lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för KID-programmet och kull H20

Industridesign (kandidatutbildningen)  H20 

Årskurs 1, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 - E 2D-tekniker KS KE U W T 6 3 12 0 19 6 3 12 0 19
IDEA02 15 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T 21 86 0 0 54 21 86 0 0 54
EXTA05 4 G1 - S Designhistoria KS KE U T 18 2 0 0 25 18 2 0 0 25
AFOA15 5 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U T 8 15 0 0 40 4 30 0 1 35
IDEA25 1 G1 - E1 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T 12 0 0 0 12
IDEA56 3 G1 X S Avancerad skissteknik KS KE U W T 30 0 0 0 50
IDEA21 6 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T 6 27 0 38 89
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W T 14 28 0 0 91
IDEB01 3 G1 - E1 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T 28 0 0 0 14 28 0 0 0 14
IDEA85 2 G1 - E 3D-modellering och rendering, del 1 KS KE U W T 8 20 0 0 26
FKMA05 6 G1 X E Material KS KE U W T 30 10 8 0 70
AFOA20 5 G1 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U T 10 50 0 2 72

Årskurs 2, läsåret 2021/22 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF30 6 G2 - S Ergonomi KS KE U W T 22 14 4 8 112
TNSA01 2 G1 - E1 Universal design, teori KS KE U W T 14 4 4 0 31
IDEA90 3 G1 - E 3D-modellering och rendering, del 2 KS KE U W T 8 15 0 0 20 8 10 0 0 20
IDEA76 13 G1 - E Designmetodik KS KE U W T 11 27 0 26 90 10 27 0 25 130
AFOA05 6 G1 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U T 8 30 0 1 40 8 30 0 1 46
AAMA05 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W T 12 30 6 1 32
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T 3 4 0 15 85
AFOA10 5 G1 X E1 Produktsemiotik KS KE U T 14 44 0 0 60
TNSF02 5 G2 - E1 Universal design, projekt KS KE U W T 4 4 0 10 87 0 4 0 4 20
IDEA46 9 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T 25 0 0 49 165
MMKA20 4 G1 X E Produktutveckling KS KE U W T 12 22 0 0 60