lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

MIO060, Kvalitets- och underhållsstyrning

Quality and Maintenance Management

Omfattning: 4,5 högskolepoäng
Nivå: G2 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2009/10 SV EN UN3 7312 - S X X Kurswebbsida
2008/09 SV EN UN3 7312 - S X X Kurswebbsida
2007/08 SV EN UN3 7312 - S X X Kurswebbsida

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs ej detta läsår.

2019/20

Kursen gavs ej detta läsår.

2018/19

Kursen gavs ej detta läsår.

2017/18

Kursen gavs ej detta läsår.

2016/17

Kursen gavs ej detta läsår.

2015/16

Kursen gavs ej detta läsår.

2014/15

Kursen gavs ej detta läsår.

2013/14

Kursen gavs ej detta läsår.

2012/13

Kursen gavs ej detta läsår.

2011/12

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2011/12

I, M: Ges nästa gång hösten 2011.

2010/11

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2010/11

I, M: Ges nästa gång hösten 2011.

2009/10

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
I lp V 4 3
I pr V 4 3
M - V 4 3
M lp V 4 3
M pr V 4 3

2008/09

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B INEK V 4 3
C INEK V 4 3
D INEK V 4 3
E INEK V 4 3
F INEK V 4 3
I lp V 4 3
I pr V 4 3
K INEK V 4 3
L INEK V 4 3
M - V 4 3
M INEK V 4 3
M lp V 4 3
M pr V 4 3
N INEK V 4 3
Pi INEK V 4 3
V INEK V 4 3
W - V 4 4
W INEK V 4 3

Fotnoter 2008/09

B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik

2007/08

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B INEK V 4 3
C INEK V 4 3
D INEK V 4 3
E INEK V 4 3
F INEK V 4 3
I lp V 4 3
I pr V 4 3
K INEK V 4 3
L INEK V 4 3
M - V 4 3
M INEK V 4 3
M lp V 4 3
M pr V 4 3
N INEK V 4 3
Pi INEK V 4 3
RH - V 3 3
V INEK V 4 3
W - V 4 4
W INEK V 4 3