lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MMSR-programmet och kull H20

Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik  H20     

Årskurs 1, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
FRTF25 7,5 G2 - E Introduktion till maskininlärning, system och reglering KS KE U W T 16 0 12 0 72 14 0 6 0 80
FRTN65 7,5 A - E Modellering och inlärning från data KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
EXTQ40 7,5 A - E1 Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning KS KE U W T 34 10 30 0 126

Årskurs 1, läsåret 2020/21 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAP01 7,5 A X E Artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
FMSN50 7,5 A X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 28 0 12 5 140
FRTN60 7,5 A - E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132
FMAN45 7,5 A - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FRTN70 7,5 A X E Projekt i system, reglering och maskininlärning KS KE U W T 0 0 0 40 160

Valfria kurser - MMSR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN70 7,5 A 1 1 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN70 2 4 0 12 182
FMAN95 7,5 A 1 1 X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAN70 7,5 A 1 1 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
BMEN20 7,5 A 1 1 X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
EDAN40 7,5 A 1 1 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 6 0 0 166
EITN45 7,5 A 1 1 X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EDAN15 7,5 A 1 1 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
FMSN30 7,5 A 1 1 X E Linjär och logistisk regression KS KE U W T 24 0 26 2 120
FRTN30 7,5 A 1 1 X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 130
EDAN70 7,5 A 1 1 X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
FRTN15 7,5 A 1 1 X E Prediktiv reglering X Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FRTN15 Prediktiv reglering: Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22.