lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för KLMT-programmet och kull H20

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik  H20 

Årskurs 2, läsåret 2021/22 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
YTHF10 7,5 G2 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF05 7,5 G2 - S Näringslära II X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA56 7,5 G1 - S Produktionsplanering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF25 15 G2 - S Projektkurs i livsmedelstekniska enhetsoperationer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

YTHF10 Livsmedelsteknik II - Processteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA40 Vegetabiliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA45 Animaliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHF05 Näringslära II: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA56 Produktionsplanering : Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA50 Produktutveckling - förpackat och klart: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHF25 Projektkurs i livsmedelstekniska enhetsoperationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Examensarbeten - KLMT

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i KLMT-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W

YTHL01 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.