lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - A-programmet

Arkitektur      07/08 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
AAH131 21 G1 - S Arkitektur, baskurs A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 1 Föreläsningar: 35 h (45-minuterspass)
Övningar: 126 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 111 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 35 h (45-minuterspass)
Övningar: 125 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 115 h (45-minuterspass)
AHI011 7,5 G1 - S Arkitekturhistoria I X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ABFA01 1,5 G1 - E2 Föreläsningar i arkitektur – 07/08 X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 1 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 1 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 1 h (45-minuterspass)
3 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 1 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 1 h (45-minuterspass)
AAH135 22,5 G1 - S Arkitektur, baskurs B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 3 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 154 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 84 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 46 h (45-minuterspass)
Övningar: 170 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
ATE010 7,5 G1 - S Arkitekturteori A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 3 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 9 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 78 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 9 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 78 h (45-minuterspass)

AAH131 Arkitektur, baskurs A: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHI011 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ABFA01 Föreläsningar i arkitektur – 07/08: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAH135 Arkitektur, baskurs B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ATE010 Arkitekturteori A: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
AFO265 3 G2 - E2 Internationell Workshop 2 X Kursen startar 20 augusti 2007 och pågår ca 2v. KS KE U 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
ASB170 7,5 G2 - S Stadsbyggnad, grundkurs X Kursen pågår under fyra veckor. KS KE U 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 84 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)
AAU260 1,5 G2 - S SHELTER – om begreppet tak över huvudet X Kursen pågår under en vecka KS KE U W 2 Föreläsningar: 3 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)
ABV060 4,5 G2 - S Stadens utveckling X Kursen pågår under två veckor. KS KE U W 2 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
AFO260 1,5 G2 - E2 Internationell workshop I X Kursen startar 7 januari 2008 och pågår ca 1v. KS KE U 3 Föreläsningar: 5 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 15 h (45-minuterspass)
AHI070 3 G2 - S Arkitekturhistoria III – Den historiska arkitekturens estetik KS KE U 3 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 36 h (45-minuterspass)
VBE051 4,5 G1 - S Byggprocessen X Kursen pågår under två veckor KS KE U W 4 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

AFO265 Internationell Workshop 2: Kursen startar 20 augusti 2007 och pågår ca 2v.
ASB170 Stadsbyggnad, grundkurs: Kursen pågår under fyra veckor.
AAU260 SHELTER – om begreppet tak över huvudet: Kursen pågår under en vecka
ABV060 Stadens utveckling: Kursen pågår under två veckor.
AFO260 Internationell workshop I: Kursen startar 7 januari 2008 och pågår ca 1v.
VBE051 Byggprocessen: Kursen pågår under två veckor

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
AAK046 13,5 G2 - S Arkitektur i stadssammanhang KS KE U 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 149 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 10 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 149 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
ASB191 13,5 G2 - S Stadsutformning KS KE U 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 116 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 34 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 116 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 34 h (45-minuterspass)
AFO251 13,5 G2 - E2 Urbana experiment KS KE U 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 78 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 68 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 78 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 68 h (45-minuterspass)
AFO106 21 G2 - E2 Studio: Från scenografi till arkitektur KS KE U 3 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ABV081 21 G2 - S Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W 3 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 122 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 13 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 122 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 17 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
AAK161 21 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U 3 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 270 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 200 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 20 h (45-minuterspass)
AAUF01 21 G2 - E2 Studio: STAR Design KS KE U 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 173 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 173 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA05 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMF05 7,5 G2 3 2 - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA10 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMF01 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 3 Föreläsningar: 45 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
GEMA35 4,5 G1 3 1 - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W 3 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 94 h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 3 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 3 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 10 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMA01 7,5 G1 3 1 - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 3 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 3 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 3 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 3 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
AFO025 3 G2 3 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U 3 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 25 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 15 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 25 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 15 h (45-minuterspass)
GEMA15 7,5 G1 3 1 - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 3 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
AEBF05 3 G2 4 3 X E1 Dagsljus i byggnader KS KE U W 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas två gånger per läsår KS KE U 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 380 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 120 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 260 h (45-minuterspass)
ABF150 24 A 4 4 - S Arkitektur och samhälle: Arkitektur och kultur I X Kursen består av en baskurs samt två alternativa fortsättningskurser KS KE U 1 Föreläsningar: 37 h (45-minuterspass)
Övningar: 138 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 205 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 95 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
AAK165 24 A 4 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum-husrum 1 KS KE U 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 265 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 9 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 265 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 9 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
AAK170 6 A 4 3 X E1 Arkitektur och samhälle: Tektonik & rum KS KE U 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 14 h (45-minuterspass)
ABV070 24 A 4 4 X E1 Bebyggelsevård: Kulturhistoriska byggnader KS KE U W 1 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 138 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 17 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 138 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 135 h (45-minuterspass)
ABV075 6 A 4 3 X E1 Bebyggelsevård: Restaurering i teori och praktik KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
ADP151 6 G2 4 3 X E1 Byggnadsmodellering och projektering KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ADP145 6 A 4 3 X E1 CAD-projektering för arkitektonisk utformning KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 42 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 42 h (45-minuterspass)
ADPF01 6 G2 4 3 - S Industriellt byggande KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
AFO270 24 A 4 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Arkitektur som Teater KS KE U 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 178 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 124 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 178 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 124 h (45-minuterspass)
AFO275 6 A 4 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Interiör arkitektur & möbler KS KE U 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
ABF111 6 G2 4 3 X E Skandinavisk arkitektur KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ASB180 24 A 4 4 X E2 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk KS KE U 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 171 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 127 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 171 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 127 h (45-minuterspass)
ASB185 6 A 4 3 X E2 Stadsbyggnad: Stadskvalitet och urban form KS KE U 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 57 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 57 h (45-minuterspass)
ABF021 6 A 4 3 - S Trend och tradition med arkitekturhistorisk fördjupning KS KE U 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 44 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 44 h (45-minuterspass)
ABF015 6 G2 4 3 X E Universal design KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
AEB015 3 G2 4 3 X E1 Solenergi i arkitekturen KS KE U W 2 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 44 h (45-minuterspass)
AEBF01 3 G2 4 3 X E1 Design för energieffektivt byggande KS KE U W 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 46 h (45-minuterspass)
MAM203 7,5 G1 4 3 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 3 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas två gånger per läsår KS KE U 3 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 380 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 120 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 260 h (45-minuterspass)
AAU193 24 A 4 4 X E2 Arkitektur i extrema miljöer: STAR Design II X Kursen ges vartannat år KS KE U 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 182 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 190 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 112 h (45-minuterspass)
AAU031 6 A 4 3 X E2 Arkitektur i extrema miljöer: Systemtänkande och den svarta lådan KS KE U 3 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 48 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 20 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 5 h (45-minuterspass)
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 23 h (45-minuterspass)
AAK167 24 A 4 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum-husrum 2 KS KE U 3 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 260 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 270 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
ABV065 24 A 4 4 X E1 Bebyggelsevård: Modernismens byggnader KS KE U W 3 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 138 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 17 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 138 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 135 h (45-minuterspass)
ADP131 6 G2 4 3 X E1 Digital visualisering och presentation KS KE U W 3 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
AFO280 6 A 4 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U 3 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
VBK055 7,5 G2 4 3 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 3 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
AFO120 24 A 4 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Kreativ Tävling, teori och applicering) KS KE U 3 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 178 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 124 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 178 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 124 h (45-minuterspass)
AFO125 6 A 4 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Nutida designprocesser inom arkitektur) KS KE U 3 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
AAM045 6 G2 4 3 - E1 Ljus och färg i ett miljöpsykologiskt perspektiv KS KE U W 3 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ABV015 6 G2 4 3 X E1 Natursten i byggandet KS KE U W 3 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ADP141 6 G2 4 3 - S Projekteringsledning KS KE U W 3 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ABF115 6 G2 4 3 X E Skandinaviskt stadsbyggande KS KE U 3 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ASB121 24 A 4 4 X E2 Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet KS KE U 3 Föreläsningar: 11 h (45-minuterspass)
Övningar: 188 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 111 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 11 h (45-minuterspass)
Övningar: 188 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 111 h (45-minuterspass)
ASB111 6 A 4 3 X E2 Stadsbyggnad: Landskap och trädgård KS KE U 3 Föreläsningar: 13 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 54 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 13 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 54 h (45-minuterspass)
ABA002 6 A 4 3 X E1 Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö KS KE U W 3 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)

GEMA30 Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas två gånger per läsår
ABF150 Arkitektur och samhälle: Arkitektur och kultur I: Kursen består av en baskurs samt två alternativa fortsättningskurser
AAU193 Arkitektur i extrema miljöer: STAR Design II: Kursen ges vartannat år

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur U W
ADPM01 30 Examensarbete i projekteringsmetodik U