Kurser LTH | FRTN20, Marknadsstyrda system

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FRTN20, Marknadsstyrda system

Market-driven Systems

Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: AG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: THTH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kursplan Ansvarig nämndUtbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelningInstitutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenterKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Förkunskaps­kravDet finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaperVissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platserDet finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsidaLänk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). TentorLänk till tentamensschemat för kursen.
2017/18SV  ENPLED F/Pi7161XE1XKurswebbsidaTentor
2016/17SV  ENUNB7161XE1XKurswebbsidaTentor
2015/16SV  ENUNB7161XE1XKurswebbsidaTentor
2014/15SV  ENUNB7161XE1XKurswebbsidaTentor
2013/14SV  ENUNB7161XE1XKurswebbsidaTentor
2012/13SV  ENUN17161-E2XKurswebbsidaTentor
2011/12SV  ENUN17161-E2XKurswebbsidaTentor
2010/11SV  ENUN17161-E2XKurswebbsida
2009/10SV  ENUN17161-E2XKurswebbsida
2008/09SV  ENUN17161-E2XKurswebbsida

 

2017/18

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 30
4Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 40
I-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 30
4Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 40
M-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 30
4Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 40
PifmFinansiell modellering V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 30
4Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 40

2016/17

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
I-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
M-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2015/16

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
FfmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
I-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
M-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2014/15

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
FfmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
I-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IfirFinans och risk V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
M-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2013/14

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
FfmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
I-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IfirFinans och risk V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IpvsProgramvaruintensiva system V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
M-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
Pi-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2012/13

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
FfmFinansiell modellering V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
I-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IfirFinans och risk V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IpvsProgramvaruintensiva system V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
M-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
Pi-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2011/12

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
FfmFinansiell modellering V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
I-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IfirFinans och risk V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IpvsProgramvaruintensiva system V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
M-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
Pi-V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V44 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2010/11

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
FfmFinansiell modellering V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
I-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IfirFinans och risk V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
IpvsProgramvaruintensiva system V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
Pi-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2009/10

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
I-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
M-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
Pi-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2008/09

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
I-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
M-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
Pi-V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
PifmFinansiell modellering V43 4Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70

2007/08

Kursen gavs ej detta läsår.