lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

FMAA05, Endimensionell analys

Calculus in One Variable

Omfattning: 15,0 högskolepoäng
Nivå: G1 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2019/20 SV EN PLED F/Pi 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2018/19 SV EN PLED F/Pi 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2017/18 SV EN PLED F/Pi 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2016/17 SV EN UNB 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2015/16 SV EN UNB 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2014/15 SV EN UNB 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2013/14 SV EN UNB 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2012/13 SV EN UN1 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2011/12 SV EN UN1 7151 - S Kurswebbsida Tentor
2010/11 SV EN UN1 7151 - S Kurswebbsida
2009/10 SV EN UN1 7151 - S Kurswebbsida
2008/09 SV EN UN1 7151 - S Kurswebbsida
2007/08 SV EN UN1 7151 - S Kurswebbsida

2021/22

Kursen ges ej detta läsår.

2020/21

Kursen gavs ej detta läsår.

2019/20

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
BI - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
C - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
D - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
E - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
F - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
I - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
K - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
L - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
N - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
Pi - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
V - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
W - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107

2018/19

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
BI - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
C - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
D - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
E - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
F - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
I - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
K - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
L - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
N - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
Pi - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
V - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
W - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107

2017/18

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
BI - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
C - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
D - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
E - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
F - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
I - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
K - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
L - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
N - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
Pi - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
V - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
W - O 1 1 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107

2016/17

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
BI - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
C - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
D - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
E - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
F - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
I - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
K - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
L - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
N - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
Pi - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
V - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
W - O 1 1 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128

2015/16

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
BI - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
C - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
D - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
E - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
F - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
I - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
K - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
L - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
N - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
Pi - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
V - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121
W - O 1 1 42 24 0 0 147 42 24 0 0 121

2014/15

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
B - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
BI - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
E - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
F - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
I - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
K - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
L - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
Pi - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
V - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
W - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109

2013/14

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BI - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
E - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
F - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
I - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
L - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
Pi - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
V - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
W - O 1 1 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109

2012/13

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BI - O 1 1 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
E - O 1 1 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
F - O 1 1 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
I - O 1 1 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
L - O 1 1 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
Pi - O 1 1 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
V - O 1 1 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
W - O 1 1 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122

2011/12

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BI - O 1 1
E - O 1 1
F - O 1 1
I - O 1 1
L - O 1 1
Pi - O 1 1
V - O 1 1
W - O 1 1

2010/11

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 1 1
F - O 1 1
I - O 1 1
L - O 1 1
Pi - O 1 1
V - O 1 1
W - O 1 1

2009/10

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 1 1
F - O 1 1
I - O 1 1
L - O 1 1
Pi - O 1 1
V - O 1 1
W - O 1 1

2008/09

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 1 1
F - O 1 1
I - O 1 1
L - O 1 1
Pi - O 1 1
V - O 1 1
W - O 1 1

2007/08

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 1 1
F - O 1 1
I - O 1 1
L - O 1 1
M - O 1 1
MD - O 1 1
Pi - O 1 1
V - O 1 1
W - O 1 1