lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för TNB-programmet och kull H21

Tekniskt/naturvetenskapligt basår (Hbg)  H21     

Specialisering NABA - Naturvetenskapligt basår

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
TBAB01 7 G1 O 1 1 - S Naturvetenskapligt basår: Biologi 1 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 70 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TBAA15 10 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TBAA31 9 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Kemi 1 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
3 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
TBAB05 7 G1 O 1 1 - S Naturvetenskapligt basår: Biologi 2 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 70 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TBAA20 7 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del b KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
TBAB10 8 G1 O 1 1 - S Naturvetenskapligt basår: Kemi 2 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
TBAA10 9 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Matematik 4 KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
TBAA25 7 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del c KS KE U W T 4 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

TBAB01 Naturvetenskapligt basår: Biologi 1: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.
TBAA31 Tekniskt basår: Kemi 1: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.
TBAB05 Naturvetenskapligt basår: Biologi 2: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.
TBAB10 Naturvetenskapligt basår: Kemi 2: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.

Specialisering TEBA - Tekniskt basår

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
TBAA15 10 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TBAA05 13 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Matematik 3c KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 31 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
TBAA31 9 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Kemi 1 X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
3 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
TBAA41 2 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Teknisk orienteringskurs X Det kan schemaläggas gästföreläsning i lp 2. KS KE U W 2 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 0 h
3 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 20 h (45-minuterspass)
TBAA20 7 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del b KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
TBAA10 9 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Matematik 4 KS KE U W T 3 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
TBAA25 7 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Fysik 1-2, del c KS KE U W T 4 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
TBAA36 3 G1 O 1 1 - S Tekniskt basår: Tillämpad kemi X Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)

TBAA31 Tekniskt basår: Kemi 1: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.
TBAA41 Tekniskt basår: Teknisk orienteringskurs: Det kan schemaläggas gästföreläsning i lp 2.
TBAA36 Tekniskt basår: Tillämpad kemi: Laborationerna äger rum i Lund. Resekostnader bekostas av studenten.