lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för KLMT-programmet och kull H21

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik  H21     

Årskurs 1, läsåret 2021/22 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
YTHA71 7,5 G1 - S Livsmedelskemi I X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
YTHA73 7,5 G1 - S Livsmedlens mikrobiologiska grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 17 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
YTHF35 7,5 G2 - S Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 46 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 102 h (45-minuterspass)
YTHA66 7,5 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
YTHF15 7,5 G2 - S Livsmedelskemi II X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 33 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 135 h (45-minuterspass)
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

YTHA71 Livsmedelskemi I: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA73 Livsmedlens mikrobiologiska grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA10 Livsmedelskedjans förutsättningar: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA30 Livsmedelsteknik I - Värmelära: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF35 Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA66 Livsmedlens näringsmässiga grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF15 Livsmedelskemi II: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA60 Metodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.