lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

EDAA01, Programmeringsteknik - fördjupningskurs

Programming - Second Course

Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: G1 G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå

Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5
UG: U, G
UV: U, G, VG

Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Förkunskaps­krav Det finns förkunskapskrav på kursen. Se kursplanen. Förutsatta för­kunskaper Vissa kurser bör ha lästs före denna kurs. Se kursplanen. Begränsat antal platser Det finns begränsat antal platser på kursen. Se kursplanen. Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen.
2019/20 SV EN PLED C/D 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2018/19 SV EN PLED C/D 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2017/18 SV EN PLED C/D 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2016/17 SV EN UNA 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2015/16 SV EN UNA 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2014/15 SV EN UNA 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2013/14 SV EN UNA 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2012/13 SV EN UN1 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2011/12 SV EN UN1 7121 - S X Kurswebbsida Tentor
2010/11 SV EN UN1 7121 - S X Kurswebbsida
2009/10 SV EN UN1 7121 - S X Kurswebbsida
2008/09 SV EN UN1 7121 - S X Kurswebbsida
2007/08 SV EN UN1 7121 - S X Kurswebbsida

2019/20

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
C - O 2 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
E - O 2 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
F - V 2 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
N - V 2 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
W - V 4 3 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
D - O 1 1 28 0 14 0 158
F - V 2 2 28 0 14 0 158
I - A 3 3 28 0 14 0 158
L - A 3 3 28 0 14 0 158
M - A 3 3 28 0 14 0 158
MD - V 4 3 28 0 14 0 158
Pi - O 2 2 28 0 14 0 158

Fotnoter 2019/20

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

2018/19

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
C - O 2 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
E - O 2 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
F - V 2 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
N - V 2 2 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
W - V 4 3 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
D - O 1 1 28 0 14 0 158
F - V 2 2 28 0 14 0 158
I - A 3 3 28 0 14 0 158
L - A 3 3 28 0 14 0 158
M - A 3 3 28 0 14 0 158
Pi - O 2 2 28 0 14 0 158

Fotnoter 2018/19

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

2017/18

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 2 14 0 6 0 72 12 0 8 0 88
C - O 2 2 14 0 6 0 72 12 0 8 0 88
E - O 2 2 14 0 6 0 72 12 0 8 0 88
F - V 2 2 14 0 6 0 72 12 0 8 0 88
N - V 2 2 14 0 6 0 72 12 0 8 0 88
W - V 4 3 14 0 6 0 72 12 0 8 0 88
D - O 1 1 26 0 14 0 160
F - V 2 2 26 0 14 0 160
I - A 3 3 26 0 14 0 160
L - A 3 3 26 0 14 0 160
M - A 3 3 26 0 14 0 160
Pi - O 2 2 26 0 14 0 160

Fotnoter 2017/18

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

2016/17

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
C - O 2 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
E - O 2 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
F - V 2 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
N - V 2 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
W - V 4 3 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
D - O 1 1 26 12 14 0 148
I - A 3 3 26 12 14 0 148
L - A 3 3 26 12 14 0 148
M - A 3 3 26 12 14 0 148
Pi - O 2 2 26 12 14 0 148

Fotnoter 2016/17

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.

2015/16

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
E - O 2 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
F - V 2 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
N - V 2 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
Pi - O 2 2 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
W - V 4 3 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
D - O 1 1 26 12 14 0 148
I - A 3 3 26 12 14 0 148
L - A 3 3 26 12 14 0 148
M - A 3 3 26 12 14 0 148

Fotnoter 2015/16

C: Kursen flyttar från årskurs 1 till årskurs 2 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2015/2016.
I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.

2014/15

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BME sbh V 4 2 14 6 6 0 65 12 6 6 0 85
E - O 2 2 14 6 6 0 65 12 6 6 0 85
F - V 2 2 14 6 6 0 65 12 6 6 0 85
N - V 2 2 14 6 6 0 65 12 6 6 0 85
Pi - O 2 2 14 6 6 0 65 12 6 6 0 85
W - V 4 3 14 6 6 0 65 12 6 6 0 85
C - O 1 1 26 12 12 0 150
D - O 1 1 26 12 12 0 150
I - A 3 3 26 12 12 0 150
L - A 3 3 26 12 12 0 150
M - A 3 3 26 12 12 0 150

Fotnoter 2014/15

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H12. Kursen är också valfri på programmet.

2013/14

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 2 2 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
F - V 2 2 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
N - V 2 2 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
Pi - O 2 2 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
W - V 4 3 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
C - O 1 1 26 10 12 0 152
D - O 1 1 26 10 12 0 152
I - A 3 3 26 10 12 0 152
L - A 3 3 26 10 12 0 152
M - A 3 3 26 10 12 0 152

Fotnoter 2013/14

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.

2012/13

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 2 2 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
F - V 2 2 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
N - V 2 2 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
Pi - O 2 2 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
W - V 4 3 14 6 6 0 66 12 4 6 0 86
C - O 1 1 28 10 12 0 150
D - O 1 1 28 10 12 0 150
I - A 3 3 28 10 12 0 150
L - A 3 3 28 10 12 0 150
M - A 3 3 28 10 12 0 150

Fotnoter 2012/13

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.

2011/12

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
F - V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
N - V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
Pi - O 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
W - V 4 3 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
C - O 1 1 28 10 12 0 150
D - O 1 1 28 10 12 0 150
I - A 3 3 28 10 12 0 150
L - A 3 3 28 10 12 0 150
M - A 3 3 28 10 12 0 150

Fotnoter 2011/12

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.

2010/11

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
F - V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
N - V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
Pi - O 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
W - V 4 3 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
C - O 1 1 28 10 12 0 150
D - O 1 1 28 10 12 0 150
I - A 3 2 28 10 12 0 150
L - A 3 3 28 10 12 0 150
M - V 4 3 28 10 12 0 150

Fotnoter 2010/11

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

2009/10

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
F - V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
F sfm V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
L gi V 4 4 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
N - V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
Pi - O 2 2 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
W - V 3 3 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
C - O 1 1 28 10 12 0 150
D - O 1 1 28 10 12 0 150
I - A 3 2 28 10 12 0 150
M - V 4 3 28 10 12 0 150

Fotnoter 2009/10

I: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

2008/09

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
E - O 2 2 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
F - V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
F sfm V 2 2 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
L - V 3 3 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
N - V 3 3 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
Pi - O 2 2 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
W - V 3 3 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
C - O 1 1 28 10 10 0 150
D - O 1 1 28 10 10 0 150
I fi V 3 3 28 10 10 0 150
I ip O 3 3 28 10 10 0 150
M - V 3 2 28 10 10 0 150

2007/08

Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Specialisering Specialisering som kursen ingår i aktuellt program. Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Obligatorisk / valfri Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i årskurs Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Länken går till aktuell kullsida för programmet. Tillåten from årskurs Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen.   07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
C - O 1 1 28 10 10 0 150
D - O 1 1 28 10 10 0 150
I fi V 3 3 28 10 10 0 150
I ip O 3 3 28 10 10 0 150
M - V 2 2 28 10 10 0 150

Fotnoter 2007/08

I: Ersätter EDA027 Algoritmer och datastrukturer.