lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FMAN75, Partiella differentialekvationer med distributionsteori

Partial Differential Equations with Distribution Theory

Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: A G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2017/18 PLED F/Pi 7151 X E1 X Kurswebbsida

Till och med läsåret 2016/17 hade denna kurs kurskoden FMA250.

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs ej detta läsår.

2019/20

Kursen gavs ej detta läsår.

2018/19

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2018/19

F, Pi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

2017/18

Kursen gavs ej detta läsår.

Fotnoter 2017/18

F, Pi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.

2016/17

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA250.

2015/16

Kursen gavs ej detta läsår.

2014/15

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA250.

2013/14

Kursen gavs ej detta läsår.

2012/13

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA250.

2011/12

Kursen gavs ej detta läsår.

2010/11

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA250.

2009/10

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA250.

2008/09

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA250.

2007/08

Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA250.