lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H20

Arkitektur  H20     

Årskurs 1, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U T 14 175 0 7 44
AADA01 2 G1 - S Digitala verktyg 1 KS KE U T 8 12 0 1 25
ATHA01 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia I KS KE U T 10 30 0 1 30 10 64 0 1 42
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T 10 144 0 7 80
VBKA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U T 20 18 1 2 39
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 21 0 8 0 51
AADA05 2 G1 - S Digitala verktyg 2 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U W T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
ATHA20 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA05 7 G1 - S Arkitekturens teori och historia II (åk 1) X Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

AAHA20 Arkitektur, baskurs C (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
AAHA30 Arkitektur, baskurs D (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
ATHA20 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
AAHA10 Arkitektur, baskurs B (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
ATHA05 Arkitekturens teori och historia II (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.