lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FMA051, Optimering

Optimization

Omfattning: 6,0 högskolepoäng
Nivå: A G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2016/17 SV EN UNB 7151 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2015/16 SV EN UNB 7151 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2014/15 SV EN UNB 7151 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2013/14 SV EN UNB 7151 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2012/13 SV EN UN1 7151 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2011/12 SV EN UN1 7151 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2010/11 SV EN UN1 7151 X E1 X Kurswebbsida
2009/10 SV EN UN1 7151 X E1 X Kurswebbsida
2008/09 SV EN UN1 7151 X E1 X Kurswebbsida
2007/08 SV EN UN1 7151 X E1 X Kurswebbsida

Från och med läsåret 2017/18 har denna kurs fått den nya kurskoden FMAN60.

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMAN60.

2019/20

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMAN60.

2018/19

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMAN60.

2017/18

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMAN60.

2016/17

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME - V 4 4 32 14 4 1 109
D - V 4 4 32 14 4 1 109
E - V 4 4 32 14 4 1 109
F - V 4 4 32 14 4 1 109
F bs V 4 4 32 14 4 1 109
F fm V 4 4 32 14 4 1 109
F r V 4 4 32 14 4 1 109
I - A 3 3 32 14 4 1 109
Pi bem V 4 4 32 14 4 1 109
Pi bg V 4 4 32 14 4 1 109
Pi bs V 3 3 32 14 4 1 109
Pi fm V 3 3 32 14 4 1 109

Fotnoter 2016/17

BME, D, E, F, Pi: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta

2015/16

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME - V 4 4 28 14 4 1 113
D - V 4 4 28 14 4 1 113
E - V 4 4 28 14 4 1 113
F - V 4 4 28 14 4 1 113
F bs V 4 4 28 14 4 1 113
F fm V 4 4 28 14 4 1 113
F r V 4 4 28 14 4 1 113
I - A 3 3 28 14 4 1 113
Pi bem V 4 4 28 14 4 1 113
Pi bg V 4 4 28 14 4 1 113
Pi bs V 3 3 28 14 4 1 113
Pi fm V 3 3 28 14 4 1 113

Fotnoter 2015/16

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.

2014/15

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME - V 4 4 32 14 4 1 104
D - V 4 4 32 14 4 1 104
E - V 4 4 32 14 4 1 104
F - V 4 4 32 14 4 1 104
F bs V 4 4 32 14 4 1 104
F fm V 4 4 32 14 4 1 104
F r V 4 4 32 14 4 1 104
I - A 3 3 32 14 4 1 104
Pi bem V 4 4 32 14 4 1 104
Pi bg V 4 4 32 14 4 1 104
Pi bs V 3 3 32 14 4 1 104
Pi fm V 3 3 32 14 4 1 104

Fotnoter 2014/15

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H12. Kursen är också valfri på programmet.

2013/14

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
D - V 4 4 32 14 4 1 104
E - V 4 2 32 14 4 1 104
E ra V 4 2 32 14 4 1 104
F - V 4 4 32 14 4 1 104
F bg V 4 4 32 14 4 1 104
F bm V 4 4 32 14 4 1 104
F bs V 4 4 32 14 4 1 104
F fm V 4 4 32 14 4 1 104
I - A 3 3 32 14 4 1 104
Pi - V 3 3 32 14 4 1 104
Pi bm V 3 3 32 14 4 1 104
Pi bs V 3 3 32 14 4 1 104
Pi fm V 3 3 32 14 4 1 104
Pi mrk V 3 3 32 14 4 1 104
Pi pv V 3 3 32 14 4 1 104
Pi ssr V 3 3 32 14 4 1 104

Fotnoter 2013/14

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.

2012/13

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
D - V 4 4 36 14 4 1 100
E - V 4 2 36 14 4 1 100
E pe V 4 2 36 14 4 1 100
E ra V 4 2 36 14 4 1 100
F - V 4 3 36 14 4 1 100
F bg V 4 3 36 14 4 1 100
F bm V 4 3 36 14 4 1 100
F bs V 4 3 36 14 4 1 100
F fm V 4 3 36 14 4 1 100
I - A 3 3 36 14 4 1 100
Pi - V 3 3 36 14 4 1 100
Pi bm V 3 3 36 14 4 1 100
Pi bs V 3 3 36 14 4 1 100
Pi fm V 3 3 36 14 4 1 100
Pi mrk V 3 3 36 14 4 1 100
Pi pv V 3 3 36 14 4 1 100
Pi ssr V 3 3 36 14 4 1 100

Fotnoter 2012/13

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.

2011/12

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
D - V 4 4
E - V 4 2
E pe V 4 2
E ra V 4 2
F - V 4 3
F bm V 4 3
F bs V 4 3
F fm V 4 3
I - A 3 3
Pi - V 3 3
Pi bm V 3 3
Pi bs V 3 3
Pi fm V 3 3
Pi mrk V 3 3
Pi pv V 3 3
Pi ssr V 3 3

Fotnoter 2011/12

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.

2010/11

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
D - V 4 3
E - V 4 2
E pe V 4 2
E ra V 4 2
F - V 4 3
F bm V 4 3
F bs V 4 3
F fm V 4 3
F ssr V 4 3
I - A 3 2
Pi - V 3 3
Pi bm V 3 3
Pi bs V 3 3
Pi fm V 3 3
Pi mrk V 3 3
Pi pv V 3 3
Pi ssr V 3 3

Fotnoter 2010/11

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

2009/10

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
D - V 4 3
E - V 4 2
E pe V 4 2
E ra V 4 2
F - V 4 3
F sfm V 4 3
F tmb V 4 3
F tvb V 4 3
I - A 3 2
Pi - V 3 3
Pi bm V 3 3
Pi bs V 3 3
Pi fm V 3 3
Pi mrk V 3 3
Pi sbs V 3 3

Fotnoter 2009/10

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

2008/09

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
D - V 4 3
E - V 4 2
E pe V 4 2
E ra V 4 2
F - V 4 3
F sfm V 4 3
F tmb V 4 3
F tvb V 4 3
I - V 3 2
Pi - V 3 3
Pi bm V 3 3
Pi bs V 3 3
Pi fm V 3 3
Pi mrk V 3 3
Pi sbs V 3 3

2007/08

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
D - V 4 3
E pe V 4 2
E ra V 4 2
F - V 4 3
F sfm V 4 3
F tmb V 4 3
F tvb V 4 3
I - V 3 2
Pi bm V 3 3
Pi bs V 3 3
Pi fm V 3 3
Pi mrk V 3 3
Pi sbs V 3 3