lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

MMKN60, Produktutvecklingsprojekt

Product Development Project

Omfattning: 15,0 högskolepoäng
Nivå: A G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2018/19 SV EN PLED M 7341 X E1 X X Kurswebbsida Tentor
2017/18 PLED M 7341 X E1 X X Kurswebbsida Tentor

Till och med läsåret 2016/17 hade denna kurs kurskoden MMK101.

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs ej detta läsår.

2019/20

Kursen gavs ej detta läsår.

2018/19

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
M - V 4 3 0 0 0 42 60 4 0 0 42 60 0 0 0 28 60 0 0 0 28 60

2017/18

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2017/18

M: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

2016/17

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.

2015/16

Kursen gavs ej detta läsår.

2014/15

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.

2013/14

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.

2012/13

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.

2011/12

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.

2010/11

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.

2009/10

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.

2008/09

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.

2007/08

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MMK101.