ADP151 6 G2 4 3 X E1 Byggnadsmodellering och projektering KS KE U W
ADP145 6 A 4 3 X E1 CAD-projektering för arkitektonisk utformning KS KE U W
ADPF01 6 G2 4 3 - S Industriellt byggande KS KE U W
AFO270 24 A 4 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Arkitektur som Teater KS KE U
AFO275 6 A 4 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Interiör arkitektur & möbler KS KE U
ABF111 6 G2 4 3 X E Skandinavisk arkitektur KS KE U W
ASB180 24 A 4 4 X E2 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk KS KE U
ASB185 6 A 4 3 X E2 Stadsbyggnad: Stadskvalitet och urban form KS KE U
ABF021 6 A 4 3 - S Trend och tradition med arkitekturhistorisk fördjupning KS KE U
ABF015 6 G2 4 3 X E Universal design KS KE U W
AEB015 3 G2 4 3 X E1 Solenergi i arkitekturen KS KE U W
AEBF01 3 G2 4 3 X E1 Design för energieffektivt byggande KS KE U W
MAM203 7,5 G1 4 3 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 0 0 0 30 65
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas två gånger per läsår KS KE U 4 120 0 0 260
AAU193 24 A 4 4 X E2 Arkitektur i extrema miljöer: STAR Design II X Kursen ges vartannat år KS KE U 10 190 0 8 112
AAU031 6 A 4 3 X E2 Arkitektur i extrema miljöer: Systemtänkande och den svarta lådan KS KE U 5 50 0 2 23
AAK167 24 A 4 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum-husrum 2 KS KE U 6 270 0 10 40
ABV065 24 A 4 4 X E1 Bebyggelsevård: Modernismens byggnader KS KE U W 27 138 0 20 135
ADP131 6 G2 4 3 X E1 Digital visualisering och presentation KS KE U W 10 20 0 0 50
AFO280 6 A 4 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U 8 32 0 0 40
VBK055 7,5 G2 4 3 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 14 28 0 0 50
AFO120 24 A 4 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Kreativ Tävling, teori och applicering) KS KE U 18 178 0 0 124
AFO125 6 A 4 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Nutida designprocesser inom arkitektur) KS KE U 15 35 0 0 30
AAM045 6 G2 4 3 - E1 Ljus och färg i ett miljöpsykologiskt perspektiv KS KE U W 12 12 6 0 50
ABV015 6 G2 4 3 X E1 Natursten i byggandet KS KE U W 10 20 0 0 50
ADP141 6 G2 4 3 - S Projekteringsledning KS KE U W 15 15 0 0 50
ABF115 6 G2 4 3 X E Skandinaviskt stadsbyggande KS KE U 4 0 0 0 60
ASB121 24 A 4 4 X E2 Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet KS KE U 11 188 0 10 111
ASB111 6 A 4 3 X E2 Stadsbyggnad: Landskap och trädgård KS KE U 13 12 0 1 54
ABA002 6 A 4 3 X E1 Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö KS KE U W 12 16 0 0 52

GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas två gånger per läsår
ABF150 Arkitektur och samhälle: Arkitektur och kultur I: Kursen består av en baskurs samt två alternativa fortsättningskurser
AAU193 Arkitektur i extrema miljöer: STAR Design II: Kursen ges vartannat år

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur U W
ADPM01 30 Examensarbete i projekteringsmetodik U