lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för V-programmet och kull H21

Väg- och vattenbyggnad  H21     

Årskurs 1, läsåret 2021/22 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAB65 7,5 G1 - S Endimensionell analys B1 KS KE U W T 50 30 0 0 120
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W T 28 14 8 0 57
VTVA10 4 G1 - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W T 12 22 2 2 33 4 14 0 1 17
FMAB70 7,5 G1 - S Endimensionell analys B2 KS KE U W T 50 30 0 0 120
FAFA45 7,5 G1 - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 42 28 16 0 114
VBMA30 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 26 24 12 0 98
FMAB20 6 G1 - S Linjär algebra X Kursen är förkunskapskrav för FMNF15 Beräkningsprogrammering. KS KE U W T 40 16 0 0 106
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 18 27 0 0 85 16 48 8 0 65
VSMA25 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 116

FMAB20 Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMNF15 Beräkningsprogrammering.