lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FMSF10, Stationära stokastiska processer

Stationary Stochastic Processes

Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: G2 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2019/20 SV EN PLED I 7152 X E X X Kurswebbsida Tentor
2018/19 SV EN PLED I 7152 X E X X Kurswebbsida Tentor
2017/18 SV EN PLED I 7152 X E1 X X Kurswebbsida Tentor
2016/17 SV EN UNB 7152 X E1 X X Kurswebbsida Tentor
2015/16 SV EN UNB 7152 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2014/15 SV EN UNB 7152 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2013/14 SV EN UNB 7152 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2012/13 SV EN UN1 7152 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2011/12 SV EN UN1 7152 X E1 X Kurswebbsida Tentor
2010/11 SV EN UN1 7152 X E1 X Kurswebbsida
2009/10 SV EN UN1 7152 X E1 X Kurswebbsida

2019/20

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 4 22 16 6 0 145
C ks V 4 4 22 16 6 0 145
D bg V 4 4 22 16 6 0 145
D mai V 4 4 22 16 6 0 145
D ssr V 4 4 22 16 6 0 145
E bg V 4 4 22 16 6 0 145
E ss V 4 4 22 16 6 0 145
F - V 4 4 22 16 6 0 145
F bg V 4 4 22 16 6 0 145
F bm V 4 4 22 16 6 0 145
F fm V 4 4 22 16 6 0 145
F mai V 4 4 22 16 6 0 145
F r V 4 4 22 16 6 0 145
F ss V 4 4 22 16 6 0 145
I fir V 4 3 22 16 6 0 145
M - V 4 4 22 16 6 0 145
MWIR - A 1 1 22 16 6 0 145
Pi - O 3 3 22 16 6 0 145

2018/19

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 4 22 16 6 0 145
C ks V 4 4 22 16 6 0 145
C ssr V 4 4 22 16 6 0 145
D bg V 4 4 22 16 6 0 145
D ssr V 4 4 22 16 6 0 145
E bg V 4 4 22 16 6 0 145
E ss V 4 4 22 16 6 0 145
F - V 4 4 22 16 6 0 145
F bg V 4 4 22 16 6 0 145
F bm V 4 4 22 16 6 0 145
F fm V 4 4 22 16 6 0 145
F r V 4 4 22 16 6 0 145
F ss V 4 4 22 16 6 0 145
I - V 4 3 22 16 6 0 145
I fir V 4 3 22 16 6 0 145
M - V 4 4 22 16 6 0 145
MWIR - A 1 1 22 16 6 0 145
Pi - O 3 3 22 16 6 0 145

2017/18

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 4 22 16 6 0 145
C ks V 4 4 22 16 6 0 145
C ssr V 4 4 22 16 6 0 145
D bg V 4 4 22 16 6 0 145
D ssr V 4 4 22 16 6 0 145
E bg V 4 4 22 16 6 0 145
E ss V 4 4 22 16 6 0 145
F - V 4 4 22 16 6 0 145
F bg V 4 4 22 16 6 0 145
F bm V 4 4 22 16 6 0 145
F fm V 4 4 22 16 6 0 145
F r V 4 4 22 16 6 0 145
F ss V 4 4 22 16 6 0 145
I - V 4 3 22 16 6 0 145
I fir V 4 3 22 16 6 0 145
M - V 4 4 22 16 6 0 145
MWIR - A 1 1 22 16 6 0 145
Pi - O 3 3 22 16 6 0 145

Fotnoter 2017/18

E, I: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2016/17

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 4 26 16 6 0 140
C ks V 4 4 26 16 6 0 140
C ssr V 4 4 26 16 6 0 140
D bg V 4 4 26 16 6 0 140
D ssr V 4 4 26 16 6 0 140
E bg V 4 4 26 16 6 0 140
E ss V 4 4 26 16 6 0 140
F - V 4 4 26 16 6 0 140
F bg V 4 4 26 16 6 0 140
F bm V 4 4 26 16 6 0 140
F fm V 4 4 26 16 6 0 140
F r V 4 4 26 16 6 0 140
F ss V 4 4 26 16 6 0 140
I - V 4 3 26 16 6 0 140
I fir V 4 3 26 16 6 0 140
M - V 4 4 26 16 6 0 140
MWIR - A 1 1 26 16 6 0 140
Pi - O 3 3 26 16 6 0 140

Fotnoter 2016/17

C, D, E, I: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2015/16

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 4 26 28 6 0 120
C ks V 4 4 26 28 6 0 120
C ssr V 4 4 26 28 6 0 120
D bg V 4 4 26 28 6 0 120
D ssr V 4 4 26 28 6 0 120
E bg V 4 4 26 28 6 0 120
E ss V 4 4 26 28 6 0 120
F - V 4 4 26 28 6 0 120
F bg V 4 4 26 28 6 0 120
F bm V 4 4 26 28 6 0 120
F fm V 4 4 26 28 6 0 120
F r V 4 4 26 28 6 0 120
F ss V 4 4 26 28 6 0 120
I - V 4 3 26 28 6 0 120
I fir V 4 3 26 28 6 0 120
M - V 4 4 26 28 6 0 120
MWIR - A 1 1 26 28 6 0 120
Pi - O 3 3 26 28 6 0 120

Fotnoter 2015/16

C, D, E, I: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2014/15

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 4 28 28 6 0 120
C ks V 4 4 28 28 6 0 120
C ssr V 4 4 28 28 6 0 120
D bg V 4 4 28 28 6 0 120
D ssr V 4 4 28 28 6 0 120
E bg V 4 4 28 28 6 0 120
E ssr V 4 4 28 28 6 0 120
F - V 4 4 28 28 6 0 120
F bg V 4 4 28 28 6 0 120
F bm V 4 4 28 28 6 0 120
F fm V 4 4 28 28 6 0 120
F r V 4 4 28 28 6 0 120
F ss V 4 4 28 28 6 0 120
I - V 4 3 28 28 6 0 120
I fir V 4 3 28 28 6 0 120
M - V 4 4 28 28 6 0 120
MWIR - A 1 1 28 28 6 0 120
Pi - O 3 3 28 28 6 0 120

Fotnoter 2014/15

C, D, E, I: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2013/14

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 4 28 28 6 0 120
C ks V 4 4 28 28 6 0 120
C ssr V 4 4 28 28 6 0 120
D - V 4 4 28 28 6 0 120
D bg V 4 4 28 28 6 0 120
D ssr V 4 4 28 28 6 0 120
E - V 4 4 28 28 6 0 120
E bg V 4 4 28 28 6 0 120
E ks V 4 4 28 28 6 0 120
E mt V 4 4 28 28 6 0 120
E ssr V 4 4 28 28 6 0 120
F - V 4 4 28 28 6 0 120
F bg V 4 4 28 28 6 0 120
F bm V 4 4 28 28 6 0 120
F fm V 4 4 28 28 6 0 120
F mt V 4 4 28 28 6 0 120
F ssr V 4 4 28 28 6 0 120
I - V 4 3 28 28 6 0 120
I fir V 4 3 28 28 6 0 120
L - V 4 4 28 28 6 0 120
M - V 4 4 28 28 6 0 120
MWIR - A 1 1 28 28 6 0 120
Pi - O 3 3 28 28 6 0 120

Fotnoter 2013/14

C, D, E, F, I: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2012/13

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 4 28 28 6 0 120
C ks V 4 4 28 28 6 0 120
C ssr V 4 4 28 28 6 0 120
D - V 4 4 28 28 6 0 120
D bg V 4 4 28 28 6 0 120
D ssr V 4 4 28 28 6 0 120
E - V 4 4 28 28 6 0 120
E bg V 4 4 28 28 6 0 120
E ks V 4 4 28 28 6 0 120
E mt V 4 4 28 28 6 0 120
E pe V 4 4 28 28 6 0 120
E ssr V 4 4 28 28 6 0 120
F - V 4 4 28 28 6 0 120
F bm V 4 4 28 28 6 0 120
F fm V 4 4 28 28 6 0 120
F ssr V 4 4 28 28 6 0 120
I - V 4 3 28 28 6 0 120
I fir V 4 3 28 28 6 0 120
L - V 4 4 28 28 6 0 120
M - V 4 4 28 28 6 0 120
MWIR - A 1 1 28 28 6 0 120

Fotnoter 2012/13

C, D, E, F, I: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2011/12

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 4 28 28 6 0 120
C ks V 4 4 28 28 6 0 120
C ssr V 4 4 28 28 6 0 120
D - V 4 4 28 28 6 0 120
D bg V 4 4 28 28 6 0 120
D ssr V 4 4 28 28 6 0 120
E - V 4 2 28 28 6 0 120
E bg V 4 2 28 28 6 0 120
E ks V 4 2 28 28 6 0 120
E mt V 4 2 28 28 6 0 120
E pe V 4 2 28 28 6 0 120
E ssr V 4 2 28 28 6 0 120
F - V 4 3 28 28 6 0 120
F bm V 4 3 28 28 6 0 120
F fm V 4 3 28 28 6 0 120
F ssr V 4 3 28 28 6 0 120
I - V 4 3 28 28 6 0 120
I fir V 4 3 28 28 6 0 120
L - V 4 4 28 28 6 0 120
M - V 4 3 28 28 6 0 120
MWIR - V 1 1 28 28 6 0 120

Fotnoter 2011/12

C, D, E, I: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2010/11

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3 28 28 6 0 120
C ks V 4 3 28 28 6 0 120
C ssr V 4 3 28 28 6 0 120
D - V 4 2 28 28 6 0 120
D bg V 4 3 28 28 6 0 120
D ssr V 4 2 28 28 6 0 120
E - V 4 2 28 28 6 0 120
E bg V 4 2 28 28 6 0 120
E ks V 4 2 28 28 6 0 120
E mt V 4 2 28 28 6 0 120
E pe V 4 2 28 28 6 0 120
E ssr V 4 2 28 28 6 0 120
F - V 4 3 28 28 6 0 120
F bm V 4 3 28 28 6 0 120
F fm V 4 3 28 28 6 0 120
F ssr V 4 3 28 28 6 0 120
I - V 4 3 28 28 6 0 120
I fir V 4 3 28 28 6 0 120
L - V 4 4 28 28 6 0 120
M - V 4 3 28 28 6 0 120
MWIR - V 1 1 28 28 6 0 120

Fotnoter 2010/11

C, D, E, I: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

2009/10

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - V 4 3 28 28 6 0 120
C ks V 4 3 28 28 6 0 120
C sst V 4 3 28 28 6 0 120
D - V 4 2 28 28 6 0 120
D ks V 4 2 28 28 6 0 120
D sst V 4 2 28 28 6 0 120
E - V 4 2 28 28 6 0 120
E bg V 4 2 28 28 6 0 120
E ks V 4 2 28 28 6 0 120
E mt V 4 2 28 28 6 0 120
E pe V 4 2 28 28 6 0 120
E ss V 4 2 28 28 6 0 120
F - V 4 3 28 28 6 0 120
F sfm V 4 3 28 28 6 0 120
I - V 4 3 28 28 6 0 120
I fi V 4 3 28 28 6 0 120
L fa V 4 4 28 28 6 0 120
L gi V 4 4 28 28 6 0 120
M - V 4 3 28 28 6 0 120
MWIR - V 1 1 28 28 6 0 120

Fotnoter 2009/10

E: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MWIR: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. / Only one of the courses FMS045 and FMSF10 may be included in the degree.

2008/09

Kursen gavs ej detta läsår.

2007/08

Kursen gavs ej detta läsår.