lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Om Läro- och timplanswebbenPå sidorna finns, för läsår från och med 2007/08, läro- och timplaner för LTH:s program, kurser uppställda per institution samt samlad kursinformation om varje kurs. Sedan maj 2012 finns även LTH:s kursplaner för programkurserna på samma server.

Sidorna finns både på svenska och engelska. Språk kan väljas längst upp på varje sida.

Informationen för läsåren fram till och med 2011/12 kommer från databasen som tillhör LTH:s tidigare kursadministrativa system KA. Från och med läsåret 2012/13 används istället LubasPP för planering av programkursutbudet.

Om du tycker att någon information om kurserna eller programmen är fel eller av andra skäl borde ändras, ska du vända dig till programplaneraren för respektive program eller kurs.

För frågor eller önskemål om LoT, kontakta Karim Andersson.

Mer information om sidorna finns på Studentforum LTH där det också är möjligt att ställa frågor.

Snabbnavigering på sidan:

Nyheter/Historia

2019-05-01: Läsåret 2019/20 är publicerat och valt som förvalt.

2018-05-04: Läsåret 2018/19 är publicerat och valt som förvalt.

2018-01-09: Ny version av LoT-systemet. Den omfattar flera saker, men främst kan nämnas: visning av kandidatarbeten, visning av vilka program kurserna ges för på institutionsingången, fullständiga timplaner som standard på kursinfoingången och uppfixad grafik.

2017-05-02: Läsåret 2017/18 är publicerat och valt som förvalt. Tentamenslänkarna är klara från början.

2016-05-02: Läsåret 2016/17 är publicerat och valt som förvalt. Tentamenslänkarna är klara från början.

2015-05-07: Läsåret 2015/16 är publicerat och valt som förvalt. Tentamenslänkarna är klara från början.

2014-04-29: Läsåret 2014/15 är publicerat och valt som förvalt. Tentamenslänkarna kommer inom någon/ra vecka/or.

2013-11-22: Mina kurser lanseras. Listar studentens aktuella kurser med länkar till bl.a. kurswebbsidan.

2013-11-22: Ny grafisk profil.

2013-05-03: Läsåret 2013/14 är publicerat och valt som förvalt. Tentamenslänkarna för kurser som är nya för 2013/14 kommer inte att fungera förrän månadsskiftet augusti/september.

2012-05-08: LoT-webben och kursplanerna flyttade till en ny server.

2012-05-13: Underlagsdata hämtas from läsåret 2012/13 från LubasPP. Data t.o.m. 2011/12 kommer från KA-systemet.

2011-05-08: Nu finns även länkar till tentor för läsåret 2011/12. Till skillnad från tidigare läsår finns dock länkar till samtliga kurser, även de som inte har tentor/schema.

2011-04-28: Läsåret 2011/12 är publicerat. Fram till början på maj är 2010/11 förvalt. I och med bytet av schemasystem kommer länkarna till tentorna inte att finnas med från början, men förhoppningsvis kommer de ganska snart.

2010-11-24: Ändringar i aktuellt läsårs utbud finns nu samlade på en sida.

2010-10-22: Nu finns även en sida som visas alla examensarbeten på LTH, och i program- och institutionssidorna visas deras respektive exjobb längst ner.

2010-04-10: Läsåret 2010/11 är publicerat. Fram till början på maj är 2009/10 förvalt.

2009-08-13: Nu kan man bläddra mellan åren direkt på program- och institutionssidorna.

2009-05-04: Läsåret 2009/10 är publicerat.

2009-03-26: Även Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH ("YL") är valbart i programlistan.

2009-02-11: Nu visas även kurser som är periodiserade i LoT för programmen.

2008-11-08: Information om hur man länkar till LoTwebben läggs till.

2008-10-28: Program-, institutions- och kursinfosidorna kompletteras med direktlänkar ("T") till tentaschemat (i TimeEdit).

2008-05-04: LoTwebben innehåller nu även läro- och timplaner för LTH

2008-04-29: LoTwebben lanseras. Innehåller kursinfo och kurser per institution.

Länkar till LoT-sidorna

Här nedan beskrivs de olika sätt som kan användas för att länka till informationen i LoT ifrån andra webbsidor.

Om läsår inte anges enligt nedan visas information för det aktuella läsåret. Bytet mellan läsår sker normalt i april eller maj när studenterna ska välja kurser inför hösten.

Språk

/lot/?&lang=en

Lägg till denna parameter för att länka till information i LoT på engelska. Annars visas sidorna på svenska, men besökaren kan själv byta språk längst uppe på sidan.

Länk till kursinformation för en viss kurs

/lot/?val=kurs&kurskod=NNNNXX

Länken går till den fullständiga informationen om en viss kurs och är oberoende av årskurs. Kurskoden anges som NNNXXX eller NNNNXX, där N är en bokstav och X en siffra.

Länk till en institutions samtliga kurser

/lot/?val=inst&inst_kod=XXXX

Länkar till alla kurser för en viss institution. Institution anges som XXXX, det vill säga kostnadsställeskoden utan de första två tecknen. Denna kod kan också hittas på kursinformationssidan.

Läsår
/lot/?val=inst&inst_kod=XXXX&lasar=07_08

Lägg till läsår för att länka till information för ett visst läsår.

Visning av program som inkluderar kursen
/lot/?val=inst&inst_kod=XXXX&showprog=0

Lägg till om du inte vill visa vilka program som inkluderar kursen.

Uppdelning på avdelningar
/lot/?val=inst&inst_kod=XXXX&avd=0

Lägg till om du inte vill dela upp kurserna på institutionens avdelningar, utan vill visa hela institutionens utbud samlat.

Sortering
/lot/?val=inst&inst_kod=XXXX&sort=S

Det går också bra att lägga till olika sorteringssätt S, där S kan ha följande värden:

 • lp_kod = startläsperiod, kurskod
 • lp_namn = startläsperiod, kursnamn (detta väljs om sorteringssätt inte anges)
 • namn = kursnamn
Andra sökval

Det går också att länka till alla de andra valen som kan göras på Kurser per institution och sedan eventuellt redigera URL:en till att ge det resultat som önskas.

Kombinationer

Det går att kombinera alla ovan beskrivna sätt att länka.

Länk till läro- och timplaner för ett program och läsår

/lot/?val=program&prog=X

Länkar till LoT för aktuellt program och innevarande läsår. Förkortningarna för programmen är desamma som på Kurser per program.

Läsår
/lot/?val=program&prog=X&lasar=07_08

Lägg till läsår för att länka till information för specifikt angivet läsår.

Specialiseringar
/lot/?val=program&prog=X#Y

Lägg till "#" och koden för specialiseringen för att flytta fokus direkt till specialiseringen. Detta måste anges sist i URL:en.

Fullständiga eller förenklade timplaner
/lot/?val=program&prog=X&forenk=0

Ange denna parameter för att visa de fullständiga timplanerna. Förenklade timplaner är standard och visas om inget annat anges.

Sorteringsordning
/lot/?val=program&prog=X&sort1=S
/lot/?val=program&prog=X&sort1=S&sort2=S
/lot/?val=program&prog=X&sort1=S&sort2=S&sort3=S

Sortering i första, andra och tredje hand där S kan ha följande värden:

 • lp = startläsperiod
 • slut_lp = slutlasperiod
 • namn = kursnamn
 • kod = kurskod
 • niva = nivå på kursen (G1, G2, A)

Om inget annat väljs blir sorteringen enligt startläsperiod, slutläsperiod, kursnamn.

Kombinationer

Det går att kombinera alla ovan beskrivna sätt att länka.

Länk till läro- och timplaner för ett program och kull

/lot/?val=kull&prog=X

Länkar till LoT för aktuellt program och innevarande kull. Förkortningarna för programmen är desamma som på Kurser per kull.

Kull
/lot/?val=kull&prog=X&kull=H17

Lägg till starttermin för att länka till information för specifikt angiven kull.

Specialiseringar
/lot/?val=kull&prog=X#Y

Lägg till "#" och koden för specialiseringen för att flytta fokus direkt till specialiseringen. Detta måste anges sist i URL:en.

Fullständiga eller förenklade timplaner
/lot/?val=kull&prog=X&forenk=0

Ange denna parameter för att visa de fullständiga timplanerna. Förenklade timplaner är standard och visas om inget annat anges.

Sorteringsordning
/lot/?val=kull&prog=X&sort1=S
/lot/?val=kull&prog=X&sort1=S&sort2=S
/lot/?val=kull&prog=X&sort1=S&sort2=S&sort3=S

Sortering i första, andra och tredje hand där S kan ha följande värden:

 • lp = startläsperiod
 • slut_lp = slutlasperiod
 • namn = kursnamn
 • kod = kurskod
 • niva = nivå på kursen (G1, G2, A)

Om inget annat väljs blir sorteringen enligt startläsperiod, slutläsperiod, kursnamn.

Kombinationer

Det går att kombinera alla ovan beskrivna sätt att länka.

Länkar till kursplanerna

Kursplanerna finns på svenska från och med läsåret 1999/2000 och även på engelska från och med läsåret 2007/08. Kursplaner för examensarbeten finns på svenska från och med läsåret 2010/11 och även på engelska från och med läsåret 2012/13.

Länk till kursplan för ett specifikt läsår

/kursplaner/12_13/NNNNXX.html
/kursplaner/12_13_eng/NNNNXX.html

Länken med "_eng" går till den engelska kursplanen. Den översta länken går till den svenska kursplanen.

Giltiga årsprefix är '99_00', '00_01', '01_02', '02_03', '03_ht', '2004', '2005', '2006', '07_vt', '07_08', '08_09', '09_10', '10_11' och framåt. Kursiva läsår finns ej på engelska.

Länk till kursplan för innevarande läsår

/kursplaner/arets/NNNNXX.html
/kursplaner/arets_eng/NNNNXX.html

Länken går alltid till kursplanen för det innevarande läsåret. Brytdatum är 15 augusti.

Länken med "_eng" går till den engelska kursplanen. Den översta länken går till den svenska kursplanen.

Länk till den senaste giltiga kursplanen för en kurs

/kursplaner/senaste/NNNNXX.html
/kursplaner/senaste_eng/NNNNXX.html

Länken går till den senast giltiga publicerade kursplanen, oavsett läsår.

Länken med "_eng" går till den engelska kursplanen. Den översta länken går till den svenska kursplanen.

Länkar till mina kurser

Länk till anonymitetskoder för tentor

/minakurser/#anonym

Referenser

Ikonerna som används på Mina kurser kommer från http://dakirby309.deviantart.com/art/Metro-UI-Icon-Set-725-Icons-280724102.