Kurser LTH | FMF121, Kärnstrukturteori

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FMF121, Kärnstrukturteori

Theory of Nuclear Structure

Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: AG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: THTH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kursplan Ansvarig nämndUtbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelningInstitutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenterKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Förkunskaps­kravDet finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaperVissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platserDet finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsidaLänk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). TentorLänk till tentamensschemat för kursen.
2016/17SV  ENUNB7136XE1XKurswebbsidaTentor
2015/16SV  ENUNB7136XE1XKurswebbsidaTentor
2014/15SV  ENUNB7136XE1XKurswebbsidaTentor
2013/14SV  ENUNB7136XE1XKurswebbsidaTentor
2012/13SV  ENUN17136XE1XKurswebbsidaTentor
2011/12SV  ENUN17136XE1XKurswebbsidaTentor
2010/11SV  ENUN17136XE1XKurswebbsida
2009/10SV  ENUN17136XE1XKurswebbsida
2008/09SV  ENUN17136XE1XKurswebbsida
2007/08SV  ENUN17136XE1XKurswebbsida

 

2017/18

Kursen ges ej detta läsår.

2016/17

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2016/17

F: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

2015/16

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F-V44 2Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140
FtfTeoretisk fysik V44 2Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140

Fotnoter 2015/16

F: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.

2014/15

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2014/15

F: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

2013/14

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F-V44 2Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140
FtfTeoretisk fysik V44 2Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140

2012/13

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F-V43 2Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140
FtfTeoretisk fysik V43 2Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140

2011/12

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F-V43 2Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140
FtfTeoretisk fysik V43 2Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140

2010/11

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F-V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
2Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
FasfAtomär och subatomär fysik V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
2Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
FtfTeoretisk fysik V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
2Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78

2009/10

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F-V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
2Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
FasfAtomär och subatomär fysik V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
2Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
FtfTeoretisk fysik V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78
2Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 78

2008/09

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F-V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
2Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
FasfAtomär och subatomär fysik V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
2Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
FtfTeoretisk fysik V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
2Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68

2007/08

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F-V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
2Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
FasfAtomär och subatomär fysik V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
2Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
FtfTeoretisk fysik V43 1Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68
2Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 68