Kurser LTH | ETIA10, Patent och annan immaterialrätt

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

ETIA10, Patent och annan immaterialrätt

Patent and Intellectual Property Rights

Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: G1G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: THTH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kursplan Ansvarig nämndUtbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelningInstitutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenterKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Förkunskaps­kravDet finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaperVissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platserDet finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsidaLänk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). TentorLänk till tentamensschemat för kursen.
2017/18SV  ENPLED E7201XEKurswebbsidaTentor
2016/17SV  ENUNA7201XEKurswebbsidaTentor
2015/16SV  ENUNA7201XEKurswebbsidaTentor
2014/15SV  ENUNA7201XEKurswebbsidaTentor
2013/14SV  ENUNA7201XEKurswebbsidaTentor
2012/13SV  ENUN17201XEKurswebbsidaTentor

 

2017/18

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
B-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
BME-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
C-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
D-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
E-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
F-A33 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
I-V43 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
K-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
M-V43 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
MSOC-O11 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
MWIR-V11 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
N-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
Pi-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 6
Laborationer: 3
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160

2016/17

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
B-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
BME-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
C-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
D-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
E-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
F-A33 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
I-V43 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
K-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
M-V43 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
MSOC-O11 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
MWIR-V11 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
N-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
Pi-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160

2015/16

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
B-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
BME-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
C-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
D-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
E-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
F-A33 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
I-V43 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
K-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
M-V43 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
MSOC-O11 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
MWIR-V11 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
N-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160
Pi-V44 3Föreläsningar: 28
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 160

2014/15

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
B-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
BME-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
C-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
D-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
E-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
F-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
I-V43 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
K-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
M-V43 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MSOC-O11 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MWIR-V11 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
N-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
Pi-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158

2013/14

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
B-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
C-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
D-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
E-V42 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
F-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
I-V43 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
K-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MpuProduktutveckling V43 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MSOC-O11 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MWIR-V11 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
N-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
Pi-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158

2012/13

Program SpecialiseringSpecialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfriAnger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskursDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Tillåten from årskursFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. 12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
B-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
C-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
D-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
E-A22 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
F-V43 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
I-V43 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
K-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MpuProduktutveckling V43 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MFOT-V11 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MNAV-V11 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MSOC-O11 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
MWIR-V11 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
N-V43 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158
Pi-V44 3Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 158

2011/12

Kursen gavs ej detta läsår.

2010/11

Kursen gavs ej detta läsår.

2009/10

Kursen gavs ej detta läsår.

2008/09

Kursen gavs ej detta läsår.

2007/08

Kursen gavs ej detta läsår.