lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

MIO012, Industriell ekonomi, allmän kurs

Managerial Economics, Basic Course

Omfattning: 6,0 högskolepoäng
Nivå: G1 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2016/17 SV EN UNB 7312 - S Kurswebbsida Tentor
2015/16 SV EN UNB 7312 - S Kurswebbsida Tentor
2014/15 SV EN UNB 7312 - S Kurswebbsida Tentor
2013/14 SV EN UNB 7312 - S Kurswebbsida Tentor
2012/13 SV EN UN3 7312 - S Kurswebbsida Tentor
2011/12 SV EN UN3 7312 - S Kurswebbsida Tentor
2010/11 SV EN UN3 7312 - S Kurswebbsida
2009/10 SV EN UN3 7312 - S Kurswebbsida
2008/09 SV EN UN3 7312 - S Kurswebbsida
2007/08 SV EN UN3 7312 - S Kurswebbsida

Från och med läsåret 2017/18 har denna kurs fått den nya kurskoden MIOA12.

2021/22

Kursen ges detta läsår med kurskoden MIOA12.

2020/21

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIOA12.

2019/20

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIOA12.

2018/19

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIOA12.

2017/18

Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIOA12.

2016/17

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BI - V 3 2 50 12 3 0 95
BME - V 4 1 50 12 3 0 95
C - V 4 4 50 12 3 0 95
D se V 4 4 50 12 3 0 95
F - A 3 3 50 12 3 0 95
N - V 3 3 50 12 3 0 95
Pi - V 4 4 50 12 3 0 95
RH - V 4 4 50 12 3 0 95
V - O 2 2 50 12 3 0 95
B - O 3 3 50 12 3 0 95
BI - V 3 2 50 12 3 0 95
BME - V 4 1 50 12 3 0 95
C - V 4 4 50 12 3 0 95
D se V 4 4 50 12 3 0 95
E - O 2 2 50 12 3 0 95
F - A 3 3 50 12 3 0 95
IDA - V 3 3 50 12 3 0 95
IEA - V 3 3 50 12 3 0 95
K - O 3 3 50 12 3 0 95
N - V 3 3 50 12 3 0 95
Pi - V 4 4 50 12 3 0 95
RH - V 4 4 50 12 3 0 95
W - O 3 1 50 12 3 0 95
F - A 3 3 50 12 3 0 95
MD - O 1 1 50 12 3 0 95

Fotnoter 2016/17

C, D, E, Pi, W: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

2015/16

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BI - V 3 2 50 12 3 0 95
BME - V 4 1 50 12 3 0 95
C - V 4 4 50 12 3 0 95
D se V 4 4 50 12 3 0 95
F - A 3 3 50 12 3 0 95
N - V 3 3 50 12 3 0 95
Pi - V 4 4 50 12 3 0 95
RH - V 4 4 50 12 3 0 95
V - O 2 2 50 12 3 0 95
B - O 3 3 50 12 3 0 95
BI - V 3 2 50 12 3 0 95
BME - V 4 1 50 12 3 0 95
C - V 4 4 50 12 3 0 95
D se V 4 4 50 12 3 0 95
E - O 2 2 50 12 3 0 95
F - A 3 3 50 12 3 0 95
IDA - V 3 3 50 12 3 0 95
IEA - V 3 3 50 12 3 0 95
K - O 3 3 50 12 3 0 95
N - V 3 3 50 12 3 0 95
Pi - V 4 4 50 12 3 0 95
RH - V 4 4 50 12 3 0 95
W - O 3 1 50 12 3 0 95
F - A 3 3 50 12 3 0 95
MD - O 1 1 50 12 3 0 95

Fotnoter 2015/16

C, D, E, Pi, W: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

2014/15

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BI - V 3 2 50 12 3 1 94
BME - V 4 1 50 12 3 1 94
C - V 4 4 50 12 3 1 94
D se V 4 4 50 12 3 1 94
F - V 4 4 50 12 3 1 94
N - V 3 3 50 12 3 1 94
Pi - V 4 4 50 12 3 1 94
RH - V 4 4 50 12 3 1 94
V - O 2 2 50 12 3 1 94
B - O 3 3 50 12 3 1 94
BI - V 3 2 50 12 3 1 94
BME - V 4 1 50 12 3 1 94
C - V 4 4 50 12 3 1 94
D se V 4 4 50 12 3 1 94
E - O 2 2 50 12 3 1 94
F - V 4 4 50 12 3 1 94
IDA - V 3 3 50 12 3 1 94
IEA - V 3 3 50 12 3 1 94
K - O 3 3 50 12 3 1 94
N - V 3 3 50 12 3 1 94
Pi - V 4 4 50 12 3 1 94
RH - V 4 4 50 12 3 1 94
W - O 3 1 50 12 3 1 94

Fotnoter 2014/15

C, D, E, Pi, W: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

2013/14

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BI - V 3 2 50 12 4 1 94
C - V 4 4 50 12 4 1 94
D - V 4 4 50 12 4 1 94
F - V 4 4 50 12 4 1 94
F fm V 4 4 50 12 4 1 94
N - V 3 3 50 12 4 1 94
Pi - V 4 4 50 12 4 1 94
RH - V 4 4 50 12 4 1 94
V - O 2 2 50 12 4 1 94
B - O 3 3 50 12 4 1 94
BI - V 3 2 50 12 4 1 94
C - V 4 4 50 12 4 1 94
D - V 4 4 50 12 4 1 94
E - O 2 2 50 12 4 1 94
F - V 4 4 50 12 4 1 94
F fm V 4 4 50 12 4 1 94
K - O 3 3 50 12 4 1 94
N - V 3 3 50 12 4 1 94
Pi - V 4 4 50 12 4 1 94
RH - V 4 4 50 12 4 1 94
W - O 3 1 50 12 4 1 94

Fotnoter 2013/14

C, D, E, Pi, W: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

2012/13

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 4 50 12 4 1 94
D - V 4 4 50 12 4 1 94
E - A 2 2 50 12 4 1 94
F - V 4 3 50 12 4 1 94
F fm V 4 3 50 12 4 1 94
N - V 3 3 50 12 4 1 94
Pi - V 4 4 50 12 4 1 94
V - O 2 2 50 12 4 1 94
W - A 3 1 50 12 4 1 94
B - O 3 3 50 12 4 1 94
C - V 4 4 50 12 4 1 94
D - V 4 4 50 12 4 1 94
E - A 2 2 50 12 4 1 94
F - V 4 3 50 12 4 1 94
F fm V 4 3 50 12 4 1 94
K - O 3 3 50 12 4 1 94
N - V 3 3 50 12 4 1 94
Pi - V 4 4 50 12 4 1 94
W - A 3 1 50 12 4 1 94

Fotnoter 2012/13

C, D, E, Pi, W: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

2011/12

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 4
D - V 4 4
E - A 2 2
F - V 4 3
F fm V 4 3
N - V 3 3
Pi - V 4 4
V - O 2 2
W - A 3 1
B - O 3 3
C - V 4 4
D - V 4 4
E - A 2 2
F - V 4 3
F fm V 4 3
K - O 3 3
N - V 3 3
Pi - V 4 4
W - A 3 1

Fotnoter 2011/12

C, D, E, Pi, W: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

2010/11

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3
D - V 4 3
E - A 2 2
F - V 4 3
F fm V 4 3
N - V 3 3
Pi - V 4 3
V - O 2 2
W - A 3 1
B - O 3 3
C - V 4 3
D - V 4 3
E - A 2 2
F - V 4 3
F fm V 4 3
K - O 3 2
N - V 3 3
Pi - V 4 3
W - A 3 1

Fotnoter 2010/11

C, D: Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
E, Pi, W: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

2009/10

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3
D - V 4 3
E - A 2 2
E pe V 3 2
F - V 3 3
N - V 3 3
Pi - V 4 3
Pi fm V 4 3
V - O 2 2
W - A 3 1
B - O 3 3
C - V 4 3
D - V 4 3
E - A 2 2
E pe V 3 2
F - V 3 3
K - O 3 3
N - V 3 3
Pi - V 4 3
Pi fm V 4 3
W - A 3 1

Fotnoter 2009/10

C, D: Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
E, F, L, Pi, W: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
N: Kursen ges två gånger per läsår.

2008/09

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3
D - V 4 3
E - A 2 2
E pe V 3 2
F - V 3 2
L - V 3 3
N - V 3 2
Pi - V 4 3
Pi fm V 4 3
W - V 3 1
B - V 3 2
C - V 4 3
D - V 4 3
E - A 2 2
E pe V 3 2
F - V 3 2
K - V 3 2
L - V 3 3
N - V 3 2
Pi - V 4 3
Pi fm V 4 3
W - V 3 1

Fotnoter 2008/09

C, D: Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
E, F, L, Pi, W: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
N: Kursen ges två gånger per läsår.

2007/08

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3
C TEMA O 3 3
D - V 4 3
D TEMA O 3 3
E pe V 3 2
E TEMA O 3 3
F - V 3 2
F TEMA O 3 3
L - V 3 3
L TEMA O 3 3
N - V 3 2
N TEMA O 3 3
Pi - V 3 3
Pi fm V 3 3
Pi INEK O 3 3
Pi TEMA O 3 3
V TEMA O 3 3
W - V 3 1
W TEMA O 3 3
B - A 2 2
B INEK O 3 3
B TEMA O 3 3
C - V 4 3
C TEMA O 3 3
D - V 4 3
D TEMA O 3 3
E pe V 3 2
E TEMA O 3 3
F - V 3 2
F TEMA O 3 3
K - A 2 2
K TEMA O 3 3
L - V 3 3
L TEMA O 3 3
N - V 3 2
N TEMA O 3 3
Pi - V 3 3
Pi fm V 3 3
Pi INEK O 3 3
Pi TEMA O 3 3
V TEMA O 3 3
W - V 3 1
W TEMA O 3 3

Fotnoter 2007/08

C, D: Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
E, F, L, Pi, RH, V, W: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
N: Kursen ges två gånger per läsår.