lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FKM031, Högtemperaturmaterial, fortsättningskurs

High Temperature Materials

Omfattning: 6,0 högskolepoäng
Nivå: G2 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs ej detta läsår.

2019/20

Kursen gavs ej detta läsår.

2018/19

Kursen gavs ej detta läsår.

2017/18

Kursen gavs ej detta läsår.

2016/17

Kursen gavs ej detta läsår.

2015/16

Kursen gavs ej detta läsår.

2014/15

Kursen gavs ej detta läsår.

2013/14

Kursen gavs ej detta läsår.

2012/13

Kursen gavs ej detta läsår.

2011/12

Kursen gavs ej detta läsår.

2010/11

Kursen gavs ej detta läsår.

2009/10

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2009/10

I: .

2008/09

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2008/09

F, N: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2009.
I: Kursen ges nästa gång ht 2009 och därefter vartannat år.
M: Kursen ges nästa gång ht2009 och därefter vartannat år.

2007/08

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2007/08

F, N: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2009.
I, M: Kursen ges nästa gång VT2009 och därefter vartannat år.