lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FMS045, Stationära stokastiska processer

Stationary Stochastic Processes

Omfattning: 6,0 högskolepoäng
Nivå: G2 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2012/13 SV EN UN1 7152 - S X Kurswebbsida Tentor
2011/12 SV EN UN1 7152 - S X Kurswebbsida Tentor
2010/11 SV EN UN1 7152 - S X Kurswebbsida
2009/10 SV EN UN1 7152 - S X Kurswebbsida
2008/09 SV EN UN1 7152 X S X Kurswebbsida
2007/08 SV EN UN1 7152 - S X Kurswebbsida

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs ej detta läsår.

2019/20

Kursen gavs ej detta läsår.

2018/19

Kursen gavs ej detta läsår.

2017/18

Kursen gavs ej detta läsår.

2016/17

Kursen gavs ej detta läsår.

2015/16

Kursen gavs ej detta läsår.

2014/15

Kursen gavs ej detta läsår.

2013/14

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2013/14

C, D, F: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2012/13

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 4 28 28 4 0 80
C ks V 4 4 28 28 4 0 80
C ssr V 4 4 28 28 4 0 80
D - V 4 4 28 28 4 0 80
F - V 4 3 28 28 4 0 80
F bg V 4 3 28 28 4 0 80
F mt V 4 3 28 28 4 0 80
I - A 3 3 28 28 4 0 80

Fotnoter 2012/13

C, D, E, F: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
Pi: Kursen flyttas från årskurs 2 till årskurs 3.

2011/12

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 4 28 28 4 0 80
C ks V 4 4 28 28 4 0 80
C ssr V 4 4 28 28 4 0 80
D - V 4 4 28 28 4 0 80
E - V 4 2 28 28 4 0 80
F - V 4 3 28 28 4 0 80
F bg V 4 3 28 28 4 0 80
F mt V 4 3 28 28 4 0 80
I - A 3 3 28 28 4 0 80
Pi - O 2 2 28 28 4 0 80

Fotnoter 2011/12

C, D, E: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.

2010/11

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3 28 28 4 0 80
C ks V 4 3 28 28 4 0 80
C ssr V 4 3 28 28 4 0 80
D - V 4 2 28 28 4 0 80
E - V 4 2 28 28 4 0 80
F - V 4 3 28 28 4 0 80
F bg V 4 3 28 28 4 0 80
F mt V 4 3 28 28 4 0 80
I - A 3 2 28 28 4 0 80
Pi - O 2 2 28 28 4 0 80

Fotnoter 2010/11

C, D, E: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

2009/10

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3 28 28 4 0 80
C ks V 4 3 28 28 4 0 80
C sst V 4 3 28 28 4 0 80
D - V 4 2 28 28 4 0 80
D ks V 4 2 28 28 4 0 80
D sst V 4 2 28 28 4 0 80
E - V 4 2 28 28 4 0 80
E bg V 4 2 28 28 4 0 80
E ks V 4 2 28 28 4 0 80
E mt V 4 2 28 28 4 0 80
E pe V 4 2 28 28 4 0 80
E ss V 4 2 28 28 4 0 80
I - A 3 2 28 28 4 0 80
I fi V 4 3 28 28 4 0 80
MWIR - V 1 1 28 28 4 0 80
Pi - O 2 2 28 28 4 0 80

Fotnoter 2009/10

E: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
MWIR: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. / Only one of the courses FMS045 and FMSF10 may be included in the degree.

2008/09

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3
C ks V 4 3
C sst V 4 3
D - V 3 2
D ks V 3 2
D sst V 3 2
E - V 3 2
E bg V 3 2
E ks V 3 2
E mt V 3 2
E pe V 3 2
E ss V 3 2
F - V 3 3
F sfm V 3 3
I - V 4 3
I fi V 3 3
L fa V 4 4
L gi V 4 4
M - V 3 3
MWIR - V 2 1
C - V 4 3 28 28 6 0 80
C ks V 4 3 28 28 6 0 80
C sst V 4 3 28 28 6 0 80
D - V 3 2 28 28 6 0 80
D ks V 3 2 28 28 6 0 80
D sst V 3 2 28 28 6 0 80
E - V 3 2 28 28 6 0 80
E bg V 3 2 28 28 6 0 80
E ks V 3 2 28 28 6 0 80
E mt V 3 2 28 28 6 0 80
E pe V 3 2 28 28 6 0 80
E ss V 3 2 28 28 6 0 80
F - V 3 3 28 28 6 0 80
F sfm V 3 3 28 28 6 0 80
I - V 4 3 28 28 6 0 80
I fi V 3 3 28 28 6 0 80
L fa V 4 4 28 28 6 0 80
L gi V 4 4 28 28 6 0 80
M - V 3 3 28 28 6 0 80
MWIR - V 2 1 28 28 6 0 80
Pi - O 2 2 28 28 6 0 80

Fotnoter 2008/09

C, D, E, F, I, L, M, MWIR: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.

2007/08

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 3 2
C ks V 3 2
C sst V 3 2
D - V 3 2
D ks V 3 2
D sst V 3 2
E bg V 3 2
E ks V 3 2
E mt V 3 2
E pe V 3 2
E ss V 3 2
F - V 3 3
F sfm V 3 3
I fi V 3 3
L fa V 4 4
L gi V 4 4
M - V 3 3
MWIR - V 2 1
Pi - O 2 2