lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FFFN10, Elektrontransport i nanostrukturer

Electron Transport in Nanostructures

Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: A G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2013/14 UNB 7136 X E X Kurswebbsida Tentor
2012/13 SV EN UN1 7136 X E X Kurswebbsida Tentor
2010/11 SV EN UN1 7136 X E X Kurswebbsida
2008/09 SV EN UN1 7136 X E X Kurswebbsida

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs ej detta läsår.

2019/20

Kursen gavs ej detta läsår.

2018/19

Kursen gavs ej detta läsår.

2017/18

Kursen gavs ej detta läsår.

2016/17

Kursen gavs ej detta läsår.

2015/16

Kursen gavs ej detta läsår.

2014/15

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2014/15

F, N: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

2013/14

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2013/14

F, MNAV, N: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

2012/13

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
F - V 4 3 28 14 0 0 158
F hn V 4 3 28 14 0 0 158
F nf V 4 3 28 14 0 0 158
MNAV - V 1 1 28 14 0 0 158
N hn V 5 4 28 14 0 0 158
N nf V 4 3 28 14 0 0 158

Fotnoter 2012/13

F, MNAV, N: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

2011/12

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2011/12

E, F, N: Kursen ges nästa gång vt 2013.
MNAV: Kursen ges nästa gång vt 2013. The course is given every second year.

2010/11

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - V 4 2
F - V 4 3
F hn V 4 3
F nf V 4 3
MNAV - V 1 1
N hn V 5 4
N nf V 4 3

Fotnoter 2010/11

F, N: Kursen ges vartannat läsår.
MNAV: Kursen ges vartannat år. The course is given every second year.

2009/10

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2009/10

E, F, N: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011.
MNAV: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011. / The course is on hold. It will be given next time in spring 2011.

2008/09

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - V 4 2
F - V 4 3
F nfe V 4 3
MNAV - V 4 3
N - V 4 3
N nel V 4 3
N nf V 4 3

2007/08

Kursen gavs ej detta läsår.