lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

EITA45, Konsumentelektronik

Consumer Electronics

Omfattning: 4,5 högskolepoäng
Nivå: G1 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Till och med läsåret 2016/17 hade denna kurs kurskoden ETI125.

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs ej detta läsår.

2019/20

Kursen gavs ej detta läsår.

2018/19

Kursen gavs ej detta läsår.

2017/18

Kursen gavs ej detta läsår.

2016/17

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2015/16

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2014/15

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2013/14

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2012/13

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2011/12

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2010/11

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2009/10

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2008/09

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.

2007/08

Kursen gavs detta läsår med kurskoden ETI125.