lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

MIO331, Styrning av produktionssystem och materialflöden

Management of Production and Inventory Systems

Omfattning: 9,0 högskolepoäng
Nivå: A G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2009/10 SV EN UN3 7312 X E X X Kurswebbsida
2008/09 SV EN UN3 7312 X E X X Kurswebbsida
2007/08 SV EN UN3 7312 X E X X Kurswebbsida

2019/20

Kursen ges ej detta läsår.

2018/19

Kursen gavs ej detta läsår.

2017/18

Kursen gavs ej detta läsår.

2016/17

Kursen gavs ej detta läsår.

2015/16

Kursen gavs ej detta läsår.

2014/15

Kursen gavs ej detta läsår.

2013/14

Kursen gavs ej detta läsår.

2012/13

Kursen gavs ej detta läsår.

2011/12

Kursen gavs ej detta läsår.

2010/11

Kursen gavs ej detta läsår.

2009/10

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
I lp V 4 3 42 14 6 0 38 0 12 0 5 78
M - V 4 3 42 14 6 0 38 0 12 0 5 78

2008/09

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
C INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
D INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
E INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
F INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
I lp V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
K INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
L INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
M - V 3 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
M INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
N INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
Pi INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
V INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
W INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78

Fotnoter 2008/09

B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik

2007/08

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
C INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
D INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
E INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
F INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
I lp V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
K INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
L INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
M - V 3 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
M INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
N INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
Pi INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
RH - V 3 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
V INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
W INEK V 4 3 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78