lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MPRR-programmet och kull H21

Masterutbildning i produktrealisering  H21     

Årskurs 1, läsåret 2021/22 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTN31 7,5 A X E Hållbara tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMTN25 7,5 A X E Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
FKMN20 7,5 A X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
MMTN20 7,5 A X E Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MMTN45 7,5 A X E Produktionsteknik 2 KS KE U W T 22 6 10 24 80
MMTN06 7,5 A X E Hållbara tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160

Valfria kurser - MPRR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN50 7,5 A 1 1 X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
FKMN10 7,5 A 1 1 X E Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 42 14 20 10 70
MMTN40 7,5 A 1 1 X E1 Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 12 100
MAMF21 7,5 G2 1 1 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MMTF25 7,5 G2 1 1 X E1 CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FKMN05 7,5 A 1 1 X E Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2022/23.