lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

GEMA70, Japanska för tekniker

Japanese for Engineers

Omfattning: 15,0 högskolepoäng
Nivå: G1 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: UG TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2021/22 SV EN PLED C/D 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2020/21 SV EN PLED C/D 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2019/20 SV EN PLED C/D 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2018/19 SV EN PLED C/D 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2017/18 SV EN PLED C/D 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2016/17 SV EN UNA 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2015/16 SV EN UNA 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2014/15 SV EN UNA 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2013/14 SV EN UNA 0105 - S X Kurswebbsida Tentor
2012/13 SV EN UN1 0105 - S Kurswebbsida Tentor
2011/12 SV EN UN1 105 - S Kurswebbsida Tentor
2010/11 SV EN UN1 105 - S Kurswebbsida

2021/22

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
B - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
BI - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
BME - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
C - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
D - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
E - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
F - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
I - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
K - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
L - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
M - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
MD - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
N - E 2 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
Pi - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
RH - E 4 4 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
V - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
W - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165

Fotnoter 2021/22

BI: Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.

2020/21

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
B - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
BI - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
BME - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
C - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
D - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
E - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
F - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
I - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
K - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
L - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
M - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
MD - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
N - E 2 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
Pi - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
RH - E 4 4 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
V - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
W - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165

Fotnoter 2020/21

BI: Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.

2019/20

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
B - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
BI - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
BME - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
C - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
D - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
E - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
F - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
I - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
K - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
L - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
M - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
MD - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
N - E 2 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
Pi - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
RH - E 4 4 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
V - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165
W - E 4 1 0 34 0 0 165 0 32 0 0 165

Fotnoter 2019/20

A, B, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.

2018/19

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
B - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
BI - E 3 3 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
BME - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
C - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
D - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
E - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
F - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
I - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
K - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
L - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
M - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
MD - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
N - E 2 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
Pi - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
RH - E 4 4 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
V - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110
W - E 4 1 0 24 0 0 110 0 18 0 0 110 0 24 0 0 110

Fotnoter 2018/19

A, B, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.

2017/18

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
B - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BI - E 3 3 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BME - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
C - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
D - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
E - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
F - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
I - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
K - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
L - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
M - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MD - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
N - E 2 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
Pi - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
RH - E 4 4 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
V - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
W - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90

Fotnoter 2017/18

A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

2016/17

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
B - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BI - E 3 3 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BME - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
C - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
D - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
E - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
F - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
I - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
K - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
L - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
M - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MD - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
N - E 2 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
Pi - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
RH - E 4 4 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
V - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
W - E 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90

Fotnoter 2016/17

A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

2015/16

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
B - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BI - V 3 3 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BME - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
C - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
D - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
E - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
F - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
I - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
K - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
L - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
M - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MD - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
N - V 2 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
Pi - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
RH - V 4 4 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
V - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
W - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90

Fotnoter 2015/16

A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

2014/15

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
B - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BI - V 3 3 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BME - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
C - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
D - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
E - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
F - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
I - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
K - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
L - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
M - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MD - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
N - V 2 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
Pi - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
RH - V 4 4 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
V - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
W - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90

Fotnoter 2014/15

A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.

2013/14

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
B - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BI - V 3 3 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BME - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
C - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
D - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
E - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
F - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
I - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
K - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
L - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
M - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MD - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
N - V 2 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
Pi - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
RH - V 4 4 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
V - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
W - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90

2012/13

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
B - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BI - V 3 3 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
BME - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
C - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
D - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
E - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
F - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
I - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
K - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
KID - V 2 2 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
L - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
M - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MD - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MID - V 1 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
N - V 2 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
Pi - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
RH - V 4 4 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
V - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
W - V 4 1 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90

2011/12

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
A - V 4 1
B - V 4 1
BI - V 3 3
BME - V 4 1
C - V 4 1
D - V 4 1
E - V 4 1
F - V 4 1
I - V 4 1
K - V 4 1
KID - V 2 2
L - V 4 1
M - V 4 1
MD - V 4 1
MID - V 1 1
N - V 2 1
Pi - V 4 1
RH - V 4 4
V - V 4 1
W - V 4 1

2010/11

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ID - V 5 1
A - V 4 1
B - V 4 1
BI - V 1 1
C - V 4 1
D - V 4 1
E - V 4 1
F - V 4 1
I - V 4 1
K - V 4 1
KID - V 1 1
L - V 4 1
M - V 4 1
MD - V 4 1
MID - V 1 1
N - V 2 1
Pi - V 4 1
RH - V 4 4
V - V 4 1
W - V 4 1

2009/10

Kursen gavs ej detta läsår.

2008/09

Kursen gavs ej detta läsår.

2007/08

Kursen gavs ej detta läsår.